Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computer tomography
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN Non-invasive method of the measurement and identification of shape and geometrical characteristics of measured detail based on the computer tomograph is widely applied in medicine with high efficiency. The paper is aimed at presenting the metrological analysis of the accuracy of shape reproduction. [...]
2
100%
Inżynieria Maszyn
PL W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące oceny jakości procesów technologicznych oraz wyrobów. Przedstawiono sposoby oceny jakości za pomocą wskaźników zdolności maszyn i urządzeń na bazie metodyki SPC. Zamieszczono także ocenę dokładności wyrobów z wykorzystaniem rentgenowskiej tomografi[...]
EN Chosen aspects of quality estimation of technological processes and products were presented in this paper. Methods of quality estimation which use process and machine capability indices according to SPC framework were also presented. Next part of paper concerns topics connected with products accurac[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 5 445--447
PL Przemysłowa tomografia komputerowa jest stosunkowo młodą i rozwijającą się gałęzią pomiarów współrzędnościowych. Prowadzonych jest wiele badań dokładności pomiarów tomograficznych. W badaniach nad dokładnością, rozdzielczością pomiarów duży nacisk kładziony jest na konstrukcję wzorców. Jednak w więk[...]
EN : Industrial computed tomography is a relatively new and growing sector of coordinate measurements. Many studies are conducted on the accuracy of tomographic measurements. In studies on the accuracy and resolution of measurement A large emphasis is put on design of gauges. However, in most cases, i[...]
4
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 134-136
PL Współczesne tomograficzne techniki pomiarowe pozwalają na dość dokładne monitorowanie badanych obiektów. Praca przedstawia problematykę uzyskiwania odwzorowań tomograficznych o wysokiej jakości. W pracy zamieszczono przykład badań symulacyjnych obiektu o złożonym kształcie. Zastosowane metody umożli[...]
EN Today tomographic measurement techniques allow fairly accurate monitoring of the test objects. The work presents the problem of obtaining high quality tomography images. This paper contains examples of simulation researches of the complex shape objects. Chosen methods made it possible to obtain tomo[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2009 z. 114 177-180
EN The new method of restoration of internal structure (density, absorption or easing factor) of a three-dimensional body using information on it in the form of the tomograms set on some system of planes, crossing object of research is offered. This method is based on use of operators of blending appro[...]
6
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2011 Vol. 49, nr 2 285--298
EN Purpose: of this paper: The effectiveness of computer tomography algorithms applied for reconstructing the internal structure of objects containing the non-transparent elements is discussed, in conditions of the incomplete information about the examined object. Design/methodology/approach: Problem o[...]
7
88%
Challenges of Modern Technology
EN The aim of this research was to show superiority of using real geometries in simulations of blood fl ow through cardiovascular system. Our model compared blood fl ow through an abdominal part of aorta reconstructed with a use of data from an AngioTK research with the 3DDoctor software to geometries [...]
8
88%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
PL W artykule przedstawiono wstępnie oddziaływanie wibracji mechanicznych na zmiany patologiczne mózgu. Zwrócono uwagę na niekorzystne zjawiska będące wynikiem długotrwałego przebywania w obszarze oddziaływania wibracji, w szczególności w miejscach pracy, np. w kabinach elektrowozów. Przedstawiono równ[...]
EN Brain of 115 engine drivers and their assistance at the Railway of the Georgia Republic were studied. The most pronounced atrophical changes of temporal lobe and cerebellum were noted as effect of vibration. These changes were more evident than changes caused by age. Damage factor might be a chronic[...]
9
75%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2013 Vol. 2, nr 3 119--122
PL Poznanie anatomii i funkcji mózgu zawsze fascynowało badaczy. Do końca XIX wieku jedyną możliwość stwarzały badania autopsyjne. Dopiero wiek XX przyniósł możliwości obrazowania struktur mózgu z dużą rozdzielczością: CT (Computed Tomography), MRI (Magnetic Resonance Imaging) i rejestracji jego czynno[...]
10
75%
Archives of Foundry Engineering
EN Filtration of liquid casting alloys is used in casting technologies for long time. The large quantity of available casting filters allows using them depending on casting technology, dimensions of casting and used alloys. Technological progress of material science allows of using new materials in pro[...]
11
75%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2012 Vol. 1, nr 4 181--183
PL W dobie szybkiego rozwoju technologii komputerowych nastąpił gwałtowny postęp związany z technikami obrazowania w medycynie. Miniaturyzacja podzespołów oraz znaczne przyspieszenie wydajności komputerów otworzyły drzwi do nowych możliwości związanych z polepszeniem jakości obrazów diagnostycznych, m.[...]
