Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czas opóźnienia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 5 52-53
PL Zaproponowano zastosowanie substancji powierzchniowo czynnych w celu poprawy efektywności usuwania białek z serwatki metodą separacji pianowej. Stwierdzono, że zastosowanie surfaktantów anionowych SLS, Rosul-fami L, Sulforokanohi L327 i ABS/Na powoduje podwyższenie końcowego współczynnika wyflotowan[...]
EN Application of selected surfactants was proposed to improve the efficiency of protein removal from whey streams by the foam separation technique. It was found that the use of anionic surfactants SLS, Rusulfan L, Sulforokanol L327 and ABS/Na causes an increase of the final removal ratio comparing to [...]
2
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono charakterystyki pirotechnicznych układów opóźniających (PUO) stosowanych we współczesnych konstrukcjach środków bojowych. Zaprezentowano również podział na rodzaje pirotechnicznych układów opóźniających występujących w środkach bojowych (ŚB), zalety ich stosowania w ŚB oraz [...]
EN In this paper there were presented characteristics of pyrotechnic delay systems (devices) used in modern constructions (designs) of combat means. There were also shown types of delay systems (devices) applied in combat means and advantages of usage of such pyrotechnic systems (devices). Finally, bas[...]
3
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2015 Vol. 17, no. 2 215--221
PL W niniejszej pracy zintegrowano proces konserwacji zapobiegawczej z procesem średnioterminowego taktycznego planowania produkcji w odniesieniu do systemu produkcji wieloasortymentowej. W takim systemie, zestaw wyrobów jest produkowany partiami w określonym, skończonym horyzoncie planowania. Konserwa[...]
EN This paper integrates preventive maintenance and medium-term tactical production planning in a multi-product production system. In such a system, a set of products needs to be produced in lots during a specified finite planning horizon. Preventive maintenance is carried out periodically at the end o[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2017 Nr 56 51--56
PL W artykule przedstawiono wpływ opóźnienia spowodowanego pracą multiplexera wejściowego przetwornika A/C na dokładność pomiaru mocy czynnej i biernej. Analizę błędów pomiaru mocy czynnej i biernej (wynikającej z przesunięcia fazowego składowych podstawowych napięcia i prądu) przeprowadzono dla prądu [...]
EN The influence of the delay time resulting from the serial multiplexed measurement of the A/D converter on the accuracy of the active and reactive power calculations is presented in this paper. Calculations of the active and reactive power (resulting from the phase shift of the fundamental voltages a[...]
5
100%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN The realization problem for positive multivariable discrete-time systems with one time delay is formulated and solved. Conditions for the solvability of the realization problem are established. A procedure for the computation of a minimal positive realization of a proper rational matrix is presented[...]
6
100%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
2019 Vol. 18, no. 3 227--234
PL Bezpieczna odległość pomiędzy pojazdami oraz czas dojazdu do ronda to dwa podstawowe parametry ruchu stosowane w projektowaniu oraz analizie eksploatacyjnej rond i skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. Parametry te wykorzystuje się ponadto do oceny przepustowości i obsługi serwisowej ruchu na droga[...]
EN Critical gap and follow-up times are two important fundamental traffic parameters used in the design and operational analysis of roundabouts and un-signalized intersections. Moreover, they are used to assess capacity and level of service at minor roads. In Jordan, roundabouts are used extensively, a[...]
7
100%
Mechanics and Mechanical Engineering
2011 Vol. 15, nr 4 147--153
EN The purpose of this theoretical work is to present a stabilization problem of beam with a distributed model of feedback delay. A displacement feedback and particular polarization profiles of piezoelectric sensors and actuators are introduced. The structure is described by integro–partial differentia[...]
8
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2015 Vol. 63, nr 2 479--487
EN In this paper, the problems of finite-time stability and stabilization for a class of singular time-delay systems are studied. Using the Lyapunov-like functional (LLF) with (exponential or power) weighting function and a new estimation method for the lower bound on LLF, some sufficient stability con[...]
9
80%
Ochrona Środowiska
PL Przepływ nieustalony o właściwościach uderzenia hydraulicznego występuje stosunkowo rzadko w układach ciśnieniowych, tym niemniej jego skutki mogą wywoływać poważne problemy eksploatacyjne systemów wodociągowych. Zjawisko to jest złożone, a na jego przebieg wpływa wiele czynników. Jednym z nich jest[...]
EN Transient flow with water hammer characteristics is not a common occurrence in pressure systems. However, its effects can lead to serious problems in the management of pressure networks. This complex phenomenon is influenced by several factors. One of them is the impact of the pressure wave downstre[...]
10
61%
Elektrotechnika i Elektronika
PL W publikacji opisano sposoby analizy nieliniowych danych pomiarowych. Przedstawione zostały metody rekon­strukcji przestrzeni fazowej, skuteczne metody poszukiwania wartości zanurzenia wymiaru oraz czasu opóźnienia, a także graficzne metody analizy danych, polegające na konstruowaniu obrazów powrotu[...]
EN This paper presents special methods of nonlinear time series analysis. Methods for computing the embedding dimension end delay time in phase space reconstruction are shown. A (Cross) Recurrence Plots (CRPs) is proposed as an effective tool for analysis of data series. Applying the CRPs to analysis o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last