Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cylinder sleeve
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN This paper presents the modelling of the heat loads in the dry and wet cylinder sleeve in unsteady state. Next compared the results obtained temperature distribution on the individual surfaces of the dry and wet cylinder from the moment of starting the turbocharged Diesel engine to the moment when t[...]
2
100%
Journal of KONES
EN In this work the influence of the engine load on the value and temperature distribution in dry cylinder sleeve in turbocharged Diesel engine was definition. The computations were performed by means of the original two-zone combustion model, the boundary conditions of III kind and thefinite elements[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy przedstawiono analizę wpływu wybranych czynników eksploatacyjnych i środowiskowych (w tym zanieczyszczenia oleju pyłem krzemowym) na dynamikę drgań tulei cylindrowej silnika. Analizowano następujące parametry widma amplitudowego: średni poziom drgań, maksymalny poziom drgań, częstotliwość ma[...]
EN The aim of the paper is the analysis of influence of chosen exploitation and environmental factors (oil polluted by silicon dustiness among others) on the vibrations of cylinder sleeve of an engine. The following parameters of vibration spectrum were analysed: the average level of vibrations, the ma[...]
4
75%
Silniki Spalinowe
EN The problem of collapsing of wet cylinder sleeve collars in one of diesel engines manufactured in Europe was presented as well as the methodology of the loads within the area of the collar. The work constitutes a fragment of one of numerous research works conducted at the Chair of Combustion Engines[...]
5
75%
Transport Problems
PL W niniejszej pracy dokonano analizy rozkładu temperatury w mokrej tulei cylindrowej dla doładowanego silnika z zapłonem samoczynnym w początkowym okresie jego pracy w stanie nieustalonym. Obliczenia numeryczne zostały przeprowadzone przy zastosowaniu dwustrefowego modelu procesu spalania [1], warunk[...]
EN In this study the analysis of temperature distribution in the wet cylinder sleeve in the initial phase of the work of turbocharged engine in nonstationary state were determined. The computations were performed by means of the two-zone combustion model, the boundary conditions of III kind and the fin[...]
6
63%
Inżynieria Maszyn
PL Artykuł zawiera opis metod obróbki powierzchni cylindrów i tulei cylindrowych silników spalinowych metodą tradycyjnego honowania oraz z wykorzystaniem lasera. Przedstawiono wyniki badań i analiz struktur powierzchni gładzi cylindrów i tulei cylindrowych metodą profilometrii i mikroskopii w układzie [...]
EN This article includes description of methods of combustion engines cylinders and cylinder liners machining by traditional honing method and with laser. Results from tests and structure analysis of cylinders and cylinder liners running surface with profile measurements and microscopy in 2D and 3D has[...]
7
63%
Tribologia
2008 nr 3 137-150
PL W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych i technologicznych na stali 38HMJ azotowanej jarzeniowo, poddanej modyfikacji laserowej. Do modyfikacji warstwy wierzchniej gładzi cylindrów wykorzystano mikroobróbkę laserową, mającą na celu poprawę jej makro- i mikrogeometrii (mikrodrąże[...]
EN Results of preliminary laboratory and technology tests of 38HMJ glow nitrided steel after laser modification are presented in the paper. In order to improve macro- and microgeometry of the upper layer of cylinder sliding surface, a laser processing has been used for its modification (hollowing of oi[...]
8
63%
Journal of KONES
PL W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych i technologicznych na stali 38HMJ azotowanej jarzeniowo poddanej modyfikacji laserowej. Do modyfikacji warstwy wierzchniej gładzi cylindrów wykorzystano mikroobróbkę laserową mającą na celu poprawę jej makro- i mikrogeometrii (mikrodrążeni[...]
EN Results of preliminary laboratory and technology tests of 38HMJ glow nitrided steel after laser modification are presented in the paper. In order to improve macro- and microgeometry of upper layer of cylinder sliding surface a laser processing has been used for its modification (hollowing of oil mic[...]
9
63%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2002 nr 3 64-68
10
63%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 3 14-18
PL Praca przedstawia numeryczną analizę naprężeń termomechanicznych w wybrancyh elementach silnika wysokoprężnego: wykorzystując możliwości systemu programów obliczeń inżynierskich MSC PATRAN i NASTRAN wyznaczono rozkłady temperatur w tloku i tulei cylindrowej pochodzące od gazów spalinowych przy złożo[...]
