Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czarna skrzynka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Artykuł dotyczy rejestratora zdarzeń - czarnej skrzynki dla wszystkich typów pojazdów samochodowych. Urządzenie będzie rejestrować wiele danych nt. stanu technicznego pojazdu, sposobu jego prowadzenia oraz BRD. Rejestrator może być wykorzystany w samochodach osobowych, służbowych i uprzywilejowanych[...]
EN The paper refers to the Event Recorder – black box for all types of the motor vehicles. The device will record data concerning the vehicle’s technical condition, the way it was driven and RTS. The recorder may be used in private and commercial cars, cars with the right of way, taxies, buses and truc[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 5-M 163--172
PL Artykuł dotyczy rejestratora zdarzeń – czarnej skrzynki dla wszystkich typów pojazdów samochodowych. Urządzenie będzie rejestrować wiele danych nt. stanu technicznego pojazdu, sposobu jego prowadzenia oraz BRD. Rejestrator może być wykorzystany w samochodach osobowych, służbowych, taksówkach, autobu[...]
EN The paper refers to the Event Data Recorder – black box for all types of the motor vehicles. The device will record data concerning the vehicle’s technical condition, the way it was driven and RTS. The recorder may be used in private and commercial cars, taxies, buses and trucks. The recorder may se[...]
3
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Artykuł dotyczy badań oceniających dokładność rekonstrukcji ruchu pojazdu w sytuacjach przedwypadkowych w ruchu drogowym z wykorzystaniem tzw. Samochodowych .czarnych skrzynek.. Badania wykonane były za pomocą zweryfikowanego eksperymentalnie modelu ruchu i dynamiki pojazdu oraz modeli "czarnej skrz[...]
EN The paper concerns accuracy evaluation of vehicle motion reconstruction based on car "black-box" records. The authors simulate the vehicle motion and "black box" recordings. The models of vehicle motion and car "black boxes" are described. Authors reproduce the vehicle motion by using the simulated [...]
4
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Artykuł przedstawia wyniki obliczeń symulacyjnych dotyczących rekonstrukcji ruchu samochodu za pomocą zapisów samochodowej "czarnej skrzynki". Takie urządzenia rejestrują wybrane parametry ruchu samochodu, które umożliwiają odtworzenie wypadku drogowego. Pojawia się pytanie, jak dokładnie można zrek[...]
EN Paper presents simulation results concerning vehicle motion reconstruction based on records of car "black box". Such device records selected car body motion parameters. They enable reconstruction of traffic accident. There is problem of reconstruction accuracy. In the paper an example of car motion [...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 207-214
PL Samochodowe "czarne skrzynki", znane pod skrótową nazwą UDS (Unfall Daten Speicher) lub ADR (Accident Data Recorder) są urządzeniami umożliwiającymi odtworzenie parametrów kinematycznych ruchu samochodu, istotnych na przykład dla rekonstrukcji wypadku drogowego. Zakres ich działania (liczba i rodzaj[...]
EN "Black boxes" in cars known as UDS (abbreviation for Unfall Daten Speicher) or ADR (Accident Data Recorder) are the devices which enable to reproduce the kinematic parameters of a car's movement vital for example to reconstruct a road accident. The range of their action (the number and the type of r[...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 262--266, CD
PL W artykule wskazano na zauważalny wzrost zainteresowania w obecnym czasie wykorzystaniem „czarnych skrzynek” w przemyśle motoryzacyjnym. Stosowane jako urządzenia rejestrujące parametry ruchu pojazdu są wykorzystywane w różnym celu. Mogą być przydatne podczas spornych kwestii pomiędzy producentem a [...]
EN The article indicates the noticeably increasing current interest in using crash recorders in motorization industry. Applied as devices recording vehicle movement parameters, they are used for different purposes. They can be useful in litigations between the manufacturer and user of a car, between th[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W tym nieco intrygującym pytaniu kryje się próba określenia trendów rozwojowych tzw. czarnych skrzynek, czyli rejestratorów parametrów lotu. Choć w tytułowym pojęciu mieszczą się również rejestratory rozmów oraz w ostatnim czasie zewnętrzne i wewnętrzne rejestratory video, to z pewnością większe zai[...]
