Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computations
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2011 nr 4 64-70
PL Artykuł jest kontynuacją poprzedniego pod tym samym tytułem [7]. Pokazano w nim zastosowanie algorytmu obliczeń wodnych sieci ciepłowniczych do rozwiązania ważnych problemów w sieciach ciepłowniczych na przykładach: zmiany oporności odcinka sieci, awarii odcinka, awarii węzła cieplnego, wprowadzenia[...]
EN This paper shows examples of utilization of algorithm designed for hydraulic computations presented in part I under same title [9]. Examples are important for modeling of different applications in district heating like increase of pipe resistance (point 1.2), damage of pipe (point 1.3), damage of he[...]
2
100%
Archives of Acoustics
EN This work presents measured and computed characteristics of insertion loss (IL) of spiral ducts. Numerical and experimental models of spiral ducts have been investigated. For the numerical modeling, a three dimensional model computed by the use of a finite element method in a COMSOL Multiphysics com[...]
3
100%
Materials Science Poland
2019 Vol. 37, No. 4 628--638
EN In this paper a problem of modelling thermal properties of large LED modules is considered. The compact thermal model of such modules is proposed. The form of this model is presented and a method of parameters estimation is described. The practical usefulness of this model is verified experimentally[...]
4
100%
Materials Science Poland
2005 Vol. 23, No. 2 365--373
EN The simulation of vibrational properties and finite temperature effects based on ab initio calculation of phonons within the direct approach is discussed. The implementation of the approach within an automated computational framework is outlined, and applications in rather diverse fields are demonst[...]
5
75%
Rynek Energii
2010 nr 6 71-76
PL Artykuł jest poświęcony sposobowi obliczeń sieci ciepłowniczych. Omówiono algorytm obliczeń zaproponowany przez Chasiliewa i Mierenkowa. Osiągnięciem autora jest skrócenie zarówno wyprowadzenia jak i samego algorytmu oraz pokazanie nowych rezultatów dla problemu wartości początkowych strumieni masy [...]
EN This paper shows proof, implementation and algorithm designed for computations of hydraulic conditions in district heating networks. Mathematical model of network is described by matrix equations (2). Algo-rithm of solution is shown in Fig. 1 and m-file in appendix.
6
75%
Polish Maritime Research
2010 nr 1 39-50
EN This paper presents experimental verification of models of two-parametric fatigue characteristics N(óa , óm ) on the basis of results of fatigue tests of specimens made of S355J0 steel. On the basis of comparative analysis of results of computations and fatigue life tests of the specimens, performed[...]
7
75%
Materials Science Poland
2005 Vol. 23, No. 2 325--345
EN Materials scientists are facing unprecedented challenges in many areas, such as energy conversion and storage, microelectronics, telecommunication, display technologies, catalysis, and structural materials. Experimental methods generate increasing amounts of data. New computational methods, high-per[...]
8
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Podczas eksploatacji pojazdu napędzanego silnikiem spalinowym zależy nam na możliwie niewielkim zużyciu paliwa i ograniczeniu emisji toksycznych składników spalin. Jedną z metod jest minimalizacja strat tarcia m.in. w węzłach łożyskowych mechanizmu korbowego, brana pod uwagę już na etapie projektowa[...]
EN Least possible fuel consumption and emissions are the goals we try to achieve during engine operation. One of the methods leading to this target is the minimization of friction losses, among others those at crank mechanism bearings, taken into consideration at the stage of engine design and during e[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
EN A hybrid stress method for eigenfrequencies analysis is developed using a plane rectangular hybrid element. Complex Trefftz functions which are solutions of elastostatic problem are used. By the complementary energy variational equation a relationship between the stress parameters and the nodal disp[...]
10
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy zaproponowano model obwodowy elektrolizera w formie dedykowanej dla programu SPICE. Model ten uwzględnia zarówno właściwości statyczne, jak i dynamiczne rozważanego urządzenia i jest przeznaczony do optymalizacji parametrów sygnału zasilającego ten elektrolizer. Przedstawiono postać opracowa[...]
EN In the paper the network model of the electrolyser in the form dedicated for SPICE software is proposed. This model takes into account both static and dynamic proprieties of the considered device and it is devoted to the optimization of parameters of the signal feeding this electrolyser. The form of[...]
11
63%
Elektrotechnika i Elektronika
2006 T. 25, z. 2 129-132
PL Opracowano model matematyczny, algorytm i program obliczeń przebiegów czasowych wielkości elektrycznych i mechanicznych w układzie: akumulator - rozrusznik samochodowy z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego (BLDC) - silnik spalinowy. Opracowany model matematyczny, algorytm i program obliczeń uwzgl[...]
EN A mathematical model, algorithm and program for calculations of electrical and mechanical quantities transients in the system: accumulator — starter with brushless direct current motor - combustion engine were developed (Figs 1, 2, 3). The developed mathematical model, computational algorithm and pr[...]
12
51%
Archives of Electrical Engineering
EN The paper presents a method of computing electrical and mechanical variables of BLDC motors. It takes into account electrical, magnetic and mechanical phenomena in the power supply-converter-BLDC motor-load machine system. The solution to the problem is the so-called circuit-field method. The result[...]
13
51%
Przegląd Geodezyjny
2020 R. 92, nr 2 15--19
PL Artykuł przedstawia zarys problemu antropogenicznych anomalii grawitacyjnych. W odróżnieniu od innych prac, koncentrujących się głównie na anomaliach pochodzenia górniczego, podjęto w nim próbę całościowego ujęcia tematu. W początkowej części artykułu zwrócono uwagę na problemy związane z wyznaczeni[...]
EN This article presents the outline of the anthropogenic gravity anomalies problem. In contrast to other papers concerning mining-related anomalies, here a holistic approach to the subject was attempted. In the introductory part of the article, the attention is given to the problems with determination[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last