Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  conformity criterion
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2011 z. 58, nr 2 371-383
PL Podstawowym działaniem związanym z kontrolą zgodności betonu ze specyfikacją jest kontrola wytrzymałości na ściskanie. Decyzja o zgodności lub niezgodności wytrzymałości jest podejmowana na podstawie porównania wyników badań próbek wytrzymałości średniej oraz minimalnej z kryterium zgodności. Decyzj[...]
EN The subject of this paper are method and criteria of conformity for the ready mixed concrete properties. Conformity control is always based on a sample of limited size, form which inferences are made for the whole population. Hence, there is always a risk of taking the wrong decision. This means tha[...]
2
100%
Budownictwo i Architektura
2013 Vol. 12, nr 3 223--230
PL Kontrola zgodności wytrzymałości betonu na ściskanie według obowiązujących przepisów normowych PN EN 206-1:2003 jest kontrolą wyrywkową opartą na ocenie liczbowej. Spełnienie podwójnych kryteriów z uwzględnieniem przyjętego planu statystycznej kontroli jakości potwierdza zgodność badanej partii beto[...]
EN The test of concrete compressive strength conformity with current regulations PN EN 206-1:2003 is the sampling inspection based on a numerical evaluation. Satisfying the compound criteria, including the adoption of statistical quality control plan, confirms the conformity of the examined batch of co[...]
3
80%
Materiały Budowlane
2013 nr 3 78--79
EN Conformity criteria of compressive strength of concrete specificed in standard PN-EN 206-1 relate to middle and minimum values without measurement uncertainty. The article presents the analysis population of the test results of compressive strength of concrete whose were produced by one mixingplan a[...]
4
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2016 Vol. 64, nr 4 687--695
EN The paper presents the problem of estimating in-situ compressive strength of concrete in a comprehensive way, taking into account the possibility of direct tests of cored specimens and indirect methods of non-destructive tests: rebound hammer tests and ultrasonic pulse velocity measurements. The pap[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last