EN Flight Data Recorders, also called as "black boxes" have over an half century history. The three generations presented different constructions and still improving abilities. The article describes many aspects of changes of recorders due to growing requirements, technological progress or circumstance[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 249-257
PL W artykule przedstawiono system pomiarowy montowany w pojazdach samochodowych, rejestrujący informacje odczytane z czujników własnych urządzenia (przyspieszenia liniowe i kątowe bryły pojazdu) oraz informacje z pokładowych systemów diagnostycznych OBDII lub EOBD, a w przyszłości także z innych syste[...]
EN The paper describes a measurement system mounted in vehicles to register the linear and angular acceleration of the vehicle's body. It discusses methods implemented to process the signals, and examines the algorithms used to describe and reconstruct the vehicle's course. The device has been designed[...]
9
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 227--230
PL W artykule zostały omówione procedury i algorytmy pozwalające uzyskać jak największą wiarygodność i bezpieczeństwo zapisywanych informacji, w systemach rejestracji parametrów lotu. Opracowanie zostało napisane w oparciu o doświadczenia powstałe w trakcie procesu projektowania rejestratorów katastrof[...]
EN The article presents procedures and algorithms allowing providing the greatest possible reliability and security of information stored into flight data recorder. The content of the paper is based on the experience gained during the design process of flight data recorders in the Air Force Institute o[...]
10
51%
Eksploatacja i Niezawodność
2011 nr 2 50-58
PL Zgodnie z intencja przedstawioną w Białej Księdze Transportu, na terenie Unii Europejskiej podejmowane są inicjatywy związane z poprawą poziomu bezpieczeństwa transportu, oraz ze zmniejszeniem liczby ofiar śmiertelnych wypadków. Jedną z takich inicjatyw jest wykorzystanie pokładowych rejestratorów p[...]
EN According to the intention introduced in the White Paper on Transport, on the territory of the European Union, initiatives associated with the improvement of the level of transport safety and with the reduction of death toll in accidents are taken. The use of deck recorders of movement parameters in[...]
11
51%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 63 93-100
PL W artykule przedstawiony jest podstawowy zakres wiedzy na temat tak zwanych samochodowych "czarnych skrzynek", teoretycznych i praktycznych aspektów ich wykorzystania. Są to urządzenia, których podstawowym celem jest ułatwienie ekspertom zrekonstruowania wypadku drogowego. W referacie przedstawiono [...]
EN The paper presents basic knowledge about car "black boxes" (EDRs - Event Data Recorders). Theoretical and practical aspects of car "black boxes" use are presented. Car "black box" it is device, which records data that arc useful for accident reconstruction. The authors describe these devices, their [...]
12
51%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 14 55--64
PL W pracy zaprezentowano parametryczny model baterii kolektorów płaskich opracowany na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych pochodzących z monitoringu pracy hybrydowego systemu zasilającego w energię cieplną budynek hotelowy w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Budach Grabskich. Do anal[...]
EN In work was presented the parametrical model of battery of flat collectors which was worked out on the base the real measuring coming from monitoring of work of hybrid system feeding in heat energy hotel in Regional Center of Ecological Education in Budy Grabskie. It to analysis was chosen the six d[...]
13
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono wymagania dotyczące zdolności rejestratorów lotniczych do przetrwania katastrofy lotniczej określone w kolejnych dokumentach normatywnych. Zaprezentowano możliwość zastosowania kompozytowych materiałów ablacyjnych na kapsuły ochronne o wyższych, cieplnych parametrach użytkow[...]
EN At the paper briefs assumptions and requirements on an experimental research how to create Flight Data Recorders (FDR)’ protective case covered ablative composite. The paper reports results of studies on ablative and thermal properties of epoxy composites with hybrid fabrics-reinforcement (kevlar an[...]
14
32%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu zastosowań systemów elektronicznej wymiany informacji (EDI) w przedsiębiorstwach sektora TSL (Transport, Spedycja i Logistyka) oraz zasugerowanie przyszłych zastosowań w zakresie. Elementem składowym niniejszego artykułu są zaprezentowa[...]
EN This article dealt with artificial intelligence. The neural networks application in economic sciences sprang out of two substantial facts. First of them was significant progress in exploring of this technology and its possible usage. Further significant impuls was triggered by rapid development of c[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last