Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  control lists
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2006 nr 56 34-42
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy badania złożonych obiektów technicznych. Jednym z problemów jest pozyskiwanie danych dla celów projektowania. Dobre wyniki można uzyskać za pomocą list kontrolnych. Brak jest jednolitej zasady tworzenia takich list. W artykule podano przykłady list kontrolny[...]
EN In the article there have been featured selected studies of the complexed technical objects. One of the issues is gaining data for designing purposes. Good results can be obtained with a help of control lists. There is a lack of unified rule of ceating such lists. In the article there have been give[...]
2
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2001 nr 2 7-9
3
75%
Maszyny Górnicze
2013 R. 31, nr 4 63--71
PL W artykule przedstawiono koncepcję repozytorium list kontrolnych dla wspomagania użytkowania i utrzymania ruchu maszyn górniczych, dostarczających wiedzę na temat poprawnego i bezpiecznego wykonywania czynności, bezpośrednio w miejscu i czasie ich realizacji.
EN A concept of repository of checklists developed to aid mining machines maintenance is presented in the article. This solution provides knowledge about correct and safe performing of activities, directly at the relevant place and time.
4
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
1998 nr 11 7-10
5
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2016 nr 2 8-12
PL W artykule przedstawiono propozycję sporządzenia list kontrolnych, mających na celu możliwość sprawdzenia przez pracodawcę działającego w przemyśle przetwórstwa drewna zgodności jego działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z wymaganiami zawartymi w przepisach. Listy te zostały uzupełnione [...]
EN This article discusses the possibility of preparing control lists to help employers in the wood industry check the compatibility of their actions in the field of occupational safety and health (OSH) with legal requirements. Those lists come with short descriptions of the requirements in OSH regulati[...]
6
51%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2012 Nr 3 27-34
PL Artykuł przedstawia jak istotną rolę w funkcjonowaniu nowoczesnej organizacji spełnia ocenianie pracowników. Przedstawiono istotę i cele ocen pracowniczych oraz zasady i kryteria jak również metody oceniania. Ocenianie jako kompleksowe narzędzie - zajmuje centralne miejsce w systemie zarządzania zas[...]
EN The article presents how important role plays the evaluation of workers in a modern organization. In this work the essence and purposes of evaluation of workers tool occupies the central position in the management of human resources and serves multiple purposes. For evaluation to be effective certai[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last