Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cykl życia samochodu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1670--1673, CD
PL W artykule przedstawiono próbę przyporządkowania określonych działań logistycznych do odpowiednich faz występujących w cyklu życia samochodów. Analizą objęto fazę produkcji, fazę eksploatacji oraz wycofania z eksploatacji. Opisano trudności związane z łącznym rozpatrywaniem procesów logistycznych w [...]
EN In this article is shown an attempt to assign different areas of logistical activities to adequate phases occurring in cars’ life cycle. The analysis includes production phase, using phase and withdrawal from using phase. There is also a description of various difficulties affiliated with simultaneo[...]
2
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1699--1703
PL Artykuł jest trzecim z serii artykułów poświęconych logistyce w cyklu życia samochodów, przedstawionym w oparciu o materiały firmy Toyota Motor Corporation. Badania obejmowały III etap w cyklu życia samochodów – etap eksploatacji. Opisano zagadnienia obsługi klienta, obsługę posprzedażową i jej info[...]
EN This article is the third of the series dedicated to the logistics in life cycle of cars, based on the materials from Toyota Motor Corporation. The research has covered a next stage in life cycle of cars – stage of operation. Issues of the customer service, the after-sales service and its IT assista[...]
3
84%
Logistyka
2014 nr 3 5126--5133
PL We wstępie do artykułu przedstawiono podstawy prawne systemu RAPEX oraz udział notyfikacji zgłaszanych wobec pojazdów silnikowych (w tym samochodów) w tym systemie. Następnie omówiono sposób uzyskania materiału do badań i metody. Materiał do badań pochodził z bazy danych systemu RAPEX. Zaprezentowan[...]
EN In the introduction to the article presented the legal basis of the RAPEX system and the share of notifications notified to the motor vehicles (including cars) in this system. Then discussed how to obtain the research material and methods. Material for the research came from the RAPEX database. Pres[...]
4
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 170-174
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące metodyki przeprowadzania analizy materiałowo-energetycznej dla fazy budowy samochodu dostawczego. Analiza ta oparta jest o bilans masy i energii w myśl pierwszej zasady termodynamiki. W artykule zaprezentowano również wybrane wyniki obliczeń dotycz[...]
EN The selected aspects of material and electrical analysis methodology for construction phase of delivery truck are presented in the article. The analysis is based on mass and energy balance according to the first thermodynamic principle. Also the article shows the selected calculation results of cum[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last