Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 585
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  copper
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Polish CIMAC
EN This paper deals with fatigue behavior of pure copper in different load conditions, including complex proportional and non-proportional loads. The material has been chosen due to its potential high sensitivity for nonproportional loads. The aim of this paper is search for relationship between the fa[...]
2
100%
Archives of Mechanics
EN This paper examines how prerelaxation effects the development of the mechanics of a nanoindentation simulation. In particular, the force-depth relation, indentation stress-strain curves, hardness and elastic modulus, are investigated through molecular statics simulations of a nanoindentation process[...]
3
100%
Geology, Geophysics and Environment
2012 Vol. 38, no. 4 471--472
EN L’ubietova is a village in the Banska Bystrica Region in the Slovak Republic. There is an old mining spot in its vicinity, where copper was extracted from the Bronze Age to the 19 century. Currently, the region is interesting by mineral collectors due to a p that can be found there, called libetheni[...]
4
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Zbadano zastosowanie potencjału opracowanego przez Rosato-Guillope-Legranda (RGL) [1] do modelowania oddziaływań międzyatomowych w krysztale miedzi znajdującym się w układzie metal/ tlenek: (111)Cu(0001)Al2O3. Parametry modelu zidentyfikowano za pomocą koncepcji sprężystych stanów własnych zapropono[...]
EN Atomistic model developed by Rosato-Guillop´e-Legrand (RGL) [1] in the application to the copper crystal applied in the metal/oxide system (111)Cu(0001)Al2O3 was studied. The parameters of the model were identified with use of the concept of elastic eigen – states proposed originally in [8]. To test[...]
5
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Praca przybliża zagadnienia związane z eksploatacją i wytapianiem miedzi od czasów starożytnych. Tło historyczne służy przedstawieniu kwestii badawczych związanych z materiałem archeologicznym pozyskanym, w ramach prac wykopaliskowych na Rynku Głównym w Krakowie, w postaci półproduktów z procesu otr[...]
EN The paper looks at the history of copper exploitation and smelting from ancient times. Historical background serves the purpose of presenting research issues associated with archaeological samples gained through excavations at the Market Square in Krakow, that is semi-products deriving from the copp[...]
6
100%
Polish Journal of Chemistry
2009 Vol. 83, nr 8 1507-1513
EN Grain bound ary dif fu sion of cop per (GBD) in aluminum was investigated by EPMA in the temperature range from 300 to 400 graduate C. The triple product s delta Dgb (s – segregation co efficient, delta – grain boundary width, Dgb – GBD coefficient) was calculated using Fisher-Gibbs solution methods[...]
7
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2011 R. 56, nr 4 222-230
PL W artykule omówiono stan dzisiejszej elektrorafinacji miedzi. Dokonano także przeglądu literatury dotyczącej rozwoju elektrorafinacji miedzi. Stwierdzono, że głównym czynnikiem warunkującym rozwój tej dziedziny przemysłu jest dążenie do uzyskiwania coraz lepszej jakościowo i coraz czystszej miedzi e[...]
EN In this paper the status of currently used copper electrorefining process and also new trends in copper electrorefining are discussed. It was found out that the main trend which indicates progress in this field of industry is to obtain increasingly better quality of cathodic copper and at the same t[...]
8
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
1999 Vol. 33 nr 4 156-159
PL W skali laboratoryjnej przetestowano różne sposoby odzyskiwania miedzi z kwaśnych, odpadowych roztworów. Roztwory te pochodziły z produkcji obwodów drukowanych. Miedź wytrącano w postaci węglanu, wodorotlenku i jako wolny metal (cementacja).
EN At the laboratory scale the different methods on copper recovery from acid spent solutions have been tested. The solutions from production of printed circuits have been proceeded. Copper as carbonate, hydroxide and as free metal (cementation) has been precipitated.
9
100%
Materials Science
EN Copper thin films have been deposited onto Corning glass substrates by means of two kinds of DC magnetron sputtering. The goal of this research was to study differences in thermal characteristics of both kinds of the films. The differences between these layers originate from the technological proces[...]
10
100%
Advances in Materials Science
EN The paper deals with explosion welding of titanium and copper in order to produce bimetals suitable for making targets used in sputtering process. Paper describes materials frequently used for target fabrication and technologies often used for their production. There are also brief characteristics o[...]
11
100%
Prace Naukowe Instytutu Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN The structure and composition transformations during long time sorption of copper ions from Cu(Ac)2 solutions by salty coals of Ukraine were investigated. The instrumental techniques used in the sorption mechanism study included XRD and IR spectrometry. Formation of new crystal phases after copper s[...]
12
100%
Obróbka Plastyczna Metali
PL W artykule opisano wyniki badań jakości połączeń wykonanych metodą spajania na zimno miedzi (Cu-Cu) oraz miedzi z aluminium (Al-Cu). Spajano odcinki prętów Cu-Cu oraz Al-Cu metodą spęczania ich końców. Odpowiednio dobrane parametry procesu spajania gwarantowały dobry wynik łączenia. Jakość spoin oce[...]
EN The paper presents the results of testing the quality of joints made by the cold pressure welding. The pieces joined were copper rod sections (Cu-Cu) and copper to aluminium (Al.-Cu). Adequately selected welding process parameters ensured good joining results. The quality of the welds has been asse[...]
13
100%
Polish Journal of Chemistry
EN Voltammetry and EIS were applied to study the adsorption behaviour of laprol 2402 C (the copolymer of ethene and propene oxides) on a Cu electrode in strongly acidic Cu(II) sulphate solutions. Analysis of impedance data was carried out on the basis of adequate equivalent circuits, containing electri[...]
14
100%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN The Sarcheshmeh copper mine is a significant copper and molybdenum producer. Sampling of the Sarcheshmeh flotation circuit (in a six-month period) showed that a large share of waste of molybdenite took place in rougher cells. Since the rougher cells tailing is transferred to tailing thickener, the m[...]
15
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 3 1443--1447
EN Electropolishing is electrochemical method used in metal working that has a vital role in production of medical apparatus, in food or electric industry. The purpose of this paper is to determine optimal current parameters and time required for conducting electropolishing process from the perspective[...]
16
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Cementation of tin on copper in acid chloride-thiourea solutions leads to the formation of porous layers with a thickness dependent on the immersion time. The process occurs via Sn(II)-Cu(I) mechanism. Chemical stripping of tin was carried out in alkaline and acid solutions in the presence of oxidiz[...]
17
100%
Archives of Metallurgy and Materials
EN Mixed ionic and electronic conducting K2NiF4-type oxide, Nd2Ni1-xCuxO4+δ (x=0~1) powders were synthesized by solid state reaction technique and solid oxide fuel cells consisting of a Nd2Ni1-xCuxO[...]
18
100%
Materials Science Poland
2015 Vol. 33, No. 3 627--634
EN Pakistan Poly(N-isopropylacrylamide-co-methacrylic acid) microgels [p(NIPAM-co-MAAc)] were synthesized by precipitation polymerization of N-isopropylacrylamide and methacrylic acid in aqueous medium. These microgels were characterized by dynamic light scattering and Fourier transform infrared spectr[...]
19
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2017 Vol. 62, iss. 4 2303--2308
EN This paper presents the application of the electromagnetic field as a tool for metal sheet cutting. The experiments showed that one can easily adapt the conventional cutting equipment to the electromagnetic cutting technology and thereby eliminate the mechanical work of the punch and the press. Two [...]
20
100%
Geology, Geophysics and Environment
2016 Vol. 42, no. 2 236--240
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last