Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 194
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  computational fluid dynamics (CFD)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polish Maritime Research
2010 nr 2 18-22
EN During designing the ship its designer tends to obtain as high as possible efficiency of ship propulsion system. To this end on certain ships additional elements such as: nozzles, half-nozzles or suitably profiled fins attached to underwater part of ship’s hull before screw propeller, are applied (s[...]
2
80%
Computer Methods in Materials Science
2013 Vol. 13, No. 1 166--172
PL Charakter procesu spawania laserowego zależy między innymi od gęstości mocy wiązki. Zwiększenie ilości energii dostarczanej do materiału, powoduje ewolucję od płytkiego jeziorka spawalniczego z płaską powierzchnią, do głębokiego jeziorka z rozwiniętą powierzchnią kanału parowego. Powstała powierzchn[...]
EN The nature of the laser welding process depends among others on the beam power density. Increasing the amount of energy supplied to the material, results in evolution from a shallow weld pool with flat surface, to the deep welding pool with a developed surface of the keyhole. The resulting gas/liqui[...]
3
80%
Polish Maritime Research
2010 nr 4 13-16
EN During designing the ship its designer tends to achieve as-high-as possible efficiency of ship’s propulsion system. The greatest impact on the efficiency is introduced by ship’s screw propeller whose efficiency depends not only on its geometry but also distribution of wake current velocity. To chang[...]
4
80%
Polish Maritime Research
2010 nr 3 3-7
EN During designing steering gear for large fast transport ships (e.g. container carriers), shipowners usually put forward strong demands concerning ship manoeuvrability. It means that streamline rudders should be characterized by a high effectiveness, i.e. fast increasing values of lifting force in fu[...]
5
80%
Journal of Polish CIMEEAC
EN In large cities the number of inhabitants constantly increases. It is caused by economic issues. The evergrowing populations causes more intense traffic and in consequence increase of air pollutions. Topology and roads configuration is conducive to the accumulation of toxic substances. Harmful subst[...]
6
80%
Archivum Combustionis
EN A new parallel code for reactive flow simulation “REFLOPS” is presented. The code is based on Euler model of inviscid gas motion. The first part of the paper describes the numerical methods used in the code and its structure. Then, results of several test are presented. Finally, an example of applic[...]
7
80%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
EN This article deals with the turbulent transition phenomenon modelling and its influence on heat transfer. The purpose of the analyses was to verify the transition modelling implemented in the ANSYS CFX 11 commercial code for popular test cases (low flow speed) described in literature, and then use i[...]
8
80%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The aim of this paper is to present the application of Computational Fluid Dynamics (CFD) to the assessment of conditions inside construction works during a fire. The CFD method is now commonly used to support the design process of fire safety in construction works. This method is very useful at the[...]
9
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Odlewanie odśrodkowe jest jedną z metod otrzymywania kompozytów aluminiowych zbrojonych cząsteczkami ceramicznymi. W trakcie procesu następuję segregacja cząsteczek zbrojenia pod wpływem działania siły odśrodkowej. Struktura kompozytu zależy również i od innych czynników: tj. różnicy gęstości pomięd[...]
EN The centrifugal casting of alumina matrix composite reinforced with crystalline particles (SiC) are studied. The influence of cast process parameters like pouring temperature, temperature, rotating speed and size of casting mould on structure of composite are examined. During centrifugal casting of [...]
10
80%
Computer Methods in Materials Science
PL Krążenie mózgowe można uznać za najważniejszy element krążenia krwi. Całkowite niedokrwienie komórek nerwowych trwające dłużej niż kilka minut jest nieodwracalne w skutkach i powoduje ich obumieranie. W związku z tym, krew musi być nieustannie dostarczana do tego regionu ludzkiego ciała. W[...]
EN Cerebral circulation can be regarded as the most important element of blood circulation. Total ischemia of neurotic cells, lasting longer than a few minutes, is irreversible in its consequences and results in their death. Due to that fact, blood must constantly be delivered to this region of human b[...]
