Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 145
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computer program
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technologia Wody
2010 Nr 3 (5) 56-58
PL Wprowadzenie współczesnych rozwiązań w zakresie inteligentnych urządzeń mikroprocesorowych oraz wykorzystanie powszechnie dostępnej, cyfrowej sieci telefonii GSM, praktycznie umożliwiło zaprojektowanie i wdrożenie specjalistycznego systemu automatycznego pozyskiwania i przesyłu danych z otworów piez[...]
2
100%
Elektro Info
2007 nr 7-8 62-66
PL Współczesne systemy pomiarowe są skomplikowane i to zarówno ze względu na sprzęt, jak i oprogramowanie w nich wykorzystywane. Możliwości tego pierwszego są znacząco rozszerzane przez programy, pisane nie tylko przez producentów sprzętu pomiarowego, ale również inżynierów obsługujących procesy przemy[...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
PL Wskazano na potrzebę gruntownego i skutecznego nauczania problematyki tolerancji geometrycznych. Uzasadniono potrzebę opracowania programu Tolerancje geometryczne - definicje i wyznaczanie odchyłek. W programie pokazano znormalizowane sposoby specyfikacji tolerancji geometrycznych. Wyjaśniono defini[...]
EN The need for the efficient and broad education in the geometrical tolerance is justified. The motivation for the development of multimedia program Geometrical tolerances - Definitions and evaluation of deviations arę presented. The standardized ways of specifications of the geometrical tolerances ar[...]
4
100%
Management and Production Engineering Review
EN The purpose of the paper is to explore the problem of modeling technological assembly process, particularly generating assembly sequence for parts and machinery sets. A new computer program Msassembly is introduced. The program was invented by the authors on the basis of an algorithm for determining[...]
5
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2009 Vol. 1 133--138
EN The theoretical background and technical information for the program are presented. Further, the components of the program are described and user manual is given.
6
88%
Computational Methods in Science and Technology
EN The computer-aided drug design is an important tool in modern medicinal chemistry. Molecular lipophilicity, usually quantified as log P, is an important molecular characteristic in medicinal chemistry and also in rationalized drug design. The log P coefficient is well-known as one of the principa[...]
7
88%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The aim of the presented program for computer-based assisting the preliminary (preparatory) phase of the architectural process is to intensify and facilitate architectural design activity. This program is a specialized tool, which - in the preliminary phase of the architectural process -facilitates [...]
8
88%
Zeszyty Naukowe. Włókiennictwo / Politechnika Łódzka
2000 z. 58 89-93
EN At working of the shuttleless looms with smalI projectiles the warp threads interact with the guide comb. To define an interaction time consider a model of looming without regard due inertial forces effecting the warp yarns.
9
88%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Pola temperaturowe w generatorach elektrycznych mogą prowadzić do stanu niewyważenia wcześniej wyważonego wirnika. Autor dostrzega istnienie tego problemu na podstawie danych z szeregu elektrowni cieplnych na terenie Serbii. Na podstawie analizy zjawisk fizycznych zaproponowano ich model matematyczn[...]
EN Temperature fields in electric energy generation may lead to the mechanical disbalance of an already balanced rotor. The author collected in a number of Serbian steam power plants and realized the existence of the problem. On the grounds of the relevant physical aspects proposes a mathematical mode[...]
10
88%
Problemy Jakości
PL Metoda analizy wariantów symulacyjnych w centrum dystrybucji półfabrykatów. Analiza została przeprowadzona z wykorzystaniem układu modelowego zbudowanego w oparciu o oprogramowanie symulacyjne Enterprise Dynamics (ED).
11
88%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2011 Vol. 2, No. 2 255--266
EN In the paper there is presented the computer program for reliability analysis of complex technical systems with reserved and improved components along with computer program description and application. The computer program allows for automatic reliability characteristics prediction of the improved c[...]
12
75%
Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa
EN A modular computer program named SPPMEF has been developed which isintended for purposes of predicting internal ballistic performances of solid propellantrocket motors. The program consists of the following modules: TCPSP (Calculation of thermo-chemical properties of solid propellants), NOZZLE (Dime[...]
