Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 604
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  corrosion resistance
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Chemiczny
2006 T. 85, nr 8-9 1204-1207
2
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 4 187-195
PL Przedstawiono wyniki badań eksploatowanych elementów układów wydechowych oraz taśm ze stali chromowej gatunku 1.4510Al z powłoką Al-Si o grubości ok. 80 g/m2, ukierunkowanych na poszukiwanie przyczyn nieakceptowanych przebarwień. Wykonano obserwacje makroskopowe powierzchni powłoki przed i po eksplo[...]
EN Requirements, which should be satisfied by tubes intended for exhaust system elements, are determined by the vehicle users and by the plastic shaping of tubes. These requirements are, first of all, corrosion resistance, tightness and plasticity, which warrant compliance to deformations in processes [...]
3
100%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 7 451-455
PL Duże znaczenie w ochronie przed korozją stali konstrukcyjnych odgrywają stopy Zn-Al. Powłoki cynkowe stanowią podstawową metodę zabezpieczenia niestopowych stali i żeliwa narażonych na działanie środowiska atmosferycznego oraz środowisk wodnych takich jak wody rzeczne i gruntowe, wody kopalniane, wo[...]
EN The great importance in corrosion protection of constructional steel have Zn-Al alloy. Application of zinc coatings determine basic method of protection of non alloy steel and cast iron exposed on influence of atmospheric ad water environment such as river and underground water and water at moderate[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 7 121-126
PL W pracy przedstawiono wyniki badań korozyjnych powłok metalowo-ceramicznych. Warstwy te wytwarzano sposobem bezprądowym na podłożu ze stali C45. Badania obejmowały określenie odporności korozyjnej materiałów podkładowych - stali C45, powłok stopowych Ni-P oraz powłok kompozytowych Ni-P-Al2O3 i reali[...]
EN The article presents methods of the formation of composite surface layers with a metal matrix. Composite Ni-P-Al2O3 layers were deposited on steel C45 elements using the electroless plating technique. The structure and corrosion resistance were examined. An electron-scanning microscope was used to a[...]
5
100%
Inżynieria Powierzchni
2009 Nr 1 30-34
PL Metalowe pokrycia dachowe znajdują coraz szersze zastosowanie. Różnorodność używanych materiałów rodzi konieczność określenia i uszeregowania ich właściwości. Praca stanowi próbę porównawczego określenia właściwości antykorozyjnych produkowanych w Polsce blach: cynkowych z dodatkiem tytanu oraz mied[...]
EN The field of applications of metal roofing materials is increasing. The wide variety of used materials cause a necessity to define and classify their properties. This study is an attempt to identify and compare anticorrosive properties of the following types of sheet metal manufactured in Poland: zi[...]
6
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: of the project was evaluation of the effect of heat treatment and of the reinforcing Al203, Ti(C,N) and BN particles in the EN AW-AlCu4Mg1(A) aluminium alloy on the corrosion resistance in the NaCl water solution environment. Design/methodology/approach: some of the composite materials wer[...]
7
100%
Advances in Materials Science
EN The paper presents testing results of cyclic oxidation of Ti-46A1-7Nb based intermetallic alloy taking into account the effect of temperature, surface roughness and the cooling rate of temperature. Oxidation was carried out in air at the temperature between 875°C and 975°C. It was determined that in[...]
8
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The purpose of the paper is to present corrosion resistance of composite materials Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9 – PEHD type in acid environment. Design/methodology/approach: Composite materials Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9 – PEHD type were manufactured by one-sided uniaxal pressing. Composite materials wer[...]
9
100%
Advances in Materials Science
EN The paper presents the results of glow discharge assisted oxynitriding of titanium alloys Ti 1 A1 I Mn and Ti6Al2Cr2Mo carried out in the N2 +air atmosphere. The oxynitrided diffusion layer is thus produced of the Ti(O,N) + Ti2N + aTi(N) type with a high hardness. The oxynitriding treatment does not[...]
10
100%
Ochrona przed Korozją
2007 nr 5 233-236
PL Opracowano skład past pigmentów antykorozyjnych bez dodatku żywicy przeznaczonych do systemów rozpuszczalnikowych. W recepturach zastosowano specjalną kombinację środków zwilżających i dyspergujących z dodatkiem reologicznym na bazie modyfikowanego mocznika. Pasty odznaczają się doskonałą deflokulac[...]
EN Anticorrosive binder-free pigment concentrates have been developed for solventborne coating applications. The formulation principle is using a special combination of wetting and dispersing additives and modified urea rheology additives, resulting in well deflocculated, non-settling storage stable an[...]
11
100%
Advances in Materials Science
EN The study is presented to analyze the influence of parameters of the deformation zone in the piercing – spreading process in the skew Diescher’s mill onto the microstructure, microhardness and corrosion resistance of the tubes.
12
100%
Polish Maritime Research
2013 nr 4 39--44
EN The effect of heat treatment of the plastically worked 7000 series Al-Zn-Mg aluminium alloy system on its stress-corrosion resistance is examined. For the same chemical constitution, the effect of heat treatment on mechanical and corrosion properties of Al-Zn-Mg alloys systems is remarkable. It was [...]
13
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The paper presents the influence of mechanical surface damage on the physicochemical properties of plates after implantation made of CrNiMo stainless steel, used in the treatment of anterior surface deformity of the chest. Analysis of the data allowed us to investigate the effect of implant design a[...]
14
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The study presents investigations of an influence of various direct current densities on microstructure, residual stresses, texture, microhardness and corrosion resistance of the nickel coatings electrodeposited from modified Watt’s baths. The properties of obtained coatings were compared to the nan[...]
15
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The paper presents a study on corrosion behaviour and tribological properties of nickel composite coatings deposited by electrochemical method on aluminium alloy from 2xxx series (AlCu4MgSi). The nickel composite coatings were produced in a Watts bath of the following chemical composition[...]
16
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Zn-Al-Cu alloys are used primarily because of their tribological properties as an alternative material for bronze, cast iron and aluminum alloy bearings and as a construction material. Particularly interesting are high aluminum zinc alloys. Monoeutectic zinc and aluminum alloys are characterized by [...]
17
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN The resultes of anodic oxide conversion coatings on wrought AZ61 magnesium alloy production are describe. The studies were conducted in a solution containing: KOH (80 g/l) and KF (300 g/l) using anodic current densities of 3, 5 and 10 A/dm2 and different process durations. The obtained co[...]
18
100%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2015 Vol. 45 59--65
EN Ti6Al4V alloy is attracting attention as a biomaterial due to its excellent mechanical properties, corrosion resistance and super plasticity. However; this alloy contains aluminium and vanadium liable to do serious harm to human bodies. For overcoming surface originated problems, various surface mod[...]
19
100%
Advances in Materials Science
EN Microstructure and mechanical properties of the manganese-aluminium bronze (SUPERSTON alloy) used in ship propeller's production can be changed by the heat treatment, including hardening and tempering. In the paper is performed an influence of hardening and tempering temperature on the microstructur[...]
20
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 4 2101--2106
EN The paper presents the influence of heat treatment on the structure and corrosion resistance of X5CrNi18-10 steel. To determine the structure which has been obtained after heat treatment the methods of light and scanning electron microscopy with EDS microanalysis were used. The electrochemical corro[...]
first rewind previous Strona / 31 next fast forward last