EN A numerical analysis of thermomechanical strees in some selected elements of a compression-ignition engine. With the aid the engineer's calculation programs MSC PATRAN and NASTRAN there have been determined temperature distribution in the piston and cylinder sleeve derived from exhaust gas under ass[...]
11
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2012 R. 109, z. 9-M 101--110
PL Problematyka niezawodności współczesnych obiektów technicznych nabiera szczególnego znaczenia ze względu na wzrost ich złożoności. Narzędziami zwiększającymi efektywność analiz niezawodności są aplikacje komputerowe umożliwiające m.in. prowadzenie symulacji czasu poprawnej pracy systemów, prognozowa[...]
EN The problems of reliability of modern technical facilities is of particular importance due to the increase in their complexity. The tools that increase the efficiency of reliability analysis are computer applications, including simulation of reliability, prediction and optimization. In this paper, i[...]
12
63%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2008 Z. 237 61-77
PL W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych i technologicznych stali 38HMJ azotowanej jarzeniowo poddanej modyfikacji laserowej. Do modyfikacji warstwy wierzchniej gładzi cylindrów wykorzystano mikroobróbkę laserową, mającą na celu poprawę jej makro- i mikrogeometrii (mikrodrążenie [...]
EN Results of preliminary laboratory and technology tests of 38HMJ glow nitrided steel after laser modification are presented in the paper. To modification of surface layer of cylinder liner was used laser micro-machining in order to improving its macro- and micro- geometry (micro-drilling of oil conta[...]
13
63%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań laboratoryjnych i technologicznych na żeliwie szarym poddanym modyfikacji laserowej. Do modyfikacji warstwy wierzchniej gładzi cylindrów wykorzystano mikroobróbkę laserową mającą na celu poprawę jej makro- i mikrogeometrii (mikrodrążenie zasobników olejow[...]
EN Results of preliminary laboratory and technology tests of cast iron after laser modification are presented in the paper. In order to improve macro- and microgeometry of upper layer of cylinder sliding surface a laser processing has been used for its modification (hollowing of oil microreservoirs in [...]
14
51%
Inżynieria Materiałowa
2000 R. XXI, nr 6 301-304
PL Celem pracy było określenie wybranych właściwości żeliwa stosowanego na tuleje cylindrowe silników w zależnośc
EN The aim of the work is comparative estimation of selected properties of cast iron cylinder sleeves in dependen
15
51%
Inżynieria Materiałowa
2000 R. XXI, nr 6 242-244
PL W pracy przedstawiono analizę przyczyn pękania odlewów tulei cylindrowych. Na losowo wybranej partii odlewów dokonano pomiarów naprężeń własnych metodą trepanacyjną. Stwierdzono zróżnicowane wartości naprężeń w różnych tulejach (od kilku do 94 MPa). Stosując zintegrowany pakiet oprogramowania BEASY [...]
EN This work represents an analysis of reasons of cracking in cast cylinder sleeves. On randomly selected group of castings measurements of stresses were made using trepanation method and values thus obtained were differentiated. Applying an integrated BEASY software to calculate stresses in the sleeve[...]
16
51%
Journal of KONES
EN The elements creating a friction pairs are described to be very difficult in terms of defining all optimal parameters in an unequivocal way. The research on stability of friction pairs is focused on the surface and the top layer of surface in the parts concerned. The main goal is to find new design [...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 3/75 99-104
PL Referat przedstawia zastosowanie Metody Elementów Skończonych (FEM) dla celów ustalenia rozkładu naprężeń i odkształceń w parach przesuwnych. Przedstawiono wpływ wyboru parametrów operacyjnych na wartości i wielkości naprężeń i odkształceń. W ten sposób można zwiększyć wytrzymałość trybologicznej pa[...]
EN The paper presents the application of FEM for the determination of distribution area of stresses and strains in sliding pairs. The influence choosing operational parameters forvalues and magnitudes stresses and strains has been presented. In this way it could be increasing durability of tribological[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2012 z. 74 5-10
PL W artykule przedstawiono model występujący zarówno w skojarzeniu pierścień tłokowy–tuleja cylindrowa, jak i tłok–tuleja cylindrowa. Rzeczywisty kształt i wielkość fazy zbrojącej (Al2O3) określono na podstawie badań metalograficznych i statystycznych. W ten sposób odzwierciedlono rzeczywisty kształt [...]
EN In this paper presented model occurring in piston ring – cylinder linear and piston – cylinder liner. The materials in these contacts were made from composites and casts iron. The real shape and size of reinforcement phases (Al2O3) in composite were determined on the basis of metallographic and stat[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last