Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 244
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  cooling
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule przedstawiona została konstrukcja separatora elektrodynamicznego - urządzenia do oddzielania nieferromagnetycznych cząstek przewodzących od nieprzewodzących. W urządzeniu zastosowano układ chłodzenia prętów wzbudnika wykorzystujący kanały podżłobkowe. Projekt separatora zakłada zastosowan[...]
EN A construction of the device for conductive and non-conductive particle separation - the electrodynamic separator is presented in the paper. The inductor bar cooling system with bottom slot channels is applied in the device. The electromagnetic separator assumes an application of the newest magnetic[...]
2
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2010 Nr 88 97-102
EN A high potential for increase the power density and the efficiency of electrical machines consists in a improved cooling. A new implementation approach is in the pouring of the electric components into a medium, which guarantees a better heat emission to the case in a combined manner with a new cool[...]
3
80%
Instal
2008 nr 7/8 52-53
PL W artykule opisano konstrukcję chłodni wentylatorowej powietrzno-wodnej o intensywnej wymianie ciepła pomiędzy chłodzoną wodą a powietrzem chłodzącym.
EN The mechanical draught water-air cooling tower, where intensive heat transfer between cooled water and cooling air occurs, is presented.
4
80%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Koszty procesów wytwarzania można znacznie obniżyć, stosując nowoczesne ekologiczne procesy szlifowania. Przedstawiono wyniki badań własnych i innych uczonych dotyczące takich właśnie procesów. Do nowoczesnych i ekologicznych metod chłodzenia autorzy zali-czają: chłodzenie z wykorzystaniem otworów ś[...]
EN It is possible to reduce considerably manufacturing costs by the application of modern ecological grinding processes. In their paper, the authors present the current state-of-the-art of such processes. They have discussed the following modern and ecological methods of cooling: cooling by means of ho[...]
5
80%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr III/2 1115--1129
EN In this study, the heating and cooling conditions of the greenhouses in Antalya were examined and suggestions were made for solutions of the problems that emerged. The Simple Random Sampling Method was used in determining the number of enterprises to be surveyed. The number of enterprises to be surv[...]
6
80%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr II/1 457--467
EN Information on the energy needs of agricultural production activities carried out in any region can be obtained in advance. Many methods are used for this purpose. One of them is a degree-hour method. Kumluca district of Antalya province where pepper cultivation is done intensively was chosen as a s[...]
7
80%
Structure and Environment
EN Heat pipes are devices, which transfer heat at a minimum temperature difference between evaporating and condensing phase. Operating temperature of heat pipe is determined by the working fluid and vacuum achieved during its production. This paper is focused on the determining the effect of the initia[...]
8
80%
Polska Energetyka Słoneczna
2005 nr 2 21-26
PL Przedstawiono nowe, wprowadzone do użycia w ostatnich kilku latach technologie możliwe do zastosowania w energetyce rozproszonej, w tym kogeneracji chłodu z energią elektryczną oraz ciepłem. Opisano podstawowe cechy tych nowych technologii. Wskazano uwarunkowania, możliwości oraz przykłady stosowani[...]
9
80%
Structure and Environment
EN This experiment is concentrated on the working fluid of the heat pipe. The working fluid is an important part for the function of the heat pipe regarding the transfer of the heat. The measurements point out the appropriate quantity of the working fluid regarding the correct function of the loop heat[...]
10
80%
Journal of Machine Engineering
EN An eco-friendly manufacturing approach is important for the environment. Enhancing machining performances is not only required to improve product’s quality, time saving, and reduces costs; it is also contributed to the environmental protection efforts. Cooling is important aspect for obtaining this [...]
11
70%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2014 T. 45, nr 1 19--23
PL Między kształtowaniem przestrzennym a gospodarowaniem energią w budynku istnieje wyraźny związek, który przekłada się na sprawność energetyczną i mikroklimat wnętrza budynku. Zależność ta uzasadnia potrzebę stosowania schematów energetycznych już na wstępnym etapie projektowania obiektu. Mają one wa[...]
