Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  continuity
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Fundamenta Informaticae
EN We continue investigations of weighted finite automata (WFA) as devices to compute real functions. Based on eigenvalues of the transition matrices of automata we provide a simple necessary condition for continuity and smoothness properties of the functions they compute. Using this condition we show [...]
2
100%
Archives of Acoustics
EN A rigorous analysis of sound radiation by a pulsating sphere forming a resonator together with a semispherical cavity is presented. Both hard and soft boundaries are considered, as well as mixed. The problem is solved by dividing the entire region into two subregions, one surrounding the sphere and [...]
3
88%
Fundamenta Informaticae
EN Mereotopology is a class of formal theories devoted to the analysis of spatiotemporal entities and their interactions. It has produced important advances in the analysis of natural language, naive geography and computer vision, illustrating a broad range of applications. However, it has been shown t[...]
4
88%
Demonstratio Mathematica
2004 Vol. 37, nr 2 309--315
EN We show some conditions concerning sections of real functions of two variables which imply the existence of the double limit of considered function. Moreover we observe that the set of points, where the real function has the finite limit is an Cg-set and that a function having finite limit except a [...]
5
75%
Annual of Navigation
2012 No. 19, part 2 121--130
EN In this work the EGNOS performance before and after applying a novel methodology called Error Extraction is tested using real data. These data are collected at the EGNOS Monitoring Station placed in Sofia by Eurocontrol. The tests concern aircraft navigation, namely Approach with Vertical Guidance s[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2010 Z. 22 111-122
PL W artykule omówiono wpływ Le Corbusiera na architekturę powstającą w okresie powojennym - na jej formę, artykulację czy umiejscowienie w historycznym kontekście przestrzennym.
EN In this article I would like to focus on the issue of the influence of Le Corbusier on the architecture of the buildings constructed after the war with respect to their form, expression or location of such architecture in the historic spatial context. As much as the Polish avant-garde architecture o[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2010 Z. 22 37-44
PL Jak naucza włoski przykład Banfiego, Paci oraz Rogersa (inspirowanych przez Dewe możliwa jest „czysta" współpraca pomiędzy filozofią i architekturą. Jej konsekwencją j nadanie architekturze podstaw inspirowanych filozoficznymi zagadnieniami ciągłości z k~ tekstem (w wymiarze urbanistyki, historii, s[...]
EN There could be a virtuous collaboration between philosophy and architecture, as an Ital-ian xample, played by Banfi, Paci and Rogers (inspired also by Dewey), teaches. And the result of this virtuous collaboration could gives architecture a foundation inspired to the philosophical notions of continu[...]
8
75%
Journal of Applied Analysis
2003 Vol. 9, nr 1 139-147
EN We provide a generalization of a well known Krasnosel'skii theorem on continuity of the Nemytskii operator for functions taking values in separable Banach spaces. We follow the results obtained in [6] for the finite dimensional case.
9
75%
Napędy i Sterowanie
2007 R. 9, nr 9 123-125
PL Wymagania związane z niezawodnością i ciągłością zasilania wielu obiektów są coraz większe, dlatego odbiorcy często decydują się na zastosowanie układów eliminujących dłuższe przerwy w zasilaniu. Jednym z rozwiązań są układy Samoczynnego Załączenia Rezerwy SZR. W wielu przypadkach mamy do czynienia [...]
10
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN Exhaustive and uniformly exhaustive elements are studied in the setting of locally solid topological Riesz spaces with the principal projection property. We study the structure of the order interval [O, χ] when x is an exhaustive element and the structure of the solid hull of a set of uniformly exha[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2015 nr 42 (114) 26--32
EN The continuity of the flow of materials needed for correct operation of manufacturing systems can be achieved using different means and control methods. From the perspective of the technical infrastructure, it is important to ensure high reliability of machines, devices, and whole manufacturing line[...]
12
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Szczególne podejście do zagadnienia detalu prezentują twórcy skłaniający się ku tendencjom racjonalistycznym i minimalistycznym. W architekturze Maxa Dudlera, stanowiącej połączenie surowego szwajcarskiego minimalizmu i klasycznego racjonalizmu, subtelny detal wprowadza architekturę w związek dialog[...]
