Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cyclo gear
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule zawarto obliczenia sprawności teoretycznej jednostopniowej przekładni cykloidalnej, które następnie zostały poddane weryfikacji podczas badań stanowiskowych dla różnych obciążeń i prędkości przekładni. Referencyjnym poziomem odniesienia był wynik sprawności teoretycznej obliczony dla prze[...]
EN The article presents a theoretical efficiency calculation of a one stage cycloidal gearbox and its experimental verification on the testing bench. A comparison of experimental and theoretical results for different values of the velocity on load is presented in the manuscript. Tested cycloidal gearbo[...]
2
88%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule przedstawiono kolejne wyniki badań nad doskonaleniem konstrukcji prasy walcowej. Szczególna uwagę zwrócono na jej napęd i zaproponowano stosowanie w nim przekładni." CYCLO" oraz, układu regulacji prędkości obrotowej. Koncepcje sprawdzono w warunkach laboratoryjnych. Pozytywne wyniki badań[...]
EN In this paper results of the research onto development of construction of ;i roll press arc presented. A particular attention lias been given to a drive. The conception of application of the "CYCL0" gear lor a roll press drive was tested during the experimental work. On the bases of the experimental[...]
3
75%
Tribologia
2008 nr 4 175-184
PL Praca poświęcona jest doświadczalnym badaniom trwałości zmęczeniowej węzłów tocznych obiegowej przekładni cykloidalnej. Zaprezentowano stanowisko badawcze, opisano metodykę badań oraz omówiono rezultaty badań trwałości zmęczeniowej. Podczas eksperymentu skupiono się głównie na badaniu trwałości zmęc[...]
EN The paper concerns the fatigue life testing of rolling couples of the Cyclo gear. The test rig for fatigue life tests, the method of testing and the results of experiment are presented. The prototype of the Cyclo gear made by OBRDiUT "DETRANS" in Bytom was the object of experiment. The power transmi[...]
4
75%
Tribologia
2007 nr 5 145-156
PL W artykule opisano metodę przewidywania trwałości zmęczeniowej węzłów tocznych o złożonym kształcie, współpracujących powierzchni na przykładzie trwałości zazębienia obiegowej przekładni cykloidalnej. Przedstawiono przykładowe wyniki obliczeń trwałości dla różnych wariantów zarysu tworzących zębów k[...]
EN In the paper the method of fatigue life prediction of the Cyclo gear meshing has been described. The exemplary calculation results of fatigue life for the different generator profiles of planet wheel teeth have been also presented. The presented method will be helpful for developing a general method[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1199--1203
PL W artykule omówiony został problem drgań oraz wczesnego wykrywania uszkodzeń zmęczeniowych w przekładni typu cyclo. Przedstawiony został model dynamiczny stworzony do badań trwałości zmęczeniowej węzłów tocznych oraz trwałości zazębienia obiegowej przekładni cykloidalnej, a także pomiaru drgań. Szcz[...]
EN Paper discussed the problem of vibration and early detection of fatigue damage in the cyclo gear type. It was presented dynamic model created to study the fatigue life of rolling pairs and durability meshing Cyclo gear, and vibration measurement. Particular attention was paid to the construction of [...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 948--951, CD
PL W artykule przedstawiono zalety stosowania przekładni cykloidalnych. Wskazano nowoczesne metody ich zastosowania. Omówiono zasady działania przekładni cykloidalnej po-siadającej dwa koła obiegowe o zarysie epicykloidy. Przedstawiono nowoczesne materiały, które można zastosować w przekładniach typu c[...]
EN The article presents the advantages of using gear cycloid. They indicated modern methods of their use. The principles of action Cyclo gear having two planetary gears with epicycloid outline. It presents modern materials that can be used in the gear-type cyclo. Carried out simulations using Inventor [...]
7
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 996--999, CD
PL Złożoność konstrukcji przekładni cykloidalnych wymaga stosowania podczas ich eksploatacji nie tylko odpowiedniej ilości środka smarnego lecz również o odpowiednich właściwościach. W artykule przedstawiono analizę wpływu ilości zastosowanych środków smarujących na bazie mineralnej oraz syntetycznej n[...]
EN Cyclo gear design requires the use of an appropriate amount of lubricant, and the respective properties. The article presents an analysis of the impact of the amount of used lubricant: mineral oil and synthetic oil, on its temperature and the efficiency of the prototype Cyclo gear.
8
63%
Tribologia
2006 nr 6 131-140
PL Przedstawiono stanowisko do badania trwałości zmęczeniowej węzłów tocznych obiegowej przekładni cykloidalnej, a w szczególności do badania trwałości zazębienia cykloidalnego. Obciążenie badanej przekładni zadawane jest poprzez mechaniczne sprzężenie dwóch silników indukcyjnych klatkowych trójfazowyc[...]
EN The specification of the test rig for fatigue life tests of rolling couples of Cyclo gear, aimed at lifetime tests of cycloidal meshing, has been presented. The load of examined Cyclo gear is applied by mechanical coupling of two squirrel-cage electric motors, driving and braking one. The coupling a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last