Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cutting of sheet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych wykroników z zastosowaniem różnych materiałów na elementy tnące oraz różnych rozwiązań konstrukcyjnych przyrządu (problem zachowania stałych równomiernych luzów tnących) wpływających na jego trwałość w procesie szybkobieżnego wykrawania krzemowych [...]
EN The paper present the results of operating investigations of blanking die when using different tool material and different tool design (concerning assertion of uniform clearance) affecting its durability in high speed blanking of generator sheet metal. Blanking die design, material choose and cuttin[...]
2
75%
Modelowanie Inżynierskie
2009 T. 6, nr 37 161-168
PL W pracy przedstawiono metody i algorytmy służące do wyznaczania optymalnych prędkości cięcia blach stalowych ułożonych w pakiety w trakcie przecinania ich nożem o zdefiniowanej geometrii na gilotynach. Optymalizację prowadzono przy użyciu algorytmów genetycznych. Za funkcję celu przyjęto maksymalne [...]
EN In the paper, the methods and algorithms serving for optimisation of the heating process of steel sheets arranged in bundles during cutting them by a knife with the defined geometry on guillotines have been introduced. The optimisation has been conducted by using the genetic algorithms. As an objec[...]
3
63%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 11, nr 42 191-200
PL Przedmiotem pracy jest prototypowa gilotyna do cięcia pakietów blach. Opracowano metodę i algorytm sterowania prędkością noża gilotyny przy użyciu języka programowania obiektowego C++ oraz dokumentację techniczną gilotyny przy użyciu systemu komputerowego wspomagającego projektowanie CAD. Gilotyna u[...]
EN The aim of the paper was preparation of methods and algorithms for the velocity control of a prototypical guillotine used for cutting bundles of sheets applying an object oriented language C++ and elaboration of technical documentation of the guillotine using a computer aided design system CAD. The [...]
4
63%
Modelowanie Inżynierskie
2010 T. 9, nr 40 117-124
PL W pracy przedstawiono stan naprężenia i odkształcenia w pakietach blach stalowych wywołany losowo pojawiającymi się uszkodzeniami na ostrzu noża podczas ich przecinania na gilotynie. Obliczenia numeryczne prowadzono za pomocą metody elementów skończonych. Uszkodzenia na nożu zamodelowano w kształcie[...]
EN In the paper the state of stress and strain in bundles of steel sheets induced by randomly occurring defects on the blade of the cutting tool during cutting process on a guillotine using the finite element method has been introduced. The defects on the cutting tool have been modelled in the shape of[...]
5
63%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy przedstawiono numeryczną symulację procesu cięcia cienkich blach na gilotynie z zastosowaniem powłokowych elementów skończonych typu shell. Obliczenia numeryczne zostały przeprowadzone w programie ANSYS/LS-Dyna z zastosowaniem metody explicit. Opracowany model umożliwia kompleksową analizę [...]
EN In the paper a numerical simulation of the thin sheet metals guillotining with using shell elements was presented. Numerical results were analyzed using the dynamic explicit method in the Ansys LS - Dyna program. The applications that were developed to the method of finite elements provided a comp[...]
6
63%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2010 z. 9 41--48
PL W pracy przedstawiono stan naprężenia i odkształcenia w pakietach blach stalowych wywołany losowo pojawiającymi się defektami na ostrzu noża w trakcie ich przecinania na gilotynie przy użyciu metody elementów skończonych. Defekty na nożu zamodelowano w kształcie półkoli o różnych dyskretnych wartośc[...]
EN In the paper, the state of stress and strain in bundles of steel sheets induced by randomly occurring defects on the blade of a cutting tool during the cutting process on a guillotine using the finite element method has been introduced. The defects on a cutting tool have been modelled in the shape o[...]
7
63%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2012 z. 11 23--26
PL W pracy przedstawiono metodykę do analizy procesu nagrzewania się pakietów blach w trakcie ich przecinania na gilotynie. Wyznaczono w sposób eksperymentalny temperaturę w bezpośredniej strefie cięcia w pakietach przy użyciu specjalistycznej kamery termowizyjnej na zaprojektowanej i zbudowanej od pod[...]
EN The paper presents a methodology to analyze the process of heating the bundles of copper sheets during cutting on a guillotine, designed and built from beginning. The temperature in bundles in the direct cutting zone has been determined in an experimental way using a specialised infrared camera. The[...]
8
63%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2008 z. 7 47--54
PL W pracy przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych nagrzewania się blach ułożonych w pakiety w trakcie przecinania ich nożem o zdefiniowanej geometrii na gilotynach. Opracowano modele fizyczne i odpowiadające im modele matematyczne uwzględniające nieustalony przepływ ciepła i anizotropowe termofizyc[...]
EN In the paper, the results of numerical calculations of heating sheets arranged in bundles during cutting them by a knife of the defined geometry on guillotines were shown. The physical models and corresponding to them the mathematical models taking into account a transient heat flow and anisotropic [...]
9
51%
Modelowanie Inżynierskie
2012 T. 14, nr 45 241--248
PL W niniejszej pracy przedstawiono metodykę prowadzenia badań doświadczalnych, trwałości zmęczeniowej kół zębatych o zębach prostych, na stanowisku własnej koncepcji. Stanowisko zostało zaprojektowane tak, aby umożliwiało zadawanie dowolnego rodzaju przebiegów obciążeń w postaci momentu skręcającego z[...]
EN In the present paper a methodology of experimental research of fatigue life of straight teeth gear wheels on the self-concept test stand was presented. The stand was designed to enable setting of arbitrary kind of progress of loads of torque moment set on a drive shaft, gauged with a torque meter [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last