Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  corrosion of metals
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2
100%
Technika Poszukiwań Geologicznych
PL Agresywność korozyjna wody geotermalnej zależy od składu chemicznego oraz jej temperatury i szybkości przepływu. W pracy omówiono termodynamiczne podstawy trwałości metali, korozji oraz tworzenia się produktów korozji, a także wpływ własności środowiska korozyjnego. Podstawę interpretacji procesów k[...]
EN Corrosion properties, composition and structure of corrosion products were discussed for carbon steel and copper by means of thermodynamic analysis of metal-geothermal water system. Potential - pH diagrams (Pourbaix diagrams) of Fe and Cu are presented for some Polish geothermal waters (Geotermia Po[...]
3
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL Scharakteryzowano główne kierunki działalności naukowej Zakładu Chemii Ogólnej i Analitycznej, wchodzące w obszar korozji stopów. Badania prowadzone pod katem poznania mechanizmów procesu korozji mają aspekt praktyczny, z racji opracowania kryteriów doboru tworzyw konstrukcyjnych na aparaturę chemic[...]
EN The main trends of the scientific activities of the Chair for General and Analytical Chemistry comprising the area of the corrosion of alloys are characterised. The investigations carried out from the point of view of understanding mechanisms of the corrosion process have a practical aspect i.e. to [...]
4
100%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 7 139--149
PL W artykule opisano czynności obsługowo-eksploatacyjne gazociągów kopalnianych, w celu zapewnienia chemicznej ochrony korozyjnej poprzez badanie środków chemicznych (również dwufunkcyjnych inhibitorów korozji i hydratów) w laboratorium, a następnie przetestowanie ich w kopalniach. Wykonano badania la[...]
EN This paper describes the stages of service and operation of pipelines in order to ensure chemical corrosion protection by selecting the chemical (including bifunctional corrosion inhibitors and hydrates) in the laboratory and then to test them in these processing plants. Series of laboratory tests w[...]
5
100%
Ochrona przed Korozją
2014 nr 12 478--481
PL Zwrócenie szczególnej uwagi na ochronę korozyjną metali w ostatnich latach pozwala na: kontrolę postępów korozji, zapobieganie awariom, zmniejszenie kosztów eksploatacji. Coraz większa świadomość kadry zarządzającej obiektami narażonymi na korozję poprawia bezpieczeństwo i wydłuża czas pracy urządze[...]
EN The increased interest in the corrosion protection of metals, which has been witnessed in the last several years, has made it possible to monitor the progress of corrosion protection, prevent failures and reduce operating costs. The increasing awareness of staff responsible for managing the corrosio[...]
6
84%
Ochrona przed Korozją
2011 nr 7 404-405
PL Przedstawiono przyczyny i skutki zmian klimatycznych zachodzących na Ziemi do końca stulecia w skali globalnej i dla obszaru Europy. Na podstawie prognoz Międzyrządowej Grupy Ekspertów ds. Zmian Klimatu oceniono wielkość ubytków korozyjnych metali: stali węglowej, cynku, miedzi i aluminium dla Europ[...]
EN Reasons and results of climate change along with prognosis of temperature and humidity increase to the end of century globally, and over Central Europe are presented. Corrosion losses of carbon steel, zinc, copper and aluminium are assessed by means of dose-response function. The results of standard[...]
7
84%
Inżynieria Powierzchni
2012 nr 2 64-70
PL Metody elektrochemiczne są szeroko stosowane w dziedzinie badań odporności korozyjnej metali i powłok. W artykule omówiono najczęściej stosowane techniki pomiarowe. Podano również przykłady ich zastosowania w oparciu o wyniki ekspertyz przeprowadzonych w Centrum Korozyjnym Instytutu Mechaniki Precyz[...]
EN The electrochemical methods are widely used in the field of corrosion of metals and coatings. In this paper the most commonly used measurement tecYimqu.es are described. Examples of their use in the expertise carried out at Corrosion Centre of the Institute of Precision Mechanics is provided.
8
84%
Informacja Instal
1999 Nr 11 (189) 49--56
PL W artykule przedstawiono sposoby ograniczania strat powodowanych zjawiskiem korozji. Zaliczono do nich tam, gdzie to możliwe zamianę tradycyjnych materiałów instalacyjnych na tworzywa sztuczne, powłoki zabezpieczające, inhibitory korozji, ochronę katodową i multisystemy monitoringu Załączono wykazy [...]
9
67%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2015 Vol. 6, no. 4 161--179
PL Artykuł jest przeglądem literaturowym dotyczącym zastosowania związków fenolowych pochodzenia naturalnego w przemyśle, budownictwie, medycynie, rolnictwie i inżynierii środowiska. Toksyczne związki chemiczne wprowadzone do środowiska mogą wywoływać wiele szkodliwych skutków zdrowotnych. Ze względu n[...]
EN This article presents a review of literature data about practical application of phenolic compounds, which are widely occurring in plants, in: agriculture, building construction and environmental engineering. Toxic compounds in natural enviroment can trigger negative health effects. Due to the broad[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last