Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 624
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2015 nr 37 59--71
EN The article presents the construction of a mechanical optoelectronic gimbal of the WH type, developed in the Air Force Institute of Technology, which is intended for unmanned aircraft systems. On the basis of the development of the gimbal, its basic equipment, essential elements, possible manner of [...]
2
80%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 5 201-209
PL Opracowano nową konstrukcję kołeczkowego zespołu wysiewającego, przeznaczonego do wysiewu trzech, różnych wymiarowo grup nasion: drobnych, średnich i grubych. Możliwość dozowania wymienionych grup nasion uzyskano przez zastosowanie, obok wielosegmentowej konstrukcji wałka wysiewającego, dwóch zestaw[...]
EN A new design of pin sowing unit has been developed, intended for sowing of three seed groups that differ in size: fine, medium and coarse. Proportioning of the above-mentioned seed groups has been made possible by using two sets of diaphragms used to change active length of sweeping pins, besides mu[...]
3
80%
Challenges of Modern Technology
EN The aim of this presentation is to demonstrate issues concerning places of remembrance, paying special attention to the elements which create meaning and structure collective experience. The analysis will be conducted not only on the level of architectural materials but the current knowledge about p[...]
4
80%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W publikacji zaprezentowano kluczowe zagadnienia zarządzania roszczeniami w budownictwie. Przedstawiono cele, rodzaje oraz strategię gospodarki roszczeniowej przedsiębiorstw. Opisano koncepcję metodyki dostosowanej do obecnych warunków gospodarczych w obszarze zarządzania roszczeniami. Przedstawiono[...]
EN Publication shows theoretical and methodological aspects of efficiently applying Claim Management in civil engineering. The described research can evaluate crucial factors of applying the new concept of Claim Management in small and medium construction companies. The research methods applied are: pi[...]
5
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN In this article authors described the control system for Flywheel Energy Storage. The device consists of the power electronic system and control system. The control system based on the FPGA. The power electronic system consists of the special rectifier and converter.
6
80%
Mechanik
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie zadania poszukiwania najlepszego kształtu - postaci konstrukcyjnej dennicy bębna głównego zgrzeblarki wałkowej z uwagi na kryterium minimalnej amplitudy ugięcia. Do analiz wykorzystano metodę elementów skończonych (pakiet ANSYS). W wyniku przeprowadzonych obliczeń u[...]
EN The following paper presents the solution to the problem of searching the best shape - structural form of the bottom of the main cylinder of the carding machine with consideration to the criterion of minimal deflection amplitude. The ANSYS package of the Finite Element Method has been used for the a[...]
7
80%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2007 Vol. 13, No. 3 279--289
EN The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) conducted a study of ironworkers to evaluate their risk for developing back and hand injuries from hand-tying reinforcing steel bar and to investigate whether power tying tools can be an effective intervention for the prevention of wo[...]
8
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 4 28-31
PL W artykule omówiono system monitoringu bezpieczeństwa i higieny pracy wdrożony przez firmę SKANSKA na budowie "Złote Tarasy" w Warszawie. Zwrócono uwagę na poszczególne elementy tego sytemu (z ich uzasadnieniem i opisem sposobu funkcjonowania) i jego kompleksowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa[...]
EN This paper discusses the health and safety monitoring system implemented by SKANSKA on the construction site of Złote Tarasy in Warsaw. Attention is drawn to the individual elements of this system (with their rationale and a description of the way they operate) and its comprehensive approach to heal[...]
9
80%
Research in Logistics & Production
2013 Vol. 3, No. 3 167--182
EN In construction projects, availability of required material at right time at the project site is crucial to complete the project on time and within the budget. The construction project could be delayed for several reasons and this may disrupt supplies. In this work we assume that enough supply may n[...]
10
80%
Izolacje
PL W zależności od powierzchni stolarki oraz od zastosowanych rozwiązań technicznych w okresie grzewczym mogą przeważać straty lub zyski ciepła. Zależy to od powierzchni okien i drzwi, izolacji termicznej oraz od przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie. W oknach wykonanych [...]
