Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  compromise solution
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Operations Research and Decisions
EN Most of real-life problems, including design, optimization, scheduling and control, etc., are inherently characterized by multiple conflicting objectives, and thus multi-objective linear programming (MOLP) problems are frequently encountered in the literature. One of the biggest difficulties in solv[...]
2
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W pracy przedstawiono definicję rozwiązań kompromisowych wieloosobowych gier kooperacyjnych oraz najważniejsze ich własności. Zdefiniowano znormalizowaną funkcję korzyści kooperacyjnych oraz klasę gier ortogonalnych. Przedstawiono analityczne formuły wyznaczania rozwiązań kompromisowych. Określono w[...]
EN The definition of the compromise solutions of multiperson cooperative games and their most important properties were introduced in the work. The normalised function of cooperative profit and the class of orthogonal games were defined. The analytic formulae of determining compromise solutions were in[...]
3
51%
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych
2011 nr 8 1-8
PL W pracy zaproponowano nowe charakterystyki wieloosobowej gry kooperacyjnej, dotyczące możliwości negocjacyjnych graczy oraz ich koalicji. Zdefiniowano funkcję korzyści kooperacyjnych gry, która pozwala na szczegółową analizę "siły negocjacyjnej" poszczególnych koalicji. Udowodniono, że jest ona funk[...]
EN The paper proposes a new characteristics of the cooperative game, concerning the possibilities of cooperative players and their coalitions. The function of cooperative game relevance was defined that allows for detailed analysis of the "bargaining power" of individual coalitions. It has been proven [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last