Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 15
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cutting trees
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 2 44-46
PL W przypadku usuwania drzew, będących we władaniu zarządu spółdzielni mieszkaniowych, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Jeśli jej nie ma, usunięcie drzew z terenów spółdzielni mieszkaniowych może być bardzo trudne i uniemożliwiać dalsze skuteczne prowadzenie postępowania administracyj[...]
2
88%
Zieleń Miejska
2011 Nr 11 48-48
PL W przypadku zjazdów na drogi wewnętrzne nie będzie zachodziła konieczność uzyskiwania przez podmioty zainteresowane zezwolenia na lokalizację zjazdu.
3
88%
Zieleń Miejska
2012 Nr 11 48-49
PL Zarówno problematyka miejsca wykonania nasadzeń kompensacyjnych, jak i określenie zakresu swobody organu administracji wydającego zezwolenia może w praktyce skutkować wieloma komplikacjami przy ustalaniu szczegółowych kwestii, dotyczących nasadzeń kompensacyjnych.
4
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 1 47-49
PL Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt wpisuje się w ustawę o ochronie przyrody. Jednak rozwiązania prawne w zakresie ochrony gatunków dziko występujących do dziś nie zostały precyzyjnie określone i mogą prowadzić do naruszenia prawa.
5
75%
Zieleń Miejska
2011 Nr 10 46-48
PL W polskim krajobrazie przydrożne drzewa cały czas są jeszcze powszechnym zjawiskiem, które stanowi istotne urozmaicenie otaczającego nas krajobrazu. Są też siedliskiem wielu gatunków chronionych.
6
75%
Zieleń Miejska
2007 Nr 2 32-32
PL Najważniejszym finansowo-prawnym środkiem ochrony drzew i krzewów przed usuwaniem sa opłaty związane z wydaniem zezwolenia, które legalizuje czynność usuwania.
7
75%
Zieleń Miejska
2006 Nr 3 10-11
PL Corocznie w okrutny sposób tnie się setki tysięcy drzew, dokonując ich ogłowienia. W naszych miastach i wsiach coraz częściej widzimy drzewa z upiornymi kikutami, które nie mają żadnego pozytywnego wpływu na mikroklimat otoczenia, za to fatalnie świadczą o świadomości ekologicznej decydentów.
8
75%
Zieleń Miejska
2007 Nr 3 18-18
PL Przejeżdżając ulicami naszych miast i wsi, możemy zauważyć różne sterczące kikuty, które niektórzy nazywają drzewami. Czy nie można tego powstrzymać?
9
75%
Zieleń Miejska
2006 Nr 2 20-21
PL Podstawową instytucją prawną, mającą zapewnić ochronę drzew i krzewów rosnących poza lasami, jest uzależnienie legalnego usunięcia drzewa lub krzewu od uzyskania na to zezwolenia.
10
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 5 34-35
PL Cięcie drzew podlegało i nadal podlega ustawicznym modyfikacjom. Wraz ze zmianami stosunku do przyrody, rozwojem nauk przyrodniczych oraz możliwości technicznych zmieniają się poglądy na temat technik cięcia i jego wpływu na drzewa.
11
75%
Zieleń Miejska
2007 Nr 1 42--43
PL W Polskim prawodawstwie istnieją odstępstwa od wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, którego nie wymagają rośliny wymienione na liście wyjątków - w art. 83 ust. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU nr 92, poz. 880 ze zm.).
12
75%
Zieleń Miejska
2019 Nr 3 34--35
PL Nieznajomość podstaw fizjologii drzew wśród wykonawców zajmujących się pielęgnacją zieleni skutkuje złym stanem zdrowotnym i krótkowiecznością drzew na miejskich terenach. W trosce o same drzewa i bezpieczeństwo wokół nich warto więc przyjrzeć się bliżej technice cięcia. Oto najczęstsze błędy popełn[...]
13
63%
Zieleń Miejska
2012 Nr 4 48-49
PL Jak powszechnie wiadomo, polski system prawny staje się bardziej rozdrobniony, m.in. wskutek wprowadzania "specustaw", które wnoszą autonomiczne podstawy realizacji określonych w nich inwestycji.
14
63%
Zieleń Miejska
2007 Nr 4 46-46
PL Przy wydawaniu zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów należy też ustalić wysokość opłaty za taka działalność. W niektórych przypadkach jednak nie pobiera się ich.
15
63%
Zieleń Miejska
2007 Nr 1 11-12
PL Cięcia drezw mają na celu utrzymanie starszych drzew w dobrej kondycji, ale często przeprowadza się je ze względu na bezpieczeństwo ludzi i ich mienia. Dobrze wykonany zabieg może drzewu pomóc, źle - doprowadzić nawet do jego powolnego zamierania.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last