13
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 7 119-124
PL Na populacji 320 studentów przeprowadzono, metodą wywiadu standaryzowanego, badania dotyczące wykorzystania komputerów i Internetu w procesie kształcenia. Zdecydowana większość - 75% studentów posiadających komputery uznaje ich dużą przydatność w studiowaniu, a podobną opinię dotycząca przydatności [...]
EN A population of 320 students was tested regarding the use of computers and Internet in the education process, with the use of standardized interview method. The vast majority - 75% of students that own computers acknowledge that those are very useful in studying, and similar opinion in reference to [...]
14
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem pracy było zbadanie stopnia wykorzystania programów komputerowych wspomagających prowadzenie gospodarstwa rolnego przez rolników. Badania zostały przeprowadzone poprzez bezpośrednie ankietowanie właścicieli 135 gospodarstw położonych na terenie dwóch gmin powiatu nowosądeckiego: Grybów oraz Na[...]
EN The goal of this work was to analyze to what degree farmers use computer programs that support running a farm. The tests were conducted by direct polling of 135 owners of farms located in two communes in the Nowy Sącz county: Grybów and Nawojowa. Vast majority (77%) of interviewed farmers acknowledg[...]
15
75%
Przegląd Mechaniczny
2011 nr 11 29-33
PL W pracy przedstawiono sposób sporządzania charakterystyk nośności statycznej łożysk tocznych wieńcowych z wykorzystaniem odpowiedniego programu komputerowego. Program ten umożliwia określenie charakterystyk czterech typów łożysk wieńcowych najczęściej stosowanych, produkowanych w Polsce. System obli[...]
EN A method of drawing up static load characteristics of slewing rolling bearings using appropriate computer program was presented in the paper. The program allows specifying the characteristics of four types of bearings, the most commonly applied, produced in Poland. Analytical system that applies thi[...]
16
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 10 423-430
PL Zamieszczono opis działania programu komputerowego CHP_Strateg, narzędzia informatycznego z wbudowanym interfejsem graficznym, za pomocą którego możliwa jest kompleksowa analiza techniczno-ekonomiczna układów kogeneracyjnych oraz przedstawiono sposób pracy z aplikacją.
EN A description of the computer program CHP_Strateg, IT tool with built-in graphical user interface is given. The tool enables comprehensive technical and economic analysis of cogeneration systems. The practical use of the application is presented.
17
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 7-8 66-68
PL Przy wyborze programu komputerowego do projektowania zieleni należy wziąć pod uwagę wiele kryteriów. Szczególnie ważne są mobilność, ilość przydatnych opcji oraz wymogi użytkownika.
18
75%
Wiadomości Elektrotechniczne
2006 nr 12 34-38
PL Przedstawiono wyniki badań niezawodnościowych krajowych bloków energetycznych o mocy 370 MW, opalanych węglem brunatnym.
EN The paper presents results of testing of domestic 370 MW power units, brown coal-fired.
19
75%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2011 nr 1 38-43
PL Ponieważ modele symulacyjne stają się coraz bardziej dokładne, a przy tym oprogramowanie komputerowe odwzorowuje rzeczywistość coraz bardziej wiarygodnie, za pomocą oprogramowania możemy symulować procesy biomechaniczne ludzkiego organizmu. To sprawia, że proces konstrukcji urządzeń dla sportowców l[...]
EN The article presents the scope and possibilities of using modern systems in modeling and simulation in biomedicine and biomechanics. These programs enable conducting of effective experiment before revolt of prototype of fix-up. These programs enable you to carry out effective experiments before prot[...]
20
75%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2011 nr 2 14-15
PL Oferowane obecnie programy do balansowania linii montażowej będące rozbudowanymi, skomplikowanymi aplikacjami dla analizy procesu montażowego dają możliwość dogłębnej analizy procesu, biorąc pod uwagę jego zmienność i elastyczność. Możliwość ich wykorzystania szczególnie w warunkach funkcjonujących [...]
EN Currently offered programs dedicated for balancing assembly line are complex and very complicated applications for analysis of assembly process. They taking under attention its changeability and elasticity. The paper presents their analysis and possibility of their utilization especially in conditio[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last