Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  constructional elements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W pracy omówione zostały podstawowe założenia programowanych badań elementów konstrukcyjnych, których celem jest ocena eksploatacyjnej trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych w tym mechanicznych pojazdów jednośladowych. Zakres pracy obejmuje opis zagadnień modelowania: obiektu badań, obciąż[...]
EN The paper presents the basic assumptions of programmed tests of constructional elements. Their goal is to evaluate operating fatigue life of contructional elements including mechanical one-track vehicles. The scope of the paper includes the description of modeling issues: test object, operating load[...]
2
86%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2002 nr 18 343-348
PL Artykuł zawiera wyniki badań nad wykorzystaniem zjawiska propagacji fali sprężystej do detekcji uszkodzeń. W tym celu zastosowano opracowany spektralny belkowy element skończony z poprzecznym pęknięciem zmęczeniowym oraz algorytm optymalizacyjny łączący losowy charakter algorytmów genetycznych i dok[...]
EN The paper presents results of using propagation of elastic waves for damage detection. For this purpose there was new spectral beam element with a transverse, open and not propagating crack used. There was also proposed optimisation method utilized. This method takes advantage of the stochastic char[...]
3
86%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2006 Nr 3-4 18-23
PL W artykule przedstawiono sposoby modelowania podstawowych znormalizowanych elementów konstrukcyjnych przekładni zębatych dla potrzeb analizy wytrzymałościowej oraz modalnej, za pomocą Metody Elementów Skończonych.
4
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 507--510
PL W artykule przedstawiono charakterystykę zintegrowanych zespołów łopatek i dysków stosowanych jako elementy konstrukcyjne lotniczych silników turboodrzutowych. Zwrócono uwagę na typowe własności tych zespołów, które w sposób bezpośredni determinują wydajność pracy kompletnych jednostek napędowych. P[...]
EN This article presents characteristics of blades and discs integrated units used as construction components of turbojet engines. An attention was drawn to the typical properties of these units that in a direct way determine complete engine performance. The mentioned production processes define the cu[...]
5
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 511--515
PL W artykule przedstawiono charakterystykę zintegrowanych zespołów łopatek i dysków stosowanych jako elementy konstrukcyjne lotniczych silników turboodrzutowych. Zwrócono uwagę na typowe własności tych zespołów, które w sposób bezpośredni determinują wydajność pracy kompletnych jednostek napędowych. [...]
EN This article presents characteristics of blades and discs integrated units used as construction components of turbojet engines. An attention was drawn to the typical properties of these units that in a direct way determine complete engine performance. The mentioned production processes define the cu[...]
6
72%
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
2016 Nr 1 31--37
PL Budynki wielkopłytowe tworzące osiedla mieszkaniowe to specyficzne obiekty budowlane wykonane według ujednoliconych wzorców urbanistycznych, architektonicznych i konstrukcyjnych, uwzględniające głównie aspekt sanitarny zamieszkania z pominięciem zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego.[...]
EN “Grade plate” houses creator people settles are specific building objects executed according to standardized patterns objects, architectural and constructional, taking into account connected with protection of natural environment the sanitary aspect of residence from omission the questions mainly. O[...]
7
58%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2015 z. 267 85--90
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących możliwości kształtowania stopów magnezu. Badania wykonano w próbie kształtowania plastycznego, metodą KOBO - na zimno. Materiałem do badań były wlewki ze stopów magnezu, wynikiem przeprowadzonego procesu było uzyskanie płaskowników. Badania mikrostr[...]
EN The paper presents results of investigations of ability of plasticity magnesium alloys. Magnesium alloys are emerging as potentially good candidates for numerous applications, especially in the automotive industry. Their good properties, such as low density and high specific strength, make them prom[...]
8
58%
Polimery
2005 T. 50, nr 10 748-754
PL Zbadano wpływ zestawu cech konstrukcyjnych dyszy stożkowo-walcowej głowicy wytłaczarskiej (średnica i długość kanału walcowego, długość kanału stożkowego - dysze I-IV) na wybrane właściwości charakteryzujące i jednoznacznie określające efektywność procesu wytłaczania autotermicznego polietylenu małe[...]
EN The effects of die constructional features (circular channel diameter and length, conical channel length - dies I-IV, Table 1, Fig. 3) on selected properties, characterizing and unequivocally determining the efficiency of the process of low-density polyethylene autothermal extrusion, have been inves[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last