Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  contaminated soils
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nukleonika
EN Radiopollution of soils in the close neighbourhood of a uranium mine and a uranium mill was characterized using measurement of specific 226Ra activity by gamma spectrometry. It was found that it ranged from values lower than the admissible limit of 0.2 Bq.g 1 of soil (averaged over the first 15 cm b[...]
2
100%
Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics
EN The paper presents results of experimental study on the possibility of calculating the content of diesel oil in soils from measurements of dielectric permittivity with the TDR technique in a soil-water-air-diesel oil system. Results of calculation were compared with the actual content of diesel oil [...]
3
88%
Journal of Ecological Engineering
EN This study presents research on the content of mercury and aluminium in arable soils within the range of influence of the Coal Mine and Power Plant Turów (Bogatynia region). The results were compared for reference with the region of Zgorzelec, which is situated outside the range of emission and with[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2013 nr 149 (29) 42--50
PL Celem pracy jest określenie zawartości wybranych metali ciężkich w poziomach powierzchniowych gleb zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ZM „Silesia” S.A. Oddział Huta Oława. Przeprowadzone analizy wykazały, że wieloletnia działalność huty istotnie wpływa na poziom zanieczyszczenia gleb w Oławi[...]
EN The aim of the study is analysis of heavy metals in surface levels of soils located in ZM “Silesia” S.A., Zinc Smelter Oława vicinity. Research showed that long-term smelter activity has a significant impact on the contaminated level of soils in Oława. It was ascertained excessive soil icrease in zi[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2014 nr 153 (33) 16--22
PL Artykuł porusza zagadnienia związane z oddziaływaniem Zakładów Chemicznych „Złotniki” S.A. we Wrocławiu na środowisko glebowe obszarów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie. Z przeprowadzonych analiz wynik, iż działalność obiektu wpływa istotnie na poziom wzbogacania gleb w pierwiastki metalic[...]
EN The article discusses issues related to the impact of the Chemical Works "Złotniki" SA in Wrocław on soil conditions of areas in the immediate vicinity. Analyses show that the activity of the object significantly affect of the level of enrichment metallic elements in adjacent areas. It was over-enri[...]
6
63%
Journal of Ecology and Health
2010 R. 14, nr 6 276-280
PL Zanieczyszczenie metalami ciężkimi jest problemem o charakterze globalnym. Ze względu na swoje właściwości, metale ciężkie stanowią bardzo specyficzną klasę zanieczyszczeń. W wyniku działalności człowieka i rozwoju przemysłu stężenie metali w glebach wzrasta drastycznie, a ich nawet jednorazowa depo[...]
EN Heavy metal pollution is worldwide problem. Due to their immutable nature, heavy metals are unique class of toxicants. As a result of human activities and onset of industrial revolution, concentration of heavy metals has increased drastically, causing acute and diffuse contamination of soil. Once th[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Środowiska / Uniwersytet Zielonogórski
2014 nr 155 (35) 25--32
PL Przedstawiono wyniki zastosowania metody ultradźwiękowego czyszczenia materiału korzeniowego pobranego z doświadczenia wazonowego. W doświadczeniu wykorzystano różnie zanieczyszczone gleby z dodatkami organicznymi a następnie wysiano kostrzewę czerwoną. Oznaczono całkowite zawartości Cu i Zn w wybra[...]
EN The paper focuses on ultrasonic method used for cleaning of root material collected from a pot experiment. In the experiment, red fescue was grown on differently contaminated soils amended with organic additions. Determined were total concentrations of Cu and Zn in root material pre-pared for analys[...]
8
51%
Environment Protection Engineering
EN Suitability of various substrates for anaerobic biodegradation of DDT in contaminated soil was tested in lab-scale tests with granular sludge inoculation. Use of carbohydrate-based substances such as starch, sucrose, molasses and whey resulted in acidification, which in extreme cases inhibited DDT r[...]
9
51%
Environment Protection Engineering
2012 Vol. 38, nr 4 113--125
EN Anaerobic biodegradation of DDT in field-polluted soil was investigated in relation to Tween 80 surfactant dose and initial pollution level. Experiments were carried out as lab-scale tests with flooded soil, inoculated with granular sludge. Higher surfactant doses decreased DDT residual concentratio[...]
10
51%
Environment Protection Engineering
EN The study deals with the removal of residual contaminants Cu(II), Cd(II) and Pb(II) from soil using surfactants sodium dodecyl sulfate (SDS), sodium dioctyl sulfosuccinate, and Triton x-100. Surfactants were used with and without chelating agent ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). SDS (10 mM) wa[...]
11
51%
Environment Protection Engineering
EN The aim of the research was to evaluate the influence of biodiesel on the microorganisms biomass and dehydrogenase activity. Biodiesel was introduced into the soil at a concentration of 1.5 and 10%. The influence of biofuel on the amount of biomass of living microorganisms was various and depended o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last