Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cykl życia pojazdu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia analizy cyklu życia obiektów technicznych, koncentrując się na przykładzie analizy oddziaływań środowiskowych silnika spalinowego. Do analizy środowiskowej wykorzystano metodę LCA (Life Cycle Assessment). Przeprowadzono również badania konsekwencji środow[...]
EN In the paper selected topics of life cycle analysis of technical objects are presented concentrating on the ex ample of environment al analysis of combustion engine. The LCA method was used for the purpose of the environmental analysis. Examinations of environmental consequences identified at the st[...]
2
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 164-169
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty materiałowo-energetycznej analizy dla fazy budowy autobusu miejskiego. Analiza ta oparta jest o wymagania bilansu masy i energii w myśl pierwszej zasady termodynamiki. W artykule zaprezentowano również wybrane wyniki obliczeń dotyczące skumulowanych: nakładów[...]
EN The selected aspects of material and electrical analysis for construction phase of city bus are presented in the article. The analysis is based on mass and energy balance according to the first low of thermodynamic. Also the article shows the selected calculation results of cumulated materials and e[...]
3
75%
Logistyka
2014 nr 6 4915-4923
PL Realizacja zadań w łańcuchu logistycznym w motoryzacji wymaga skoordynowanej współpracy wielu firm, w tym także centrów logistycznych. W artykule przedstawiono znaczenie centrów logistycznych jako ważnego ogniwa łańcucha logistycznego w cyklu życia samochodów – produkcji, eksploatacji, wycofanie z e[...]
EN Realization of tasks connected with logistical chain in motorization involves coordinated cooperation of many firms, including of logistic centers. This article shows logistical centers significance as an important logistical chain’s link in life cycle of cars – production, usage, withdrawing from u[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2019 R. 20, nr 3 66--70
PL Celem artykułu jest identyfikacja i analiza różnego rodzaju procesów logistycznych, które mogą występować w cyklu życia pojazdu samochodowego oraz próba przyporządkowania ich do określonych grup działań o podobnym charakterze. Opisano procesy występujące w motoryzacji drogowej, szczególnie tej związ[...]
EN The purpose of the article is to identify and analyze various logistic processes that may occur in the life cycle of an automobile vehicle and attempt to assign them to specific groups of activities of a similar nature. Processes occurring in road motorization, especially those related to the use of[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last