Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  crystallinity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materials Science Poland
2015 Vol. 33, No. 1 157--162
EN The effect of different fabrication techniques on the formation of electroactive β-phase polyvinylidene fluoride (PVDF) has been investigated. Films with varying concentration of PVDF and solvent – dimethyl formamide (DMF) were synthesized by tape casting and solvent casting techniques. The piezoele[...]
2
100%
Geology, Geophysics and Environment
2014 Vol. 40, no. 1 160--161
EN Naturally occurring ferrihydrite (Fe5HO8 • 4H2O) is a poorly ordered iron (oxyhydr)oxide mineral, with non-stoichiometric composition and not fully understood structure. Because of its unique chemical and physical properties, such as low crystallinity, high surface area and surface reactivity, ferri[...]
3
88%
Materials Science Poland
2012 Vol. 30, No. 3 226--230
EN In this work, multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) with ultra-high crystalline structure have been prepared by mechanothermal (MT) method. The novel super nanostructure is introduced for the first time as an extraordinary fullerene-carbon based material which, due to its special electronic and mec[...]
4
88%
Materials Science Poland
2018 Vol. 36, No. 3 427--434
EN Heavily In doped zinc oxide (IZO) thin films were deposited on glass substrates by dip-coating method with different concentrations of indium. The effect of heavy In doping on the structural, morphological, optical and electrical properties of ZnO was discussed on the basis of XRD, AFM, UV-Vis spect[...]
5
75%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The main purpose of carry out research was estimate the influence thermal conditions of the mould on properties of injection moulded parts. Design/methodology/approach: The properties of structure and mechanical properties of injection moulding parts were determined by many factors. One of [...]
6
75%
Optica Applicata
EN Multiple-beam Fizeau fringes are used to study the changes in optical parameters of annealed Nylon 66 fibers. Changes in the refractive indices and birefringence of skin and core have been measured interferometrically. The application was carried out using multiple-beam Fizeau fringes in transmissio[...]
7
75%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przeanalizowano wpływ stopnia krystaliczności na twardość rur z polietylenu dużej gęstości PE-HD. Przedmiotem badań byly rury z PE-HD do przesyłu gazu i wody. Średnica zewnętrzna wynosiła dn = 311 mm a grubość ścianki en = 28 mm czyli SDR = 11. Określono stopień krystaliczności metodą DSC[...]
EN The influence of degree of crystallinity on hardness of pipes made from high-density polyethylene (HDPE) was analyzed in this paper. The pipes for natural gas and water with outside diameter dn = 311 mm and wall thickness en = 28 mm (SDR = 11) was examinated. Crystallinity degree was exanimated usin[...]
8
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 6 (71) 57--62
PL Istnienie w polietylenach trzeciego, przejściowego składnika oprócz fazy amorficznej i krystalicznej zostało już wykazane w szeregu publikacjach. W tej pracy, analizowano dyfraktogramy WAXS polietylenów o różnej koncentracji gałęzi bocznych, mając na celu ustalenie najwłaściwszej metody uwzględnieni[...]
EN The existence of the third, transition component, apart from the crystalline and amorphous phases, in polyethylenes has already been proved in several papers. In this work, the WAXS patterns of polyethylenes with various branch contents were analysed, aiming at the best method of accounting for the [...]
9
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2004 Nr 3 (47) 64--69
PL W publikacji przedstawiono porównanie struktury nadcząsteczkowej poliamidowej osnowy kompozytów, otrzymanych ze specjalnie zaprojektowanych przędz hybrydowych, w układzie włókna szklane/włókna termoplastyczne. Przędze wytworzone zostały przy użyciu trzech różnych technologii przędzalniczych: przędze[...]
EN Glass fibre/polyamide-6 (GF/PA6) composites were manufactured from specially designed hybrid yarns. PA 6 multifilament and staple polyamide fibres were used as thermoplastic materials. The glass multifilament EC9 was used as a reinforcing material. The hybrid yarns were produced by three different s[...]
10
63%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna
2008 T. 3 79-87
EN The subject of this study was isotactic polipropylene modified with multifunctional modifiers - maleic esters (monoallil maleate, monobutyl maleate, monododecyl maleate, monoallil tetrahydrophtalate). The obtained samples were characterized by: wide angle X-ray scattering (WAXS), and small angle X-r[...]
11
63%
Tribologia
2002 nr 3 895-902
PL Przeprowadzono badania tribologiczne warstwowych kompozytów poliamidowo-stalowych współpracujących ślizgowo ze stalą oraz badania rentgenograficzne warstw poliamidowych tych kompozytów. Kompozyty wytworzono w dwóch grupach - w pierwszej w warunkach normalnych w wyniku fluidyzacji i w drugiej w warun[...]
EN Tribological investigations of layer polyamide-steel composites bearing against steel and X-ray examination of polyamide layers of the tested composites were carried out. Two different sets of composites were employed for testing. In the first group, the composites were subjected to normal manufactu[...]
