Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cooperation with ground
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2013 R. 69, nr 3 157-160
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę konstrukcji inżynierskich zaliczanych do mostów integralnych (współpracujących z gruntem). Autorzy omówili aktualne tendencje w modelowaniu komputerowym prostych jednoprzęsłowych mostów ramowych. Opisano konstrukcję wiaduktów integralnych warunkującą p[...]
EN The paper presents a brief description of engineering structures classified as integral bridges (cooperating with the ground). The authors discussed current trends in computer modeling of simple one-span framework bridges. Paper described the construction of integral viaducts condition for the adopt[...]
2
100%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 6 313--315
PL Rozpatrzono ścianę oporową opisaną modelem liniowo-sprężystym, za którą zalega na całej wysokości aktywna strefa gruntu o właściwościach ekspansywnych. Do opisu tej strefy zastosowano dwuparametrowy model liniowo-sprężysty. Podano równanie różniczkowe oporowej ściany wspornikowej, rozwiązanie ogólne[...]
EN Considered retaining wall described linear elastic model, for which default the entire height of the active area of land with expansive properties. For the description of the zone was used a two-parameter model linear-elastic. Given differential equation of the cantilever retaining wall, the general[...]
3
80%
Drogownictwo
2013 nr 2 48-55
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem żelbetowych mostów ramowych. Porównano typowe wiadukty ramowe współpracujące z gruntem do aktualnie projektowanych i budowanych mostów integralnych. Opisano obciążenia przyjmowane w analizie tego typu konstrukcji. Omówiono krajowe i zag[...]
EN This paper presented the issues related to the design of reinforced concrete framework bridge. Compared to the typical framework bridges for cooperating with the land currently designed and constructed integral bridges. Described the analysis of the load received this type of construction. Discussed[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last