Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  concrete building
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
2
100%
Technical Transactions
PL Technologia wznoszenia schronów wojennych ewaluowała na przestrzeni wieków wraz z rozwojem techniki i stawianych obiektom wymagań. Pozostałości po twierdzy wojennej Wilczy Szaniec skłoniły autorów do napisania tej pracy – o nieco odmiennym charakterze niż dotychczasowe. Prócz krótkiej historii obiek[...]
EN The technology of erecting war shelters has been evolving over the centuries alongside the development of technology and building-oriented requirements. Many papers have been published on this subject in recent times. The ruins of the Wolf ’s Lair war fortress prompted the authors to write this work[...]
3
84%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2012 R. 109, z. 4-B 193--202
PL W projektowanych obecnie budynkach bardzo często zachodzi konieczność lokalizacji dużych, wolnych od podpór, przestrzeni w dolnych kondygnacjach przy zupełnie odmiennym układzie konstrukcyjnym wyższych kondygnacji. W realizowanym projekcie budynku hotelowego autorzy pracy zaproponowali sprężony ukła[...]
EN Very often is necessary to use large spaces without supports in low floors in designed building where the construction system of the higher levels is completely different. In realized design for hotel building the authors of this paper have proposed prestressed structure made up two slabs and concre[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2005 z. 104 259-266
PL Analiza nieliniowa ramowo-powłokowych ustrojów nośnych betonowych budynków wysokich jest czaso- i pracochłonna ze względu na zróżnicowanie zarysowania w poszczególnych elementach betonowych, które bezpośrednio wpływają na sztywność całej konstrukcji. W artykule przedstawiono metodę uproszczoną w s[...]
EN Nonlinear analysis of these structures are time consuming, because the concrete members of frames that contribute to lateral stiffness of tall building have varying degrees of cracking. This paper presents a simple hand calculation characteristics of spandrel beams under lateral loads. This method c[...]
5
84%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 6-B 105--116
PL W pracy przedstawiono przykład zastosowania ekstrudowanego polistyrenu jako izolacji termicznej pod fundamentem budynku. Pod płytą fundamentową grubości 500 mm pięciokondygnacyjnego budynku żelbetowego zastosowano warstwę XPS o grubości 150 mm. Autorzy przeprowadzili monitoring odkształcenia warstwy[...]
EN This study presents the example of using extruded polystyrene for thermal insulation under the foundation slab of a building. Under the foundation slab of the thickness of 500 mm of a fivestorey reinforced concrete building there was applied a layer of XPS of the thickness of 150 mm. The authors mon[...]
6
84%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
7
67%
Architecture Civil Engineering Environment
PL W artykule przedstawiono modelowanie (na bazie nieliniowej analizy dynamicznej w 3D) elementów rzeczywistych budynków betonowych, służące do praktycznej oceny wpływu oddziaływań sejsmicznych. Wyróżniono modelowanie elementami pasmowymi, w odróżnieniu od uproszczonych niesprężystych modeli skupionych[...]
EN Member modelling for the practical evaluation of the seismic performance of real concrete buildings on the basis of nonlinear dynamic analysis in 3D is overviewed. Fibre Element modelling is highlighted and contrasted to simplified lumped inelasticity models of members, with parameters fitted to a w[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last