EN The proposed energy diagrams reveal a clear link between development of the spatial design and energy management in buildings. This relationship has an impact on the energy efficiency and microclimate of a given building. The mentioned relationship highlights an importance of incorporating the energ[...]
12
70%
Computer Methods in Materials Science
PL Bimetalowe walce używane w grupie wstępnej walcowni taśm na gorąco powinny charakteryzować się zarówno wysoką odpornością na zużycie powierzchni jak i zwiększoną wytrzymałością materiału podstawowego. Omawiany w artykule bimetalowy walec można otrzymać poprzez pionowe odlewanie, następnie chłodzenie[...]
EN Bimetallic rolls used in the roughing stands of the Hot Strip Mill require mixed properties as a high wear resistance for the shell material and an enhanced toughness for the core material. The bimetallic roll studied in this paper is obtained from a vertical spin casting process followed by cooling[...]
13
70%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 3 121-126
EN In machining operations cooling and lubrication liquids perform significant technological functions such as reducing temperature of the cutting area and determine machined surface layer characteristics. However their negative ecological effects force the industrial and scientific community to find a[...]
14
70%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 3 113-119
EN The article presents research results on the influence of cooling and lubrication of the cutting zone as well as an impact of cutting parameters on the surface roughness and material bearing ratio of the roughness profile of a turned 18G2A steel surface. The goal of the research was to determine eff[...]
15
70%
Computer Methods in Materials Science
PL Przemysł samochodowy charakteryzuje ciągły wzrost zapotrzebowania na lżejsze, bardziej wytrzymałe i przy tym tańsze części, aby możliwe było utrzymanie ekonomicznego i technologicznego postępu. Połączenie wysokiej wytrzymałości i plastyczności jest wymagane szczególnie w przypadku części mających[...]
EN The automotive industry has an ongoing request for lighter, stiffer and at the same time cheaper parts to maintain the economic and technical progress. Especially in case of safety relevant components a combination of high stiffness and sufficient ductility is required. Regarding these demands the m[...]
16
70%
Izolacje
PL W metodologii sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków istotnym elementem jest wentylacja pomieszczeń. Właściwe ujęcie jej parametrów wymaga znajomości przepisów zawartych w podstawowych aktach prawnych dotyczących budownictwa: ustawy Prawo budowlane [12] i związanego z nią rozp[...]
17
70%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
EN The paper deals with the possible traction equipment and traction drives for DC locomotives reconstructed for dual feed system in Slovakia. The accent is put on the using of modern asynchronous traction motors and comparison of parameters of proposed ATM and original DC traction motors, cooling of t[...]
18
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2009 Nr 11 123-130
PL Opisano możliwości skrawania stali z zastosowaniem do chłodzenia ciekłego azotu - o temperaturze minus 198°. Za zmienną wyjściową przyjęto chropowatości na powierzchni obrobionej i w otoczeniu naroża po określonym czasie zużycia. Wnioski zawierają ocenę wyników i dalsze cele prac.
EN The results of cutting steel with the use of liquid nitrogen (-198° negative temperature) for cooling were presented in the paper. Roughness of machined surface and in the neighborhood of the cutting edge time were investigated after the definite wear. The conclusions contain the evaluation of resul[...]
19
70%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono koncepcję mikrostruktury chłodzącej przeznaczonej do efektywnego odprowadzania ciepła z modułów mocy. Wyniki pomiarów jednej z trzech struktur prototypowych potwierdziły dużą wydajność zaproponowanego rozwiązania.
EN The paper present a concept of the compact heat sink for integration with power modules. It introduces the three manufactured prototypes and shows the result of the experimental verification of one ofthem. The conducted measurements confirmed huge cooling abilities of examined structures.
20
70%
Measurement Automation Monitoring
2017 Vol. 63, No. 4 154--157
EN Results of thermographic monitoring of exemplary power transformers are presented in the paper. Series of thermograms were taken. The areas on the transformer surfaces were analysed for higher temperature in aspects of: the electrical insulation condition of the transformer, the area on the surface,[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last