Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cyclists
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Image Processing & Communications
2012 Vol. 17, no. 4 365--372
EN In the paper the mobile technologies based distributed system for the improvement of the current situation of cyclists moving within the Lodz agglomeration was presented. When finished, system may contribute to significant improvements in safety and comfort of cyclists within the Lodz agglomeration [...]
2
88%
Budownictwo i Architektura
EN The active participation of cyclists in the transformation of urban structures is becoming a commonly discussed subject nowadays. More bike lanes are being constructed, city bike stations, as well as grade-separated crossroads for cyclists and drivers are being created.Cyclists have been increasingl[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 11 156--158
PL W publikacji podniesiono problem bezpieczeństwa rowerzystów korzystających z jezdni w warunkach niedostatecznej widoczności. Wskazano uwarunkowania prawne regulujące zasady poruszania się rowerzystów oraz ich techniczne wyposażenie. Przytoczono trzy przykłady zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów[...]
EN The article refers to the problem of the safety of cyclists riding on a road in the conditions of insufficient visibility. The author presents the relevant legal regulations setting out the rules for cyclists using the roads and the requirements concerning the technical equipment of the bicycles. Th[...]
4
75%
Logistyka
2015 nr 4 4144--4150, CD2
PL W publikacji podjęto problem rozwijającego się dynamicznie ruchu rowerowego na drogach rowerowych i pasach ruchu dla rowerzystów. Określono aktualny stan prawny przepisów ruchu rowerowego na drogach rowerowych oraz na skrzyżowaniach dróg rowerowych z jezdniami. Przytoczono przykłady nieprawidłowego [...]
EN The study refers to the problem of a dynamic increase of bicycle traffic on cycling facilities, such as bicycle paths, cycle lanes and cycle tracks. The authors present the current status of bicycle traffic regulations binding on bicycle paths, cycle lanes and cycle tracks and at the intersections o[...]
5
75%
Przegląd Komunikacyjny
2011 Nr 11-12 56-61
PL Jednym z podstawowych narzędzi służących kształtowaniu mobilności jest propagowanie, ulepszanie i unowocześnianie różnych form transportu alternatywnego względem samochodu osobowego. W przypadku braku odpowiedniej infrastruktury wspomagającej np. śluzy rowerowe, wydzielone drogi i pasy ruchu dla row[...]
EN One of the major ways of mobility formation is propagating, improving and modernization different alternative transport form another than cars. In case of lack of suitable assisting infrastructure like advanced stop boxes, separated ways and separated lanes for bicyclists, bicyclists from among all [...]
6
63%
Logistyka
2015 nr 4 5440--5448, CD 2
PL Zachęcenie społeczeństwa do rezygnacji z komunikacji samochodowej stanowi obecnie wyzwanie dla większości metropolii na całym świecie. Obserwować możemy różne trendy w działaniach władz miast, co często stanowi inspirację do podejmowania nowych inicjatyw. Obecna promocja zdrowego trybu życia i upraw[...]
EN Encourage the society to abandon the automobile communication is a challenge for the majority of metropolises around the world. We can observe a variety of trends in the activities of city authorities, which often provides inspiration to undertake new initiatives. The current promotion of healthy li[...]
7
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 176--184
PL Na przejazdach rowerowych z sygnalizacją świetlną o bezpieczeństwie rowerzystów decydują czasy międzyzielone, które zależą od poprawnego przyjęcia prędkości ewakuacji i dojazdu rowerzystów i pojazdów. Nowa ustawa, wprowadzona w zeszłym roku, podniosła prędkość ewakuacji rowerzystów na przejazdach z [...]
EN At signalized bike crossings, safety of cyclists is determined by intergreen times that depend on the correct estimation of clearance times of bicycles and vehicles. The new law, introduced last year, increased cyclists’ clearance speed at signalized intersections by 50% (from 2.8 m/s to 4.2 m/s). I[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last