Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  crushed stone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Surowce i Maszyny Budowlane
2008 nr 1 10-15
PL W artykule poruszono problem eksploatacji, zużycia i bazy zasobowej naturalnych kruszyw łamanych w Polsce. Notowany w ostatnich latach rozwój ich podaży podyktowany był wzrostem zapotrzebowania gospodarki w sektorze drogowym i budowlanym, wynikającym przede wszystkim z akcesji Polski do Unii Europej[...]
2
88%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 4 14-17
PL Surowcowe wykorzystanie skał wymaga ich wydobycia i często też niezbyt skomplikowanych procesów przeróbczych. Urabianie skał materiałami wybuchowymi prowadzi do ujawniania się spękań, co było powodem zaniku możliwości pozyskiwania bloków z wielu niegdyś "blocznych" złóż. Skały przeznaczone dla uzys[...]
3
75%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 5 36-40
PL Kamienie łamane i bloczne (kłib) obejmują szeroki zespół skał, których wspólną cechą są odpowiednie właściwości fizyczno-mechaniczne. Litologicznie reprezentują one różne typy skał. Należą do nich: skały magmowe głębinowe (granity, gabra), wylewne (melafiry, porfiry), skały osadowe: piaskowce, piask[...]
4
75%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The aim of this paper was to determine the impact of physical and mechanical properties of rocks on the electricity consumption of a jaw crusher during crushing. This paper presents a different approach to determine the energy consumption during comminution. The energy required for crushing rocks wa[...]
5
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 5 8-12
PL Podstawą oceny geologiczno-górniczej atrakcyjności złoża są liczne czynniki geologiczne, górniczo-techniczne i środowiskowe. Wykorzystując zaproponowaną ocenę punktową szesnastu wybranych czynników, w artykule dokonano zaliczenia wybranych złóż do trzech grup: atrakcyjnych, o przeciętnej skali utrud[...]
6
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2004 nr 1 32-34
PL Prowadzone i planowane na szeroką skalę roboty drogowe i budowlane wymagają dużych ilości skalnych surowców mineralnych. Polska jest bogata w różnorodne materiały skalne, których rozmieszczenie na obszarze kraju jest nierównomierne. Podobnie zróżnicowane są ich parametry jakościowe, które określają [...]
7
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2009 nr 3 18-24
PL Krajowy rynek kruszyw naturalnych łamanych przeszedł w ostatnich kilkunastu latach poważne przeobrażenia. Po trzykrotnym ograniczeniu zapotrzebowania na te kruszywa na początku lat 90., w drugiej połowie tej dekady nastąpiło jego odbudowanie do poprzednich wielkości, tj. około 30 mln t/r., co miało [...]
8
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2006 nr 3 56-61
PL Natura 2000 to nazwa Europejskiej Sieci Ekologicznej, obejmującej kraje Unii Europejskiej. Obszary te są niezależne od obiektów objętych innymi formami ochrony przyrody, mogą jednak, i często obejmują, część lub całość takich terenów, jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne i zes[...]
9
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2016 nr 2 8--13
PL Wojna cenowa, wypieranie żwirów przez grysy, „skostnienie” konkurencji na rynkach lokalnych czy zwiększenie udziału kruszyw łamanych w konsumpcji – to wszystko w przyszłości może zagrażać polskiej branży kruszyw. Jakie są możliwe scenariusze?
10
63%
Archives of Transport
EN The deformation modulus and permissible stress are two independent parameters that depict the carrying capacity of foundations, including earthworks and ballast layer. Nevertheless, while designing the track superstructure or controlling its state, they are considered separate to each other, even th[...]
11
51%
Surowce i Maszyny Budowlane
2007 nr 4 68-72
PL Kamienie łamane i bloczne (dawniej nazywane kamieniami drogowymi i budowlanymi) w ponad 98% wykorzystywane są jako kruszywo łamane używane w drogownictwie i budownictwie oraz przeznaczone na drobne elementy kamienne, jak kostki, krawężniki i inne. Pozostałe 2% to kamienie bloczne w postaci dużych bl[...]
12
51%
Surowce i Maszyny Budowlane
2015 nr 4-5 106-109
PL Obecny rynek kruszyw wymusza na producentach szukanie nowych rynków zbytu. Duże możliwości otwiera przemysł transportowy w szczególności pojazdy szynowe, które obecnie przeżywają renesans, dzięki inwestycjom z nowej puli dotacji unijnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last