Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  critical point
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Journal of Chemistry
EN Twomathematical algorithms based on a cubic EOS are developed to determine the retrograde region for reservoir fluids. The first method is based on marching and the second one utilizes regression analysis. In marching method, a series of flash calculations is performed to calculate maximum L/F (mole[...]
2
100%
Opuscula Mathematica
2014 Vol. 34, no. 4 725--732
EN Using the Fenchel-Young duality we derive a new critical point theorem. We illustrate our results with solvability for certain discrete BVP. Multiple solutions are also considered.
3
100%
Opuscula Mathematica
EN We study the nonlinear boundary value problem [formula], where Ω is a bounded domain in RN with smooth boundary, λ, μ are positive real numbers, q and α are continuous functions and a1,a2 are two mappings such that a1 (/t/)t; a2(/t/)t; are increasing homeomorphisms from R to R[...]
4
88%
Opuscula Mathematica
EN In this paper we consider an eigenvalue problem that involves a nonhomogeneous elliptic operator, variable growth conditions and a potential Von a bounded domain in Rn (N ≥ 3) with a smooth boundary. We establish three main results with various assumptions. The first one asserts that any λ[...]
5
88%
Computational Methods in Science and Technology
2017 Vol. 23, No. 3 281--294
EN Percolation transitions define gas- and liquid-state limits of existence. For simple model fluids percolation phenomena vary fundamentally with dimensionality (d). In 3d the accessible volume (VA) and excluded volume (VE = V --VA) percolation transitions occur at different densities, whereas in 2d t[...]
6
75%
Journal of Applied Analysis
EN In the present paper, some generalized critical points theorems for locally Lipschitz functions are given, and some classical important theorems are improved.
7
75%
Mechanik
PL Oczekiwania producentów wyrobów wtryskowych w zakresie jakości, czasu i terminowości wykonania form coraz bardziej rozmijają się z możliwościami krajowych urządzeń. Spełnienie stawianych warunków wymaga zasadniczych przemian w organizacji narzędziowni. Nowoczesna narzędziownia musi być przygotowana [...]
EN A necessity of making essential changes in the organization of Polish tool-rooms so that they shall be prepared for producing certificated moulds of the QS class the functionality of which is totally submitted to the conditions of cooperative production.
8
75%
Opuscula Mathematica
EN We consider a quasilinear elliptic problem of the type - Δpu = λ (ƒ (u)+ μg(u)) in Ω, u/∂Ω = 0, where Ω ⊂ RN is an open and bounded set, ƒ, g are continuous real functions on R and , λ, μ ∈ R. We prove the existence of at least thre[...]
9
63%
Control and Cybernetics
EN This paper contains a mountain pass theorem for continuous mappings, defined on a complete metric space and taking values in a real Banach space, ordered by a closed convex cone. We use the concept of critical point introduced by Degiovanni, Lucchetti and Ribarska, and we furnish a variant of their [...]
10
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 4 289-292
PL W artykule przedstawiono metodykę analizy zmęczeniowej konstrukcji w oparciu o miejsce krytyczne. Badania w locie małego samolotu dyspozycyjnego wykazały, że newralgicznym fragmentem struktury było przednie okucie mocowania statecznika poziomego do kadłuba. Wyznaczono obliczeniowo trwałość zmęczenio[...]
EN The paper presents a methodology for the fatigue analysis of the structure, based on it's critical point. The flight test investigations of the small business airplane showed, that sensitive part of the structure was a front tail-plane fitting, attaching it to the fuselage. The fatigue life of two s[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2006 z. 40 [229] 601-608
PL W referacie opisano 8 zagadnień związanych z projektowaniem central cieplnych współpracujących z odnawialnymi źródłami ciepła i energii. Zagadnienia te, z uwagi na niekonwencjonalne aspekty techniczne, mogą stanowić punkty krytyczne, decydujące o nieprawidłowościach w eksploatacji i prowadzić do nie[...]
EN In the paper eith problems concerning designing of central heating stations cooperating with renewable heat or energy sources have been presented. These problems, because of non-conventional technical aspects can be regarded as a critical points, caused troubles inexploitation and pointed to bad dec[...]
12
63%
Nukleonika
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów lepkości w mieszaninach acetonitryl-dekanol, acetonitryl-d [indeks dolny]3 - dekanol i acetonitryl - dekanol-d. Pomiary obejmują szeroki zakres temperatur ze szczególnym uwzględnieniem otoczenia punktu krytycznego. We wszystkich przypadkach obserwuje się słabe a[...]
EN Results of measurements of the temperature and concentration dependence of the kinematic viscosity of the mixture of acetonitrile/decanol, acetonitrile-d [indeks dolny]3 /decanol and acetonitrile/decanol-d using an optoelectronic capillary viscometer are reported. In all cases very weak divergence o[...]
13
63%
Demonstratio Mathematica. Warsaw Technical University Institute of Mathematics
EN We consider a quasilinear differential equation with discontinuous right hand side and periodic boundary conditions. To obtain an existence theory we pass to a relevant multivalued variant of the original problem, which we solve. Our approach is a mixture of the variational method (for nonsmooth loc[...]
14
63%
Mechanik
2002 R. 75, nr 2 113-116
PL Oczekiwania producentów wyrobów wtryskowych w zakresie jakości, czasu i terminowości wykonania form coraz bardziej rozmijają się z możliwościami krajowych narzędziowni. Spełnienie stawianych warunków wymaga zasadniczych przemian w organizacji narzędziowni. Nowoczesna narzędziownia musi być przygotow[...]
EN A necessity of making essential changes in the organization of Polish tool-rooms so that they shall be prepared for producing certificated moulds of the QS class the functionality of which is totally submitted to the conditions of cooperative production.
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 1 159--165
PL Krzywe P-V I V-Q w systemie trójfazowym niezrównoważonym mogą nie mieć tego samego marginesu obciążenia LM i marginesu mocy biernej RPM w każdej z faz. Zastosowano język programowania DIgSILENT do określenia maksymalnego punktu obciążenia MLP, punktu krytycznego CP i punktu minimalnej mocy biernej M[...]
EN P-V curve and V-Q curve (often term as Q-V curve) are widely used for planning and operation studies. The P-V curve and V-Q curve of an unbalanced three-phase system, unlike the balanced three-phase system, may not have similar loading margin (LM) and reactive power margin (RPM) on each phase. There[...]
16
63%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 2 125--132
EN The present paper addresses the modelling of fuel injection at conditions of high pressure and temperature which occur in a variety of internal combustion engines such as liquid fuel rocket engines, gas turbines, and modern diesel engines. For this investigation a cryogenic nitrogen jet ranging from[...]
17
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1494--1502
PL Wiele osób codzienne przemieszcza się z miejsca zamieszkania do pracy, szkoły, sklepów, itp., często pokonując dość duże odległości. Ceniąc komfort i wygodę niektórzy decydują się na poruszanie własnym autem. Wzrastająca liczba samochodów jest szczególnie widoczna w miastach. W czasie tak zwanych go[...]
EN Many people pass through their typical daily trips to work, school, shops, ect., overcoming a large distances. Valuing comfort and convenience, some people decide to move their own car. The increasing number of cars is particularly evident in the city center. Driving through the city during rush hou[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last