Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cylinder head
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Four of five models of the ceramic-slab-capped cast-iron cylinder head for a prospective adiabatic engine were numerically investigated. The models were designed using several crystallochemical-mineralogical considerations. The outcome of some short radiation and convection Fortran95 programmes beca[...]
2
75%
Silniki Spalinowe
EN The problem of collapsing of wet cylinder sleeve collars in one of diesel engines manufactured in Europe was presented as well as the methodology of the loads within the area of the collar. The work constitutes a fragment of one of numerous research works conducted at the Chair of Combustion Engines[...]
3
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/1 149--154
EN The contribution deals with the leakage of casted cylinder heads made from aluminium alloys. It was found out that there were oxides and inclusions at the leakage areas. Appearance of leakage places was spotted mainly in the thermal nodal points.
CS Príspevok je zameraný na problematiku priepustnosti odliatkov, konkrétne hláv valcov. Priepustné miesta na hlavách valcov sa zisťovali vizuálne a tlakovou skúškou. Z priepustných miest sa odobrali vzorky, ktoré sa podrobili mikroskopickej analýze na optickom a elektrónovom rastrovacom mikroskope, ak[...]
4
63%
Journal of KONES
PL Warunki pracy głowic silników można określić jako ciężkie ze względu na występujące obciążenia mechaniczne i cieplne. Istotnym czynnikiem jest również nierównomierność nagrzewania się głowic silników. Głowice silników ze względu na swój skomplikowany kształt są wykonywane w technologii odlewniczej a[...]
EN The work conditions of IC engines heads can be defined as heavy, considering the occurring mechanical and thermal loads. The essential factor is also inequality of warming of the engine heads. Considering their complicated shape, the heads of engines are manufactured in the casting process, and mate[...]
5
63%
Przegląd Spawalnictwa
PL Wykonano zestawienie i podsumowanie spawalniczych metod produkcyjnych i regeneracyjnych, przeprowadzanych w sposób ręczny i zrobotyzowany na przykładzie regeneracji głowicy cylindrowej silnika okrętowego. Przedstawiono zalety wynikające z wdrożenia robotów w technologii napawania regeneracyjnego gło[...]
EN The compilation and summing up of the production and regeneration welding methods conducted manually or by robots were carried out for the cylinder head of a marine engine as an example. The good points resulting from implementation of robots in the technology of pad welding for regeneration of cyli[...]
6
51%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC2 346--352
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów ciśnienia w cylindrze i drgań głowicy silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym zasilanego dwupaliwowo: olejem napędowym (dawka pilotująca inicjująca zapłon) i paliwem gazowym (LPG ). Pomiary wykonywano w wybranych punktach charakterystyk obciążeniowych spor[...]
EN The paper presents measurement results of cylinder pressure and cylinder head vibrations of a dual-fuel compression ignition engine fuelled with diesel oil (as a pilot dose) and LPG. The measurements were carried out in chosen points of load characteristics prepared for two values of the pilot dose [...]
7
51%
Przegląd Spawalnictwa
PL Analizowano możliwości napawania czaszy głowicy silnika okrętowego ze staliwa niskostopowego 13CrMo4-5 nadstopem na osnowie niklu - Inconel 625. Zbadano mikrostrukturę, skład chemiczny i fazowy napoin w funkcji parametrów napawania i liczby warstw z zastosowaniem mikroskopii świetlnej, skaningowej i[...]
EN Analysis of ship motor head pad welding method of low alloyed cast steel 13CrMo4-5 by nickel matrix superalloy Inconel 625 have been presented. Microstructure, chemical and phase composition as a function of pad welding parameters and pads number has been investigated using light, electron transmiss[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last