11
80%
Instal
2010 Nr 5 38-42
PL W artykule omówiono kwestie wykorzystania nowoczesnego narzędzia służącego do analiz między innymi z zakresu numerycznej mechaniki płynów (CFD). Jest nim komercyjny pakiet programów Ansys Fluent. W badaniach wykorzystano model fizyczny zbiornika retencyjnego o konstrukcji rurowej – Canalis, dla kana[...]
EN This paper discusses an application of the computational fluid dynamics (CFD) software to solve the practical engineering problem involving the drainage system. Particularly, behaviour of the tubular type stormwater storage device (called Canalis) is analysed in details. The second part of the analy[...]
12
80%
Journal of KONES
EN The poppet control valve is one of the most widespread hydraulic components. The paper purpose is the evaluation of flow characteristics of poppet valve by means of a complete numerical analysis. The aim of this analysis is to evaluate the valve fluid dynamic performance, exploiting computational fl[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2012 z. 124 167-175
PL W artykule opisano metodę wyznaczania współczynnika przejmowania ciepła dla użebrowanej obudowy silnika indukcyjnego. Przedstawiono sposób tworzenia modelu obliczeniowego oraz wyniki obliczeń tego współczynnika. Ponadto przedstawiono wyniki obliczeń cieplnych weryfikujących poprawność wyznaczenia ws[...]
EN Thermal calculations are an important element of the design and optimization of induction motors due to their use in different operating conditions. These calculations are more frequently done using field methods, based on numerical solution of differential equations of the Fourier-Kirchhoff [1], [2[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
EN Current report describes the works executed under the program of modernization of submersible borehole pumps for water. The main aim of this project is to reduce the Life Cycle Cost of borehole pumps for water. The project consists of two parts - developing of new electric motors and design of new p[...]
15
80%
Physicochemical Problems of Mineral Processing
EN This paper focuses on the effects of grid schemes and turbulence models on the CFD modelling of stirred tanks. The economical grid was determined by examining the dimensionless wall distance and the skewness of elements. The grid independency study ensured that the independency of numerical predicti[...]
16
80%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2013 z. 12 7--12
PL Tematem dyskusji była analiza własności aerodynamicznych pojazdu kołowego MuSHELLka biorącego udział w cyklu zawodów Shell Eco Marathon. Została ona przeprowadzona na podstawie badań doświadczalnych wykonanych w tunelu aerodynamicznym znajdującym się w Instytucie Lotnictwa w Warszawie oraz analiz nu[...]
EN The subject of the discussion was aerodynamics analysis of wheeled vehicle MuSHELLka. It was carried out based on the research in wind tunnel experiments performed at Institute of Aviation in Warsaw and numerical analysis made in ANSYS CFX software. Experimental research included research of weight [...]
17
80%
Polish Maritime Research
2009 nr 1 29-34
EN The computer system presented in this article is composed of several program blocks for the complete design of ship propellers. The design calculations are based on a combination of the modified lifting line theory and on the vortex lifting surface theory. The system enables solution of the followin[...]
18
80%
Polish Maritime Research
2009 nr 2 34-39
EN The computer system for the completed design of the ducted ship propellers has some common blocks and procedures with the analogical system for open propellers that has already been presented in detail in the Polish Maritime Research [1]. This article describes only these blocks and procedures which[...]
19
80%
Polish Maritime Research
2010 nr 1 14-24
EN The computer system for the complete design of the contra-rotating propellers presented in this article has several common blocks and procedures with the systems for design of single propellers and tandem corotating propellers, presented in detail in the Polish Maritime Research No.1 and No.4 of the[...]
20
80%
Polish Maritime Research
2010 nr 4 17-25
EN The computer system for the complete design of the tandem co-rotating propellers, presented in this article, has several common blocks and procedures with the computer system for the design of conventional single propellers, presented in detail in Polish Maritime Research No. 1 Vol. 16 (2009). In th[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last