Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computer simulation method
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Maszyn Roboczych
2006 Z. 27 55-62
PL W pracy opisano zastosowanie metody symulacji komputerowej do analizy niezawodności podsystemów nadmiarowych występujących w złożonych systemach transportowych oraz technicznych środkach transportu. Omówiono zasadę funkcjonowania takich podsystemów z uwzględnieniem czasu naprawy i wynikających stąd [...]
EN Application of a computer simulation method to the reliability analysis of excess sub-systems occurring in the complex transport systems and means of transport is presented in the paper. Operation of the sub-systems including time of maintenance and time of usage of reserve elements is also discusse[...]
2
84%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2004 Z. 334 3-87
PL Praca przedstawia badania teoretyczne procesów rekombinacji elektronów i jonów w układach, w których ruchliwość ładunku jest wyższa niż ∼ 100 cm2/Vs. Dla układów takich załamuje się klasyczna, dyfuzyjna teoria reakcji cząstek naładowanych, oparta na rozwiązaniach równania Smoluchowskiego. Głównym na[...]
EN This work presents a series of computer simulation studies on eleciron-ion recombination in systems where the charge mobility exceeds ∼ 100 cm2/Vs. As it was found experimentally, the recombinaiion processes in high-mobility systems cannot be described by the standard theory of diffusion-controlled [...]
3
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono możliwości kształcenia i rozwijania kwalifikacji personelu eksploatującego instalacje transportu gazów płynnych z wykorzystaniem metod symulacji komputerowej. Symulator, w procesie kształcenia personelu związanego z obsługą łańcucha transportowego LNG jest kluczowym narzędzi[...]
EN The article presents the possibility of training and increasing the staff qualifications of the transport gas in liquid form using a computer simulation method. Simulator as a tool in the process of staff training related to the operation of LNG transport chain is essential because of the practical [...]
4
67%
Elektro Info
2018 nr 11 70--73
PL W artykule przedstawiono sposoby analizy poprawności działania układów automatyki elektroenergetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem metod wykorzystujących metody symulacji komputerowych do modelowania przebiegu procesów zachodzących w rzeczywistych sieciach elektroenergetycznych. Opisano podstawow[...]
EN This article presents methods of evaluation of power automation systems, with particular emphasis on computer simulation methods to model processes occurring in real power grids. The rules for creating and using such models have been described. The results obtained from this type of simulation resea[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last