Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czas wykonania roboty budowlanej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Podczas realizacji budowy, na czasy wykonania poszczególnych robót wpływają różne czynniki. Dlatego, czasy wykonania robót oszacowane w etapie planowania budowy mają charakter niepewny. W referacie założono, że ta niepewność nie jest spowodowana brakiem wiedzy, lecz przedstawia pewien rozrzut możliw[...]
EN During execution of construction, durations of works are influenced by various factors. Therefore, durations of works estimated at the planning stage of construction are uncertain. The paper assumes that this uncertainty is not due to lack of knowledge, but represents a scattering of possible durati[...]
2
72%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Podczas realizacji budowy na czasy wykonania poszczególnych robót wpływają różne czynniki. Dlatego czasy wykonania robót oszacowane w etapie planowania budowy mają charakter niepewny. W artykule założono, że ta niepewność nie jest spowodowana brakiem wiedzy, lecz pokazuje pewien rozrzut możliwych cz[...]
EN During execution of construction, durations of works are influenced by various factors. Therefore, durations of works estimated at the planning stage of construction are uncertain. The paper assumes that this uncertainty is not due to lack of knowledge, but represents a scattering of possible durati[...]
3
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1183-1191
PL W artykule opisana została problematyka oceny wielokryterialnej procesów budowlanych, z uwzględnieniem modelowania rozmytego niepewności aspektów technologicznych. Kwestie niepewności (towarzyszące aspektom technologicznym) w artykule uwzględniono jako ryzyko procesów technologicznych i przyjęto jak[...]
EN The paper discusses the problem of multi-criteria evaluation of construction processes based on the fuzzy modeling of the technological uncertainty. Issues of uncertainty associated with the technological aspects are treated as the technological risk of a given process and adopted as an additional c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last