Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czarna ziemia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Przedmiotem badań była ocena zróżnicowanego użytkowania łąki na zawartość rozpuszczalnego węgla organicznego w czarnej ziemi zdegradowanej. Badania prowadzono na długoletnim doświadczeniu łąkowym, usytuowanym na czarnej ziemi zdegradowanej w Laszczkach w woj. mazowieckim. Długookresowe nawożenie azo[...]
EN The objective of this study was to assess the effect of different use of a meadow on dissolved organic carbon (DOC) content in mineral soil. Studies were carried out in a long-term grassland experiment on black degraded soil in Laszczki (Masovian Province). Long-term nitrogen fertilisation with ammo[...]
2
84%
Ekologia i Technika
2015 R. 23, nr 6 348--353
PL W pracy przedstawiono zmienność aktywności wybranych enzymów oksydoredukcyjnych (dehydrogenaa i katalazy) oraz hydrolitycznych (fosfatazy alkalicznej i kwaśnej) na tle wybranych właściwości czarnych ziem okresowo zasolonych będących w strefie oddziaływania tężni zlokalizowanej na terenie Parku Zdroj[...]
EN The paper presents the varying activity of selected oxldoreductase (dehydrogenases and catalases) and hydrolytic (alkaline and acid phosphatases) enzymes in relation to selected properties of periodically saline Mollic Gleysols occurring within the impact żonę of a graduation tower located in the Sp[...]
3
84%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Naukowe badania pestycydów obejmują wiele sposobów i metod badań laboratoryjnych. Są one szczególnie istotne w dzisiejszych czasach, kiedy popularne stało się stosowanie pestycydów. Wzrost zagrożenia tymi substancjami, zmusił organy prawa we Francji do utworzenia zaleceń dotyczących ich stosowania i[...]
EN The laboratory studies of pesticides involves a number of ways and methods. It has become especially important nowadays when pesticides is common for people to use. The increasing risk of these chemicals has forced the Legislating Authorities in France to set up recommendations on the use of pestici[...]
4
67%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2013 Vol. 20, nr 6 663--674
PL Celem badań było określenie zmienności przestrzennej zawartości N-ogółem (TN) oraz aktywności ureazy (UR), nitroreduktazy (NR) i poziomu deaminacji argininy (ADA) w poziomie powierzchniowym gleby płowej oraz czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. W kwietniu 2007 r. z obu obszarów pobrano po 50 próbe[...]
EN The objective of this study was to evaluate and compare the spatial differentiation of total N (NTOT) content and urease (UR), nitrate reductase (NR) and arginine deaminase (ADA) activities in the surface horizon of Luvisol and Phaeozem of the Pomerania and Cuiavia region. 50 soil samples from both [...]
5
67%
Proceedings of ECOpole
2013 Vol. 7, No. 1 229--235
PL Celem badań było określenie zróżnicowania zawartości N-ogółem (NOG) oraz aktywności ureazy (UR), nitroreduktazy (NR) i poziomu amonifikacji argininy (ADA) w poziomie powierzchniowym gleby płowej oraz czarnej ziemi regionu Pomorza i Kujaw. W tym celu w kwietniu 2007 roku z obu obszarów pobrano po 50 [...]
EN The objective of this study was to evaluate and compare the spatial differentiation of total-N content and urease (UR), nitrate reductase (NR) and arginine deaminase (ADA) activities in the surface horizon of Luvisol and Phaeozem of the Pomorze and Kujawy region. 50 soil samples from both study area[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last