Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  container vessels
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN The power of main engine must be determined in such a way to let the seagoing ship reaches the predicted, in the agreement with the ship owner, service speed. Significant influence on the main engine power, apart from the ship 's speed, has a geometry shape and the dimensions of the ship's hull. Beg[...]
2
100%
Journal of KONES
EN Permanent growth of the container shipbuilding has led to the need of research - developing activities with references to design and ship building process. The requirements for the container vessels have been modified and changed compared with the ships built in the eighties of the past century. The[...]
3
86%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Przewóz kontenerów drogą morską rodzi szereg problemów wpływających bezpośrednio na bezpieczeństwo statku, przewożonego ładunku i ludzi. Zaplecze lądowe, gdzie mocowany jest ładunek wewnątrz kontenera nie zawsze wykonuje to z należytą starannością. Ponadto błędy świadome i nieświadome w deklarowanej[...]
EN The carriage of containers by sea arise many problems impacting on ship’s safety, cargo and the crew. Ashore, where cargo is securing inside of containers, sometimes it is done with negligence. Even weight of containers and cargo declaration inside papers are not correct can arise many problems and [...]
4
72%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono ocenę mocy elektrycznej współczesnych statków kontenerowych dla całego zakresu stosowanych pojemności kontenerowych. Moc ta została określona w oparciu o model regresji wielokrotnej na podstawie analizy parametrów zgromadzonych w formie bazy informacji o kontenerowcach. Przy[...]
EN Electric power estimation of contemporary container vessels for whole container capacity range is presented in the paper. The multiple regression model has been used to determine electric power, based on the container ships database created for that reason. During electric power calculations the div[...]
5
72%
Journal of KONES
PL Stały wzrost zapotrzebowania na handel morski spowodował silny rozwój floty kontenerowców. Wielkość światowej floty kontenerowców wynosiła 3400jednostek w marcu 2005 a zaledwie rok później osiągnęła ona wartość około 3800 jednostek. Co więcej, światowa lista zamówień na kontenerowce zawiera ponad 10[...]
EN Permanent growth of sea trade demand has contributed to strong expansion of container carriers. The capacity of the worlds container fleet was about 3400 vessels in March 2005 and only one year later it reached the number of about 3800 ships. What is more, there are over 1000 container carriers in t[...]
6
72%
Journal of KONES
PL W ostatnim dwudziestoleciu liczba przewożonych kontenerów TEU znacznie wzrosła nie tylko w skali globalnej, ale również jednorazowo. W latach osiemdziesiątych typowy Panamax mógł przewieźć jednorazowo 4 000 TEU, podczas gdy obecnie jego zdolność przewozowa osiągnęła poziom 5 500 TEU. Co więcej, w ro[...]
EN The number of the TEU containers significantly increased in the last twenty years not only in a global scale but also transferred by a single container vessel. The typical Panamax was designed to carry 4 000 TEU in the eighties while nowadays its TEU capacity increased up to 5 500 TEU. Moreover, the[...]
7
72%
Journal of KONES
PL Znaczący rozwój transportu morskiego doprowadził do silnego rozwoju statków przewożących kontenery [5, 6]. Wraz z progresywnie rosnącą liczbą nowych statków kontenerowych rośnie ich pojemność kontenerowa. Dla rozwoju dużych jednostek kontenerowych przewiduje się wzrost zapotrzebowania na tzw. szybki[...]
EN Permanent growth of sea trade demand has contributed to strong expansion of container carriers [5, 6]. The number of the biggest capacity container carriers is growing along with the number of container vessels at sea. The increasing demand for small feeders and feeders with higher trade capacity, m[...]
8
58%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1535--1539, CD
PL W artykule omówiony został przebieg rozwoju statków kontenerowych. Omówiono charakterystykę statków kontenerowych, ich klasyfikację oraz specyfikę. Zostały przedstawione wszystkie statki kontenerowe zwodowane i eksploatowane od roku 2006, kiedy ich rozwój stał się najbardziej dynamiczny. Zostały omó[...]
EN The introduction of containers and ships adapted to transport them, has been a significant change when it comes to the exchange of material assets in the technology of transport. Because of standardizing containers technically, international trade exchange has become faster and a lot more efficient.[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last