12
63%
Polimery
2014 T. 59, nr 7-8 549--556
PL Badano strukturę lamelarną kopolimerów etylen-1-okten podczas ich chłodzenia od temperatury topnienia do temperatury pokojowej. Parametry struktury wyznaczano na podstawie obliczeń modelowych, polegających na optymalnym dopasowywaniu teoretycznej krzywej rozpraszania SAXS, odpowiadającej założonemu [...]
EN The parameters of the lamellar structure of melt crystallized ethylene-1-octene copolymers were determined with the usage of model calculations. Two models were employed: classical model of Hosemann and a variable local structure model. In the second model it was assumed that the crystallinity of st[...]
13
63%
Chemical and Process Engineering
2016 Vol. 37, nr 2 261--267
EN The possibility of producing chitosan by enzymatic deacetylation of chitin has been the subject of numerous investigations over the last twenty years, but to date no satisfactory method has been developed. In this paper the influence of chitin chain conformation[...]
14
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2016 Nr 5 (119) 21--28
PL Do produkcji przędz włókien proteinowych można stosować włókna z wyczesanych sierści psów. Uzyskane wyniki wskazują, że włókna z sierści niektórych psów mogą przedstawiać interesujące właściwości dla produkcji odzieży. Dlatego postanowiono przeprowadzić porównanie strukturalne i morfologiczne włókie[...]
EN Combed or picked out dog hair fibre, as one of the protein fibres, could be used in yarn manufacturing. Dog hair fibres have a specific scale structure, shape and distribution on the surface. Results obtained indicated that same dog hair fibre fragmented and interrupted the continuous whole and cont[...]
15
63%
Przemysł Chemiczny
2005 T. 84, nr 2 101-104
16
63%
Tribologia
2005 nr 3 139-146
PL Wytworzono warstwowy kompozyt poliamidowo-stalowy w normalnych warunkach otoczenia w postaci wycinków pierścieni. Określono stopień krystaliczności warstwy poliamidowej kompozytu. Przeprowadzono badania tribologiczne tego materiału i stali w warunkach tarcia suchego ślizgowego przy różnych (wysokich[...]
EN Tribological investigations of layered polyamide/steel composites bearing against steel were carried out. The composites were manufactured under normal ambient conditions in terms of pressure and temperature. The friction pairs were tested under dry sliding friction condition. The specimens were mad[...]
17
63%
Polimery
PL Używając bezwodnika octowego przeprowadzono bez rozpuszczalników, w obecności kwasu siarkowego jako katalizatora, heterogeniczne acetylowanie bielonej (AC) i niebielonej (ACM) celulozowej masy siarczanowej (rys. 1 i 3). Miało to na celu zmianę jej polarności i poprawę kompatybilności z tworzywami po[...]
EN Heterogeneous acetylation to a low extent of bleached and unbleached commercial kraft pulps was performed with acetic anhydride without solvents and in the presence of sulfuric acid catalyst. The process was conducted in an effort to change the polarity of studied kraft pulps and to improve their co[...]
18
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule dokonano analizy mikrostruktury oraz wyznaczono procentową zawartość struktury krystalicznej (Sk) dla przędzy wykonanej z mieszaniny PP/PE mającej zastosowanie do produkcji tkanin filtracyjnych. Badania przeprowadzono przy użyciu elektronowej mikroskopii scanningowej oraz dyfraktometrii r[...]
EN This article analyzes the microstructure and determination of the percentage of crystalline structure (Sk) for a yarn made of a mixture of PP/PE applicable to the production of filter fabrics. Studies were conducted using electron microscopy and X-ray diffractometry scanningowej XRD. Described manuf[...]
19
51%
Polimery
PL Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczący polikondensacji w stanie stałym (SSP). SSP jest konkurencyjną metodą syntezy w stosunku do tradycyjnej polikondensacji w stopie. Za jej pomocą można otrzymywać polimery o dużym ciężarze cząsteczkowym, a co za tym idzie, o konkurencyjnych właściwościach. [...]
EN The paper is a literature review concerning the solid-state polycondensation (SSP) method. SSP is a competitive method of polymer synthesis to conventional melt polycondensation. The molecular weight of polymers obtained according to this method is exceptionally high and the polymer properties are a[...]
20
51%
Polimery
PL Omówiono zagadnienia związane z modyfikacją polimerów, zwłaszcza mieszanin poliolefin z elastomerami (np. z terpolimerem etylen/propylen/dien, kopolimerem etylen/propylen, kopolimerem etylen/octan winylu itp.), za pomocą napromieniowania wiązką szybkich elektronów (EB). Napromieniowanie mieszanin po[...]
EN Modification of polymers, especially of polyolefin-elastomer blends (e.g. ethylene/propylene/diene terpolymer, ethylene/propylene co-polymer, ethylene/vinyl acetate copolymer, etc.), by irradiation with a beam of fast electrons is discussed. Irradiation of polymer blends usually results in enhanced [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last