Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  composite structure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Engineering Transactions
EN Restrained flexure analysis concerns transversal bending of flat structures with in-plane displacements at supports prohibited or restriced. If the material characteristics are different in tension and in compression, these restraints generate important membrane forces (the arching action effect). I[...]
2
80%
Fatigue of Aircraft Structures
2017 Iss. 9 85--99
EN Composite materials are increasingly being used in aviation. Specific stiffness and strength of composite materials (especially CFRP laminate, sandwich structure) are higher compared to metal alloys. They are beneficial features of materials used in aviation. Mass reduction of aircraft structures (e[...]
3
70%
Journal of KONES
EN In this work the problem connected with an improvement of the road safety through implementation of additional elements absorbing the hitting energy is taken into consideration. The experimental results of a basic absorbing element of the glass epoxy composite are presented. The results of these tes[...]
4
70%
Opto - Electronics Review
EN An all-fibre multi-parameter sensor for composite structures based on a chirped optical fibre Bragg grating (CFBG) has been studied theoretically and experimentally. The principle of multi-parameters sensing with a single CFBG is based on that the centre wavelength and the FWHM (full width at half m[...]
5
61%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy przestawiono, na podstawie Eurokodu 4 część 1-2, ocenę nośności elementów konstrukcji zespolonych w warunkach pożarowych. Zaprezentowano trzy różne metody projektowania: analizy pojedynczych elementów, części konstrukcji, bądź analizy globalnej. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne belek [...]
EN This paper presents the structural capacity evaluation of steel-concrete composite structures under fire conditions based on Eurocode 4 part 2. Three different methods of analysis of individual elements, parts of the structures or global structure are described. The innovative design solution for be[...]
6
61%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2003 Z. 78 347-354
PL W pracy przedstawiono metodę modelowania i analizy konstrukcji kompozytowej na bazie włókien szklanych i żywicy epoksydowej na przykładzie łopaty wirnika nośnego śmigłowca. Wyznaczono numerycznie wytrzymałość dźwigara łopaty w tekście rozrywania. Proces niszczenia struktury abalizowano w oparciu o h[...]
EN In the paper a method of modelling and analysis of composite construction was presented on an example of helicopter main rotor blade tensional strength of the spar was determined numerically. Process of destruction of the structure was analysed with the use of Hill's hypothesis. The most dangerous a[...]
7
61%
Karbo
2004 Nr 4 182-188
PL Przedmiotem badań były kompozyty węglowo-epoksydowc (CFRP) o strukturze typu UD (Unidirectional), otrzymywane za pomocą specjalnie skonstruowanego próżniowego urządzenia do impregnacji rovingu z układem wałków. W konstrukcjach lotniczych struktura typu UD występuje w najbardziej obciążonych elementa[...]
8
61%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Opracowanie niniejsze stanowi zbiór spostrzeżeń wyniesionych z programu budowy serii poduszkowców, zaprojektownych i wykonanych w Instytucie Lotnictwa w latach 1999-2003. Dotyczą one tylko tego jednego rodzaju przekładkowej konstrukcji kompozytowej.
EN This paper is a aggregate of observations obtained from the program of designing and manufacturing in Institute of Aviation a series of five hovercrafts, starting in year 1999, ending in year 2003. Because they refer to single type of structure, and despite the fact that every single unit was treate[...]
9
61%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 181--190
PL Przedstawiono wyniki ilościowej oceny składników strukturalnych powstałych na drodze reakcji pomiędzy warstwą SiO2 pokrywającą cząstki SiC a stopem osnowy AlMg5 w procesie wytwarzania kompozytów. Warstwy SiO2 obecne na cząstkach SiC zostały wytworzone sztucznie poprzez utlenian[...]
EN There have been presented results of quantitative assessment of structural components produced due to a reaction between the SiO2 layer covering the SiC particles and the matrix alloy AlMg5 during the manufacturing of composites. The SiC particles have been artificially covered with the S[...]
10
61%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 191--196
PL W artykule przedstawiono wyniki badań struktury kompozytów AlCu5-Cgr rozcieńczanych przy ponownym przetopie stopem osnowy w stosunku 1:1 . Pomiar udziału cząstek grafitu przeprowadzono przy użyciu komputerowego analizatora obrazu oraz nieniszczącą metodą ultradźwiękową. Ocenę struktury or[...]
EN The paper presents the results of structural investigations of AlCu5-Cgr composites diluted with the matrix alloy in 1:1 proportion during the re-melting process. Graphite particles volume fractions have been measured by means of the computer image analysis and of the non-destructive ultr[...]
11
61%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 197--203
PL W pracy przedstawiono metodykę oraz wyniki badań struktury kompozytu otrzymanego poprzez mieszanie a następnie prasowanie siluminu nadeutektycznego AK20 z cząstkami grafitu naturalnego. Badania struktury kompozytu obejmowały ocenę udziału cząstek grafitu, mikroskopię optyczną oraz mikroskopię skanin[...]
EN The methodology and results of composite structure were presented in this work. The hypoeutectic aluminium alloy AK20 as a matrix with natural graphite particles was prepared by mixing and squeeze casting in solid-liquid state. The examination of composite structure included: estimation of graphite [...]