EN Creators leaning toward rationalist and minimalist tendencies represent specific approach to the problem of detail. In architecture of Max Dudler, a combination of raw Swiss minimalism and classical rationalism, it is a subtle detail that introduces a dialogical relationship, in the space where two [...]
13
75%
Opuscula Mathematica
EN Some conditions under which any subadditive function is periodic are presented. It is shown that the boundedness from below in a neighborhood of a point of a subadditive periodic (s.p.) function implies its nonnegativity, and the boundedness from above in a neighborhood of a point implies it nonnega[...]
14
75%
Theoretical and Applied Informatics
PL Realizowany przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG system OSCAD (Otwarty Szkieletowy System Zarządzania Ciągłością Działania) ma realizować komputerowe wspomaganie zarządzania ciągłością działania organizacji (w tym również zarządzanie ciągłością działania infrastruktury IT) oraz zarządzanie bezp[...]
EN In this article, authors analyze methods of the analysis of data integrity, security and availability loss results for business processes. Assessing those results, one can judge the importance of a process in organization; thus, determine which business process requires more attention. The importanc[...]
15
75%
Architecturae et Artibus
EN The paper presents the specific method that was developed for studying existing architectural and urban structures. It has been called the Spatial Continuity Diagram. The Spatial Continuity Diagram Method can be applied for preparing guidelines which help supplementing or extending existing urban cl[...]
16
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Można zastanawiać się, czy obecne w Polsce przyzwolenie na nietrwałość w architekturze to rezultat stadium przejściowego. Z pewnością jedną z przyczyn takiego społecznego podejścia do budowli i przestrzeni publicznej jest brak edukacji architektonicznej społeczeństwa we wszystkich momentach życia. D[...]
EN The magnificent acceptance for poorly durable architecture within polish society might suggest the transition period. One probable reason for this stage of society is failed architectural education of all members of society at any age. Right continuity enables architecture to last not only for socie[...]
17
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Doświadczenia powojenne w zakresie kreowania przestrzeni polskich miast odcisnęły niewątpliwe piętno na twórczości architektonicznej związanej z tworzeniem zabudowy o charakterze uzupełniającym. Z dzisiejszego punktu widzenia relacje zachodzące pomiędzy kontekstem a formą architektoniczną są przyczy[...]
EN Seeking context in the post-war architecture of Poznan is connected with the space of a city having its own history. Urban structure rooted in the turn of 19th century is a perfect base where attempts to fight the phenomenon can be observed. The way of interpreting the complementary development must[...]
18
63%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
EN We formulate some variant of the axiom of choice which is neccessary and sufficient for the equivalence ofthe two definitions of continuity (the Cauchy and the Heine definition) for functions from the real line into any metric space. This result definitely solves the problem of the equivalence of th[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 20, cz 1 93-100
PL W tej pracy zajmujemy się szczególnymi odwzorowaniami genetycznymi przez endomorfizmy wolnych monoidów. Jest wiele prac zajmujących się takimi odwzorowaniami. Cześć z nich koncentruje się na ich kombinatorycznych własnościach, a inne na cechach stowarzyszonych, topologicznych przestrzeni. Jak przeds[...]
EN In this paper we are dealing with particular mappings, generated by endomorphisms of free monoids. There exist many papers related to these mapping. Some of them are concerned with their combinatorial properties, others with the properties of associated topological spaces. These properties can also [...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki
2013 nr 9 37--52
PL W artykule przedstawiono problem bezpieczeństwa zasobów informacyjnych w kontekście wykorzystania informatycznych systemów wspomagających zarządzanie. Skoncentrowano się na metodach i technikach zapewniania ciągłości działania w aspekcie bezpieczeństwa informacyjnego współczesnych organizacji. Przyw[...]
EN In this article we have tried to identify security problem for information resources in using aspect of Integrated Management Information Systems. We presented possibility of adaptation some of the methods and techniques of continuity functioning of organization in information security aspects. The [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last