Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  contact phenomena
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Optica Applicata
EN One of the materials which can be used in high-temperature electronic devices is silicon carbide (SiC). Its properties are very promising, however, a number of technological issues must be solved first, and complex phenomena connected with contact development must be investigated. In this paper, so[...]
2
86%
Problemy Eksploatacji
1998 nr 3 199-208
PL Przedstawiono pewne wyniki identyfikacji zjawisk kontaktowych spowodowanych tarciem w obszarze styku koło - okładzina cierna. W pierwszym etapie dla różnych modeli tarcia symulowano za pomocą metod numerycznych ruch okładziny hamulcowej w stosunku do koła. W drugim etapie przeprowadzono badania eksp[...]
EN The paper presents some results of identification of contact phenomena caused by friction at the wheel – brake shoe contact area. At the first stage, by means of a numerical method, the motion of brake shoe in relation to the wheel was simulated considering various models of friction. At the second [...]
3
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 275--278
PL W pracy przedstawiono metodykę wyznaczania nacisków kontaktowych dla układu szyna-koło. Rozwiązanie postawionego problemu stanowi wiedzę podstawową niezbędną do prawidłowego projektowania części. Dotychczasowe rozwiązania problemu na drodze analitycznej (z zastosowaniem teorii Hertza) były rozwiązan[...]
EN The paper presents a methodology for the determination of contact pressure for the rail-wheel system. The solution to the problem posed is the basic knowledge necessary for proper part design. Previous solutions to the problem in the analytical way (using Hertz's theory) were approximate because of [...]
4
86%
Rudy i Metale Nieżelazne Recykling
PL Stopy na bazie niklu dzięki swojej odporności na korozję i działanie wysokiej temperatury znajduję szczególne zastosowanie w przemyśle lotniczym, jako elementy komory spalania silników lub łopatki turbin. W pracy zbadano zjawiska kontaktowe pomiędzy ceramikę tlenkowe, stosowane jako materiał na form[...]
EN Nickel-based alloys due to their corrosion and high temperature resistance are particularly applicable in the aviation industry as components of engine combustion chambers or turbine blades. The study investigated the contact phenomena between oxide ceramics used as casting material and the Inconel [...]
5
72%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn / Politechnika Śląska
2014 nr 1 15--30
PL W artykule przedstawiono niektóre wyniki badań symulacyjnych metodą elementów skończonych zjawisk, jakie zachodzą w obszarze kontaktu kulki z bieżniami pierścieni łożyskowych. Przedmiotem badań było łożysko kulkowe skośne. Natomiast celem badań było wyznaczenie oddziaływań kontaktowych (reakcji w ob[...]
EN The paper presents some simulation results of contact effects in angular-contact ball bearings obtained from Finite Element Analysis. The main goal of such investigation was finding the contact's interactions (reaction in contact's area) as a function of pre-load of the angular-contact bearings and [...]
6
72%
Inżynieria Maszyn
2016 R. 21, z. 1 32--45
PL W artykule przedstawiono wyniki modelowania metodą elementów skończonych zjawisk kontaktowych w łożysku tocznym skośnym. Celem modelowania było wyznaczenie związków pomiędzy siłami kontaktowymi a prędkością obrotową łożyska i napięciem wstępnym. W szczególności oceniono wpływ siły odśrodkowej od wir[...]
EN The paper presents results of contact phenomena modeling in angular bearing using Finite Element Method. The main goal of the modeling was identification of relationship between contact forces and rotational speed and preload of the bearing. Particularly the influence of centrifugal force and gyrosc[...]
7
72%
Modelowanie Inżynierskie
PL W artykule przedstawiono wyniki modelowania metodą elementów skończonych zjawisk kontaktowych w łożysku tocznym skośnym. Celem modelowania było wyznaczenie związku pomiędzy siłami kontaktowymi a prędkością obrotową łożyska i napięciem wstępnym. W szczególności, oszacowano wpływ dwóch znaczących para[...]
EN The paper presents some results of contact phenomena modeling in angular bearing using Finite Element Method. The main goal of the modeling was identification of relationship between contact forces and rotational speed and preload of the bearing. Particularly influence of two important parameters of[...]
8
72%
Machine Dynamics Research
EN The considered in this work issue allow to modeling contact phenomena and wear processes on the contact surface of a flat plates. Unlike many previous works, here the mentioned plates are treated as a friction connection of elastic bodies, and hence an effect of wear and elasticity (flexibility) of [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last