Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  construction chemistry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Każda sucha mieszanka z grupy chemii budowlanej składa się z kilku podstawowych składników: spoiwa, kruszywa i wypełniaczy, dodatków mineralnych oraz domieszek chemicznych. Mniej skomplikowane produkty mogą zawierać jedynie kilka składników, bardziej specjalistyczne - nawet kilkanaście. Najważniejsz[...]
2
100%
Instal
2008 nr 12 61-65
PL Ostatnie lata a w szczególności okres od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej cechują się znaczącym wzrostem ilości prac naprawczych i renowacyjnych prowadzonych na budowlach inżynierskich. Jest to możliwe dzięki napływającym do Polski środkom finansowym w ramach funduszy strukturalnych oraz prężn[...]
EN Last years, particularly the period from our accession for European Union is significant for the growth of reparation and renovation works made on engineering structures. It is possible due to structural funds flowing to Poland as well as developing contracting firms that specializes in renovation w[...]
3
100%
Izolacje
PL Zastosowanie odpowiedniej masy szpachlowej oraz właściwe szpachlowanie i spoinowanie dają gwarancję uzyskania trwałego połączenia oraz idealnego wykończenia powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.
4
100%
Izolacje
PL Problemów związanych z przeciekaniem tarasów można uniknąć, jeśli w cza.sie budowy prace zostaną wykonane wyjątkowo starannie, a zastosowane materiały i technologia będą dopasowane do warunków użytkowania i konstrukcji tarasu.
5
88%
Izolacje
PL Prace badawcze związane z technologią betonu bazują na podstawach chemii nieorganicznej, a w ostatnim dziesięcioleciu coraz częściej także chemii organicznej w związku ze stosowaniem domieszek, bez których nie można pro.dukować nowoczesnego betonu. Dotyczy to wszelkich zagadnień, począwszy od zrozum[...]
6
75%
Izolacje
PL Farby elewacyjne - przeznaczone do malowania ścian zewnętrznych - stano.wią ważny element wykończeniowy budynku. Stosowane są jako wykończenie tynków mineralnych lub w przypadku konieczności odnowienia elewacji [np. w wyniku dużych zabrudzeń, powstawania plam i przebarwień, blaknięcia ko.loru, pojaw[...]
7
75%
Izolacje
PL Zaprawa spoinująca to element okładziny ceramicznej. Taka definicja wy.musza traktowanie zaprawy spoinującej jako składnika kompleksowego roz.wiązania technologiczno-materiałowego, którego pozostałymi elementami są: zaprawa klejąca, płytki oraz masy do wypełnień dylatacji zastosowane na odpowiednim [...]
8
75%
Izolacje
9
63%
Izolacje
PL W styczniu tego roku ukazały się wytyczne "Verbundabdichtungen" Hinweise fur die Ausfuhrung von flussig zu verarbeitenden Yerbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belagen aus Fliesen und Platten fur den Innen- und Auften-bereich" [1] będące aktualizacją ich wydania z 2005 r. Wytyczne te odnoszą się [...]
10
63%
Izolacje
PL Czas płynie i trudno uwierzyć, że pierwsze instalacje dociepleń metodą „lekką mokrą”, zwaną obecnie Bezspoinowym Systemem Ociepleń (BSO), liczą sobie w Polsce już 30 lat. ówczesne realizacje były zaledwie zapowiedzią tego, co miało nastąpić później, po ponad 20 latach działań termomodernizacyjnych. [...]
11
63%
Inżynieria Bezwykopowa
2018 nr 4 98--100
PL W tym roku w Nowej Dębie (woj. podkarpackie) rozpoczęła się realizacja dużego projektu, którego celem jest rozwiązanie najbardziej palących problemów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji. Pierwszym jego etapem jest modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej. Do renowacji części przewodów oraz stu[...]
12
51%
Izolacje
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last