11
80%
Mechanik
PL Tematem pracy są wyniki analiz statycznych kilku wybranych postaci konstrukcji prętowo-cięgnowych proponowanych jako proste i jednocześnie spektakularne formy lekkich przekryć dachowych. Systemy te zostały ostatnio opracowane przez J. Rębielaka i należą do licznej grupy struktur prętowo-cięgnowych w[...]
EN The paper presents results of static analyses of several selected shapes of tension-strut structures proposed as simple and at the same time spectacular forms lightweight roof covers. These systems have been recently developed by J. Rębielak and they belong to a group of numerous tension-strut struc[...]
12
80%
Izolacje
PL Samonośne płyty warstwowe w okładzinach metalowych przeznaczone do za.stosowań w obiektach budowlanych podlegają, jak każdy wyrób budowlany, odpowiednim procedurom normalizacyjnym. Procedury te informują, na ile i w jakim zakresie można gwarantować poprawne funkcjonowanie produktu w budowli w przewi[...]
13
80%
Izolacje
PL Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej wysoką estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej. Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych w obiektach budowlanych to suche zaprawy tynkarskie wytwarzane na spoiwie gipsowym - tzw. g[...]
14
80%
Gospodarka Wodna
2008 Nr 8 323-327
PL Artykuł poświęcono systemowi zarządzania zasobami wodnymi w Królestwie Niderlandów, gdzie zarządy wodne istnieją od połowy XIII w., ok. 60% powierzchni kraju znajduje się pod poziomem morza, a blisko połowa społeczeństwa zatrudniona jest w instytucjach związanych z gospodarką wodną.
EN At the end of a series of articles, the authors present some general and technical issues related to dam constructions, e.g. basic principles and activities related to the planning process, integrated system of water management and the necessity to involve the society in those activities. The articl[...]
15
80%
Drogownictwo
2006 nr 2 50-61
PL W ostatnim dziesięcioleciu wybudowano w Polsce wiele ciekawych mostów przez duże i mniejsze rzeki. Dominowały mosty betonowe mosty o konstrukcji skrzynkowej podłużnie nasuwane lub montowane metodą wspornikową, mosty podwieszone na dwóch lub jednym pylonie oraz mosty łukowe o konstrukcji stalowej. Ci[...]
EN During last ten years in Poland many interesting bridges over big and smaller rivers were constructed. Concrete box bridges longitudinally lunched or erected by cantilever method, bridges suspended on one or two pylons and steel arch bridges dominated. Some viaducts and footbridges were also interes[...]
16
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2006 nr 1 38-41
17
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2006 nr 2 22-25
18
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2006 nr 3 39-42
19
80%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Kilkunastoletnie doświadczenie w eksploatacji śmigłowca PZL Sokół wpłynęło na stwierdzenie, że konstrukcja dobrze sprawdza się w użytkowaniu, zarówno u odbiorców cywilnych, jak też wojskowych. Zebrano doświadczenia, tak w umiarkowanej strefie klimatycznej, jak i w tropikach (w strefach suchych, jak [...]
EN More than ten years of operational experience of the PZL Sokół helicopter proves that the design operates well for both for civilian and military customers. The experience has been gained in both temperate climate zones and in the tropics (in dry and humid zones). During such a long period of time m[...]
20
80%
Drogownictwo
2004 nr 11 346-354
PL Kompozytem jest materiał powstały z dwóch lub więcej materiałów o właściwościach odmiennych niż materiały składowe. Historycznie biorąc najpopularniejszym kompozytem jest beton i żelbet. Współczesne kompozyty stanowią ogromną gamę produktów. W budownictwie najczęściej stosowane są geokompozyty, komp[...]
EN Composites are materials created from two or more components having different characteristics than the components. Historically, most popular composites are concrete and reinforced concrete. Present composites create long list of various products. In construction engineering geocomposites, concrete [...]
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last