Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 132
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction works
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2008 nr 3 52-55
2
100%
Izolacje
PL Zaprawy tynkarskie na bazie cementu romańskiego były powszechnie stosowane w budownictwie miejskim na przełomie XIX i XX w. Miały za zadanie chronić konstrukcję budynków przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeń środowiska, a jednocześnie pełnić funkcję dekoracyjną. Po ich ponad 100-I[...]
3
100%
Izolacje
PL Jedną z podstawowych cech betonów wysokowartościowych BWW jest ich trwałość związana ze szczelnością. Na cechę tę można w betonie wpływać dzięki znacznej redukcji współczynnika w:c oraz dodatkowi pyłów krzemionkowych. W ten sposób uzyskuje się szczelną i jednorodną strukturę zaczynu i betonu.
4
100%
Izolacje
PL Anomalia pogodowe w postaci obfitych opadów deszczu i wywołanych przez nie powodzi spowodowały, że w ciągu ostatnich piętnastu lat aktualnym tematem stały się zagadnienia związane z zachowaniem się materiałów budowlanych w podtopionych lub zalanych budynkach. W artykule zostaną przedstawione badania[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Pomimo wielu narzędzi wspomagających zarządzanie procesem budowlanym opóźnienie czasu realizacji budowy jest zjawiskiem często spotykanym. W artykule przedstawiono wyniki badań, podjętych w celu identyfikacji i hierarchizacji przyczyn powstawania opóźnień w realizacji robót budowlanych. Ich poznanie[...]
EN Despite of many tools supporting construction management delays are often found effects in construction projects. The papers presents the findings of a survey aimed at identifying the most important causes of delays in construction works from the viewpoint of contractors. The knowledge can be helpfu[...]
6
88%
Izolacje
PL Pod pojęciem podłogi należy rozumieć wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe. Na podłogę składają się: warstwy hydroizolacyjne, paroizolacja, izolacje termiczne i akustyczne, warstwy ochronne, warstwy nośne [betony, jastrychy], dobrane w zależności od ob[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2013 Nr 1 198--208
PL Udział podwykonawców może prowadzić do podniesienia jakości, a także redukcji czasu i kosztów realizowanego przedsięwzięcia budowlanego. Zatrudniając podwykonawców, generalny wykonawca może skoncentrować się na zarządzaniu i realizacji kluczowych procesów. Firmy podwykonawcze dostarczają specjalistó[...]
EN The participation of subcontractors in a project can result in cost, risk and employment reduction. By employing subcontractors, the general contractor can concentrate on the key activity. Subcontractors provide specialists, technologies, equipment and work methodology. The participation of subcontr[...]
8
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2012 nr 6 76-78
PL Odstąpienie od umowy przez jedną ze stron jest najczęściej występującym w praktyce sposobem rozwiązywania umów o roboty budowlane. Wynika zwykle z występujących między stronami rozbieżności stanowisk dotyczących sposobu lub terminu realizacji inwestycji oraz rozliczeń wzajemnych należności. W artyku[...]
9
75%
Izolacje
PL Przegrody budowlane budynków, w tym wykonane z drewna, funkcjonują w warunkach zmieniających się w czasie parametrów otoczenia, takich jak: temperatura powietrza zewnętrznego, temperatura pomieszczeń (w pewnym zakresie], intensywność promieniowania słonecznego, siła wiatru, oddziaływanie opadów atmo[...]
10
75%
Izolacje
PL Historia obecności płyt gipsowo-kartonowych w Polsce ma już pięćdziesięcioletnią tradycję. Należy jednak zaznaczyć, że ten pierwszy okres stosowania (od 1957 do 1990 r.] bardzo zaszkodził opinii o przydatności płyt gipsowo-kartonowych na polskich budowach. W tym pierwszym okresie była dostępna jedyn[...]
