Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  contingency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule opisano prace nad rozwojem sieci elektroenergetycznej Ghany. Badania wstępne wykazały, że północny sektor sieci jest wpływa na niestabilność napięcia. Jako rozwiązanie zaproponowano instalacje kompensatora STATCOM. Dokonano jego porównania z klasycznymi filtrami biernymi, zarówno pod kąte[...]
EN This paper forms part of an ongoing system development of the Ghanaian power network. Preliminary studies have shown that the northern sector is venerable to voltage instability which has led to the proposed installation of STATCOM at Tamale. It is therefore necessary to assess the performance of th[...]
2
84%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2015 Vol. 21, No. 3 399--404
EN A theoretical model is developed by using a contingency perspective to hypothesize the relationship between a secondary task and risky driving behavior. It is conjectured that the relationship between the two variables is mediated by situation awareness (SA). An experiment is designed and administer[...]
3
67%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 2 203-216
PL Różnorodność zagrożeń obecnego czasu powoduje, że zadaniem współczesnych sił zbrojnych stało się reagowanie nie tylko na zagrożenia o charakterze militarnym, ale też gotowość do reagowania na zagrożenia o charakterze niemilitarnym. W przypadkach, gdy w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków[...]
EN The diversity of today’s threats has led to the situation in which not only are contemporary armed forces tasked with responding to threats of military nature, but they also have to be ready to respond to threats of non-military nature. In the event that during a contingency it is not possible to us[...]
4
67%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 3 138-149
PL Wzrost liczby i zakresu wszelkiego rodzaju zagrożeń stał się nieodłącznym elementem życia człowieka we współczesnym świecie, a także wyznacznikiem jego bezpiecznej egzystencji. Mówiąc o zagrożeniach, mamy na uwadze głównie zagrożenia militarne, terroryzm, zorganizowaną przestępczość, antropogenne ni[...]
EN An increase in the number of threats of all kinds and their scope have become an inherent element of a man’s life in the contemporary world, as well as an indicator of his safe existence. Speaking of threats, what one has in mind is mainly military threats, terrorism, organised crime, anthropogenic [...]
5
67%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Kontyngencja przedsięwzięć budowlanych obliczana jest na podstawie wszechstronnej analizy kosztowych i czasowych uwarunkowań realizacyjnych oraz identyfikacji i badania technologii i organizacji przedsięwzięcia. W analizie rozpatrywane są stochastyczne warunki realizacji, określane przez środowisko [...]
EN Contingency of construction projects is calculated on the basis of comprehensive analysis of the coast and time execution conditions, and identification and examining construction project execution technology and organization. The stochastic conditions defined by the natural and economic circumstanc[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last