Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 136
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  compressor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Polish CIMAC
EN A new method of organization of working cycle of device of direct transformation of heat in the located work of compression of air, based on principle of cascade exchange by pressure, is exposed; the results of pre-selection of basic dimensional and structural parameters of thermal compressor of cas[...]
2
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
1999 nr 115 225--234
EN The paper presents the usefulness of a theoretical dynamic model of the industrial machine in the on-line diagnostic process. The application of such a combined system for determination of the dynamic state of a compressor and for ensuring its safe operation during the start-up following its moderni[...]
3
80%
Journal of KONES
EN The paper presents the results of scientific research of the blade-type piston compressor which were conducted on the test rig built especially for this purpose. The construction concept of the compressor, design calculation of its main elements and tests of contact- and contactless sealing types we[...]
4
80%
Journal of KONES
EN The paper describes the principles of building and working of new blade piston compressor. dynamic force analysis of assembly of crankshaft and first research results are also presented. The working principle of this compressor was patented by prof. W. Chomczyk. The piston, in shape of a blade, exec[...]
5
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2013 Vol. 51 nr 2 431--438
PL W pracy przedstawiono symulacje stanu ustalonego i nieustalonego przydźwiękowej sprężarki osiowej (turbina NASA 37) z zastosowaniem metody Reynoldsa uśredniania równań Naviera-Stokesa (RANS) w celu zbadania charakterystyki przepływu w szczelinie wierzchołkowej oraz określenia zależności pomiędzy str[...]
EN The steady and unsteady RANS simulations of a transonic compressor rotor (NASA rotor 37) are performed to investigate the tip clearance flow characteristic and correlations between tip leakage flow and compressor stability. For steady simulations, the results are compared with the aerodynamic probe [...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2008 nr 133 25--38
EN Article presents conditions analysis of compressor turbine matching for aircraft turbojet engine and theoretical research of factors affecting this matching. Recommendations are presented for rational design actions to enable change of the steady state operating line position for compressor and gasi[...]
7
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2011 nr 12 574-575
PL w poprzednim artykule przedstawiono problemy związane z załadunkiem mieszaniny propan-etan wynikające ze zbyt małej wydajności chłodniczej instalacji kaskadowej gazowca przy wysokich temperaturach powietrza i wody morskiej wykorzystywanej do chłodzenia skraplaczy -obie temperatury przekraczały 33 C.[...]
EN In the previous article presents the problems associated with loading a mixture of propane-ethane resulting from insufficient cooling capacity of a cascade installation gas carriers at high temperatures of air and sea water used to cool the condenser, both the temperature exceeded 33 C. The describe[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
EN The paper deals with a problem of a cooperation of more compressors connected in parallel or connected in series. During the start or the failure of a compressor operation points of working compressors are influenced and can move to a forbidden area. These transient effects are very dangerous and ca[...]
9
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2003 Vol. 41 nr 4 789-803
PL Porównano rozwiązanie zadania odwrotnego w ramach modelu dwuwymiarowego, prowadzącego do kształtu koła wirnikowego, z zadaniem prostym rozwiązanym w ramach modelu trójwymiarowego dla skonstruowanego wirnika. Przedstawiono elementy algorytmu kształtowania łopatek przy wykorzystaniu modelu dwuwymiarow[...]
EN A comparison between the inverse method, leading within the framework of the 2D model to prediction of the optimal rotor shape and the direct approach for evaluating flow through a preexisting rotor shape utilizing a 3D model is presented in this paper. The principle of shaping the rotor envelope an[...]
10
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2011 nr 140 91-96
EN The paper presents analyses constituting a part of design works connected with development of series of types and structures of radial compressors. Radial compressors are multi-stage and multi-shaft flow machines with unshrouded radial impellers. Preliminary analyses based upon the theory of flow si[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2011 nr 139 15-20
PL Artykuł dotyczy uwarunkowań techniczno-ekonomicznych przeprowadzania modernizacji typu revamp lub rerate sprężarek i dmuchaw przepływowych. Omówiono wpływ zmian charakterystyki układu technologicznego oraz rolę infrastruktury sprężarkowni. Podano potencjalne zalety modernizacji w stosunku do wymiany[...]
EN The technological and economic aspects of revamp or rerate type modernizations of compressors and blowers have been discussed. An influence of changes in the technological system characteristics and a role of the compressor hall infrastructure have been described. Potential benefits coming from the [...]
12
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2010 nr 5 217-2220
13
80%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2011 nr 5 261-265
PL Pierwsza część cyklu artykułów poświęconych procesowi sprężania powietrza i maszynom roboczym stosowanym do jego realizacji, czyli sprężarkom. W części pierwszej autor prezentuje obszary zastosowania sprężarek i ich podział ze względu na ciśnienie i zasadę działania, definiuje wielkości charakteryzu[...]
EN This is the first part of series of papers dealing with air compression and air compressors. The range of application and classification of air compressors are presented. Characteristic quantities are defined. In the second part parameters of air and thermodynamic processes will be described
14
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL Rozwój sprężarek wyporowych na przestrzeni ich blisko 350 letniej historii doprowadził do wykształcenia się dużej liczby różnorodnych konstrukcji. W referacie niniejszym zaprezentowano główne kierunki tego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji współczesnych i nowatorskich.
15
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
16
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL W pracy poddano analizie procesy fizyczne zachodzące w maszynach spiralnych podczas sprężania czynnika roboczego. Wyprowadzono równania przewodzenia ciepła w elementach spiralnych w układzie współrzędnych spiralnych oraz przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych rozkładu temperatury dla warunków br[...]
17
80%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2016 nr 132 17--28
EN An application of a flow control equipment in a compressor has been found to give a substantial improvement in the compressor stable operational range. The experimental investigation has been performed with additional blades (of a fixed-geometry and adjustable types) in an axialflow compressor stage. T[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
EN The problems presented in this paper concern the operating parameters, efficiency and flow effects experienced in the impellers of the centrifugal compressor DA 200 manufactured at HCP Poznań S.A. The centrifugal compressor DA 200 operates equipped optionally with three different impellers, and in c[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
EN Selected results of experimental investigations of prototype centrifugal blower with impeller diameter D²=200mm are presented in this paper. This researches carried on by Chair of Thermal Engineering are the part of designing work on family of blowers for small flow rates. Performance characteristic[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
EN Performance modeling of centrifugal and mixed-flow compressors and pumps has developed substantially over the past decades. The first half of the 1900s provided important insights as to the basic structure of the fluid dynamic process; the period from 1960 to 2005 provided 45 years of continuous an[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last