11
75%
Izolacje
PL Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i swoistym łącznikiem wnętrza z otaczającym środowiskiem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania warstw tarasowych bywają przyczyną usterek ograniczających funkcje użytkowe zarówno tarasu, [...]
12
75%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 3 150-153
PL Rozważania dotyczą posadowienia fundamentów dużej estakady, niewielkiego mostu drogowego oraz głębokiego przekopu drogowego. Omówiono wpływ niewłaściwego rozpoznania gruntowego na realizację inwestycji. Przedstawiono sposoby eliminowania podstawowych wad dokumentacji geotechnicznej przez wykorzystan[...]
EN The paper addresses the issues of the execution of foundation for a large overpass, a small road bridge and a deep road cutting. The focus is made on the impact of incorrect soil investigations on the execution of construction work and the methods of eliminating errors in soil documentation using th[...]
13
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2011 nr 5 324-328
PL Wartość zamówienia projektu czy przedsięwzięcia? Łączymy, dzielimy, szacujemy.
EN Value of the project. Combining, dividing, assessing.
14
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W artykule przedstawiono problem ekshalacji gazu ziemnego występujących w rejonie złoża Przeworsk w kontekście oceny warunków technicznych pozwalających na realizację inwestycji budowlanych. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w dwóch rejonach złoża.
EN Discussed are gas exhalation hazards on Przeworsk gas field and the technical problems related to construction activity. Presented are results of tests for two locations at the area of Przeworsk gas reservoir.
15
75%
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
2016 Nr 3 24--28
PL W artykule omówiono zasady postępowania podczas oddawania do użytkowania nowych obiektów budowlanych wynikające z przepisów ustawy – Prawo budowlane.
EN The article discusses the rules of conduct during the putting into service of new buildings under the provisions of the Act – Construction Law.
16
75%
Izolacje
PL Wielkość basenu to rzecz bardzo indywidualna. Inne będą wymiary i kształt basenów olimpijskich niż basenów rodzinnych czy basenów w hotelach i pensjonatach. Istotne jest, aby kształt basenu dostosowany był do funkcji, jakie ma spełniać. Nie musi być prostokątny - może być praktycznie dowolny, choć t[...]
17
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
PL W artykule przedstawiono problem samowoli budowlanych, wynikających z nieprawidłowości w procesie budowlanym, określonych w art. 50 ust J ustawy - Prawo budowlane.
EN The article presents the problem of illegal construction, resulting from irregularities in the construction process, as defined in article. 50 of the act- Construction Law.
18
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2018 nr 2 26--27
PL Realizacja przedsięwzięć budowlanych zawsze wiąże się z wysokimi kosztami, a inwestorzy szukają oszczędności. Celem zarówno inwestora, jak i wykonawcy prac powinno być wykonanie robót w najwyższej jakości i, oczywiście, ograniczenie zbędnych wydatków, jeśli jest to możliwe. Istnieją nowoczesne rozwi[...]
19
75%
Izolacje
PL Współcześnie, przy coraz większym zurbanizowaniu i uprzemysłowieniu, w środowisku wystepuje coraz więcej substancji chemicznych. zanieczyszczenia te pochodzą z różnych źródeł (np. ścieki gospodarcze i przemysłowe, kwaśne deszcze). Wiele z nich ostatecznie dostaje sie do gruntu, skąd może oddziaływać[...]
20
75%
Spektrum
2014 nr 11-12 I--VII
PL Wymieniono trendy rozwojowe normalizacji zwracając uwagę na problemy zapewnienia właściwej jakości postanowień z zakresu ochrony odgromowej obiektów budowlanych i ich wyposażenia. Scharakteryzowano pokrótce obecnie obowiązującą normę, normy dodatkowe i pokrewne. Wymieniono mankamenty tych norm oraz [...]
EN Presented are standardization development trends paying special attention to problems concerning the assurance of proper decisions quality in the range of lightning protection of construction works and their equipment. Characterized is shortly the current standard, additional standards and the relat[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last