12
61%
Logistyka
2014 nr 6 7110--7118
PL Współczesne jachty regatowe muszą charakteryzować się ekstremalną wydajnością i niezawodnością w każdych warunkach. Spełnienie tych postulatów jest możliwe dzięki zastosowaniu nowych materiałów. Pojawienie się lekkich a jednocześnie wytrzymałych masztów z kompozytów węglowych pozwoliło na zwiększeni[...]
EN Modern racing yachts must have extreme performance and reliability in all conditions. Meeting these demands is possible through the use of new materials. The advent of lightweight yet durable carbon composite masts allowed to increase their height without increasing the diameter, thereby reducing th[...]
13
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 219 45--55
PL W pracy przedstawiono technologię wytwarzania włókien węglowych, ich strukturę i właściwości. Omówiono rodzaj przędz z tych włókien z punktu widzenia liczby filamentów w paśmie oraz symbolikę ich określania. Opisano trendy rozwoju produkcji i zastosowań tych włókien. Podano przykłady zastosowań włók[...]
EN The paper presents technology, structure and properties of carbon fibres. The market and usage trends of the small and heavy tow carbon fibers are discussed. Basic examples of carbon fibres composite structures are described.
14
61%
Krzepnięcie Metali i Stopów
1998 nr 36 105--110
PL W pracy przedstawiono metodykę oraz wyniki badań struktury kompozytu otrzymanego poprzez mieszanie a następnie prasowanie siluminu podeutektycznego AK64 z cząstkami grafitu naturalnego. Badania struktury kompozytu obejmowały ocenę udziału cząstek grafitu, mikroskopię optyczną, mikroskopię skaningową[...]
EN The methodology and results of composite structure were presented in this work. The hypoeutectic aluminium alloy AK64 as a matrix with natural graphite particles was prepared by mixing and squeeze casting in solid-liquid state. The examination of composite structure included: estimation of graphite [...]
15
61%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2018 Vol. 9, no. 4 153--158
PL Artykuł stanowi pracę poglądową dotyczącą współpracy zespolonych elementów stalowo-betonowych. Autor opracowania szczególną uwagę zwraca na rurowe elementy typu CFST. W opracowaniu zostały podane podstawowe zalety omawianych elementów konstrukcyjnych, zasady przykładania obciążeń oraz sposób oblicza[...]
EN The article presents the current state of knowledge regarding the cooperation of steel-concrete composite columns composed of a concrete filled steel tube (CFST). The most important, from the point of view of work construction, is the high load-bearing capacity of CFST elements resulting from the so[...]
16
61%
Mosty
2011 nr 6 26
PL Niniejszy komentarz stanowi uzupełnienie trzech części artykułu, które opublikowane zostały w 4 i 5 numerze magazynu "Mosty". W aktualnym numerze publikujemy trzecią część tego artykułu, a komentarz W. Lorenca stanowi podsumowanie tematu realizacji przejścia ekologicznego z dźwigarów VFT-WIB nad dro[...]
17
51%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Porównano twardości, mikrostrukturę oraz odporność na ścieranie wysokomanganowego staliwa (Hadfielda) ze staliwem o identycznej osnowie austenitycznej, wewnątrz której rozmieszczone są węgliki wanadu. Skład chemiczny tego staliwa dobrano tak, aby po zakrzepnięciu stopu uzyskać strukture kompozytu. U[...]
EN Hardness, microstructure and abrasive wear resistance of cast high-manganese steel (cast Hadfield steel) were compared with the cast steel of the same austenitic matrix but having vanadium carbides uniformly distributed within its entire volume. The chemical composition of the cast steel was chosen [...]
18
51%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 12 652-655
PL Nośność elementów zespolonych w dużej mierze zależy od stanu zarysowania styku, który stanowi podstawę klasyfikacji mechanizmów zniszczenia. Na tej podstawie opracowano algorytm doboru stopnia zbrojenia zszywającego. Uwzględnia on nie tylko sposób przygotowania powierzchni prefabrykatu w klasycznym [...]
EN The load capacity of composite members to a large extent depends on the state of cracking of the joint. This state is the basis for classifying failure mechanisms. Considering the above, an algorithm for matching the stitching reinforcement ratio has been developed. The algorithm takes into account [...]
19
51%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 11 607-610
PL Omówiono – w ujęciu eurokodów – wybrane problemy związane z oddziaływaniem skurczu i pełzania części betonowej na przekrój zespolony. Wyniki obliczeń zilustrowano na przykładzie przekroju zespolonego odpowiadającego belce obiektu mostowego średniej rozpiętości.
EN Selected problems connected with concrete shrinkage and creep action in steel-concrete composite element are discussed in the paper. Element cross section with top concrete plate was analysed according to EN-PN. Analytical results were illustrated for example of medium span bridge beam.
20
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Research results of constructive and technological solution improvement for steel cold-formed thin-walled elements and steel-wood structures are presented. As a result of investigation not only constructive characteristics improvement but also area of application increase are reached.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last