Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction of highways
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2010 nr 11 20-23
2
100%
Mining Science
PL Rozwinięta sieć infrastruktury transportowej z uwagi na pełnioną rolę jest bardzo ważna dla wszystkich mieszkańców kraju. Kształt tej infrastruktury musi sprzyjać rozwojowi gospodarczemu, który następuje poprzez wzrost wielkości oraz liczby przedsiębiorców, generujących miejsca pracy oraz przychody [...]
EN Developed transport infrastructure due to the performed role is very important for all residents of the country. The shape of this infrastructure needs to support economic development, which occurs through an increase in the size and number of businesses that generate jobs and income of local govern[...]
3
84%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 20 95--106
PL [...] Celem artykułu jest oszacowanie zmiany wskaźnika dostępności transportowej wybranych miast, będącej efektem budowy autostrad w Polsce. Układ autostrad w Polsce wyznaczony jest przebiegiem trzech głównych dróg 6: –– autostrada A1 o łącznej długości 582 km, która łączy Gdańsk z Łodzią i aglomera[...]
EN One of the main objectives of European transport policy is to increase the accessibility of regions. In particular, this refers to the outermost regions and regions that are not necessarily geographically peripheral, but which accessibility is limited due to the lack of developed transport infrastru[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2015 Z. 21 (171) 218--224
EN The need for improvement in technologies of road embankments construction on weak soil is substantiated. The proposed technology of construction of combined road embankment is actual alternative of traditional technologies. The method which answers to all requirements of construction is proposed. Th[...]
RU Обосновывается необходимость усовершенствования технологий строительства дорожных насыпей на слабых грунтах. Предлагаемая технология строительства комбинированной дорожной насыпи является актуальной альтернативой традиционным технологиям. Предлагается метод, отвечающий всем требованиям строительства[...]
5
84%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2004 Vol. 15 69--74
PL W pracy przedstawiono strukturę organizacji czynności dotyczących realizacji autostrad oraz podstawy prawne, związane z ustaleniem lokalizacji, przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej niezbędnej dla celów nabycia gruntu na rzecz Skarbu Państwa, oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu [...]
EN The author in paper gives many legal acts including laws and ordinances, concerning the acquisition of real estate required for the motorway building, concession for the construction, operation and location of the motorways. The law binding from 10 April 2003r concerning special rules of preparation[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last