12
75%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 3 251-254
PL W artykule przedstawiono możliwości i metody tworzenia modeli numerycznych struktur materiałów przy zastosowaniu technik tomografii komputerowej. Opisano zasadę działania oraz możliwości posiadanego przez Katedrę Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wojskowej Akademii Technicznej tomografu SkyScan 11[...]
EN In the paper the methods and possible ways of the porous materials microstructures numerical models development applying the computer tomography are shown. The operating principles and opportunities of the computer micro scanner SkyScan 1174 used in the Department of Mechanics and Applied Computer S[...]
13
75%
Mechanik
PL Krótka charakterystyka oprogramowań komputerowych tomografów. Opis parametrów charakteryzujących dokładność oraz metody ich wyznaczania i kalibracji.
EN Short characteristics of the computer supported tomograph machi- nes. Description of the parameters responsible for accuracy limits including explanation of the methods of their determination and calibration.
14
75%
Mechanik
2011 R. 84, nr 3 226-228
PL Przegląd tomografów różnych producentów z podaniem ich własności oraz parametrów technicznych i metrologicznych. Przykłady zastosowań w mechanice i elektronice.
EN A selection of tomograph machines from various manufacturers with reference to their specifications, engineering and measuring parameters. Examples of mechanical or electronic applications.
15
75%
Polish Geological Institute Special Papers
2002 Vol. 7 263-270
EN One of the aims in coal quality studies, coal bed methane extraction studies, and research on environmental impact of coal, is a full 3D-quantitative characterisation of coal maceral content and distribution, mineral content and cleat system distribution. X-ray microfocus computer tomography, which [...]
16
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 12 227-229
PL Rosnące wymogi bezpieczeństwa i ekologii wymuszają stworzenie dokładnych i niedrogich sposobów monitorowania przepływów gazów stosowanych w pojazdach samochodowych. Tego typu badania nabierają szczególnego znaczenia w przypadku coraz bardziej powszechnego stosowania w pojazdach instalacji gazowych w[...]
EN Taking into consideration growing ecology and safety demands, there is a need for more accurate and cheaper ways to monitor workflows of gases, which can be used in automotive applications. Such investigations come into prominence in case of more commonly applied gas systems, that use hydrocarbons a[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2014 Z. 18 65--72
PL Artykuł dotyczy systemów stosowanych do bezstykowej digitalizacji obiektów przestrzennych. Przedstawiono w nim najbardziej popularne technologie wraz z określeniem ich dokładności. Konstruktorzy coraz częściej sięgają po narzędzia inżynierii odwrotnej, co sprzyja rozwojowi tych technologii. Nie ma u[...]
EN In the industry it is desirable to get a geometric models of existing objects, for which virtual model is not available. This paper reviews the fastest way to create digital models. Each of the available technology is not perfect, so the scanned model will always be different from the real model. Th[...]
18
75%
Inżynier i Fizyk Medyczny
2014 Vol. 3, nr 6 295--298
PL Tomografia dwu- i wieloenergetyczna nadal wzbudza wiele emocji i kontrowersji. Pojawiający się nad wyraz często w postępowaniach przetargowych zapis wymagający oferowania opcji dwuenergetycznej jest zazwyczaj bardzo ogólnikowy, a badania dwuenergetyczne nie są w szpitalach wykonywane. Czy tomografy [...]
19
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Proces odkształcania stali w stanie półciekłym powinien być realizowany w warunkach izotermicznych, w związku z dużą czułością własności mechanicznych na niewielkie zmiany temperatury. Głównym powodem nierównomiernego rozkładu temperatury (kształtu strefy przetopienia) w objętości próbki jest wpływ [...]
EN The condition of steel deformation in a semi-solid state should be as isothermal as possible due to the very high sensitivity of material rheology to even small variations of temperature. The basic reason for uneven temperature distribution (melting zone) inside the sample body on the Gleeble thermo[...]
20
75%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Praca przedstawia możliwości zastosowania rentgenowskiej tomografii komputerowej w badaniu całych rdzeni wiertniczych na przykładzie materiału pobranego z otworu zlokalizowanego na obszarze monokliny przedsudeckiej. Badania tomograficzne zostały wykonane w celu zobrazowania szczelin wysokokątowych, [...]
EN The paper presents the possibility of application of X-ray computed tomography in the study of rock cores. The investigated material was taken from the well located in the area of the Fore-Sudetic Monocline. Tomographic studies were performed in order to illustrate the high angle splits observed in [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last