Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  compressed ignition engine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 858--867
PL Silnik z zapłonem samoczynnym, wyposażony w dwupaliwowy system zasilania, jest postrzegany jako odpowiedź na wymagające oczekiwania rynku motoryzacyjnego. Jako alternatywne paliwo użyto sprężonego gazu ziemnego (CNG), z racji na jego cechy i konkurencyjną cenę w porównaniu do innych paliw. Punktem w[...]
EN The compressed ignition engine with a dual fuel system is presented as an answer to the changing and demanding market conditions. Compressed natural gas (CNG) was used as an alternative fuel, due to its features and its competitive price compared to the other types of fossil and alternative fuels. T[...]
2
100%
Logistyka
2015 nr 3 344--354, CD 1
PL Dominującą rolę w motoryzacyjnym zanieczyszczeniu środowiska odgrywa indywidualny transport kołowy, którym popularnym źródłem napędu są silniki spalinowe o zapłonie samoczynnym. Ograniczanie emisji cząstek stałych z pojazdów wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym jest obecnie jednym głównych [...]
EN Individual transportation, in which a popular powertrain source is an compression ignition internal combustion engine, plays a dominant role in pollution linked to the automotive sector. Reducing particulate emissions from vehicles with diesel engines is now one of the main trends in regulating leve[...]
3
100%
Logistyka
2015 nr 3 355--364, CD 1
PL Pomiar masy cząstek stałych jest pomiarem dosyć kosztownym, czasochłonnym a zarazem nie dającym pełnego obrazu na temat emisji PM w trackie cyklu jezdnego NEDC. Nieprzezroczystość spalin jest zjawiskiem fizycznie pokrewnym z emisją PM, jest pomiarem szybkim i relatywnie tanim, a ponadto jest mierzon[...]
EN The measurement of particle mass is pretty expensive, time-consuming and also not giving a full picture of PM emissions during the NEDC driving cycle. Opacity is a physical phenomenon related to the issue of PM, it is fast, relatively cheap and also a continuous measurement which enables in-depth an[...]
4
100%
Logistyka
2015 nr 3 3611--3621, CD 1
PL Silniki o zapłonie samoczynnym znajdują szerokie zastosowanie do napędu wielu pojazdów. Duża ilość samochodów z tymi silnikami przyczyniła się do gwałtownego wzrostu popytu na olej napędowy. W ostatnich latach bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące emisji spalin oraz zmniejszenie zużycia paliwa s[...]
EN Compression ignition engines are used widely as propulsion systems for various vehicles. The large number of vehicles with such engines has contributed to the rapid growth in demand for diesel fuel. In recent years, more stringent regulations on emissions and reducing fuel consumption present engine[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last