Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 321
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  composite materials
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2002 z. 75 89-92
EN There is a pronounced correspondence between the mechanical properties of composite materials and their structure. In [2] we were concerned with the effect of fibre/matrix cohesion on mechanical properties. In the present work, an analysis of matrix structure of composite materials was used to expla[...]
2
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
EN This review article deals with natural and man-made cellulose fibre reinforced plastics. The physical properties of natural fibres are mainly affected by the chemical composition and physical structure (degree of crystallinity, cellulose content, spiral angle of fibrils, cross-section, and by the d[...]
3
100%
Prace Naukowe Katedry Budowy Maszyn. Seria Konferencje / Politechnika Śląska
1998 nr 1, t.1 61-68
EN The approach to simultaneous determination of temperature fields and stresses and displacements, caused by them, from the solution of stationary problem of conductivity and equations of 3D of elasticity theory for anisotropic non-homogeneous hollow bodies is proposed. Solution to the given problem i[...]
4
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2005 R. 34, z. 95 197--206
PL Materiały kompozytowe ze względu na pewne swoje właściwości znalazły zastosowanie w konstrukcjach zwanych lekkimi osłonami balistycznymi. Takie konstrukcje w zastosowaniach wojskowych narażone są na obciążenia udarowe, ktore generowane są poprzez energię uderzenia masą skupioną (pociskiem). Dotychcz[...]
EN Composite materials are commonly used in light ballistic screens and in their military applications they often are subjected to shocks by the hits of bullets. Typical studies usually assume the linear-elastic reaction of material’s resisting forces against penetrating mass. In the paper a procedure [...]
5
100%
Inżynieria Biomateriałów
6
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2011 Vol. 49 nr 3 765-789
PL W artykule przedstawiono wyniki multidyscyplinarnych prac badawczych prowadzonych na sekcji dużej łopaty turbiny wiatrowej. Prace obejmowały badania eksperymentlane oraz symulacje numeryczne sprzężenia typu zginanie-skręcanie w statyce i dynamice badanej łopaty. Podstawowym celem badawczym było potw[...]
EN This paper presents some results and aspects of the multidisciplinary and interdisciplinary research oriented for the experimental and numerical study in static and dynamic domains on the bend-twist coupling in the full scale section of a wind turbine blade structure. The main goal of the conducted [...]
7
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2007 z. 217 103-108
EN The results of investigation in work were introduced over marking the critical length of aramture in composite armoured with plastic warp with short fibres materials. The conducted analyses` of conditions of fluxion, under the examination in context say the mechanics, they will permit on delimitatio[...]
8
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2009 Vol. 47 nr 3 537-551
PL Praca dotyczy modelowania materiałów kompozytowych, a w szczególności zastosowania wieloskalowej metody elementów skończonych do tego celu. Metoda ta jest kombinacją MES oraz teorii homogenizacji i opiera się na podziale zadania symulacji niejednorodnego ciała na dwa poziomy: modelowania właściwego [...]
EN This contribution is concerned with the modeling of composite materials and, particularly, with the application of the multiscale finite element method for that purpose. The method is a result of combining homogenization theory with the finite element method and is based on the idea of splitting the[...]
9
80%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/1 381--386
PL Artykuł dotyczy badania struktury geometrycznej powierzchni materiałów kompozytowych na osnowie faz międzymetalicznych FeAl-Al2O3 z różnym udziałem fazy zbrojącej, z obecnością i bez powłoki niklowej, otrzymywanych metodą odlewania.
EN The paper deals with investigations of surface texture of composite materials type FeAl-Al2O3 with various volume fraction of reinforce material and nickel covering.
10
80%
Optica Applicata
2011 Vol. 41, nr 2 341--350
EN An alternative to the Spindt-type cold cathodes are the layered ones made of composite materials. The classical example are nanostructured diamond and diamond-like carbon (DLC) layers which can be very good emitters. Nanostructured diamond and DLC layers are composed of two clearly distinguishable p[...]
11
80%
Logistyka
PL Artykuł poświęcony jest opisowi własności eksploatacyjnych i właściwości ciernych kompozytowych klocków hamulcowych pojazdów szynowych. W pracy przedstawiono także skrótowy opis stanowiska do badań hamulców pojazdów szynowych funkcjonującego na Uniwersytecie w Żylinie (Słowacja). W pracy omówiono ta[...]
EN This paper deals with description of operation behaviour and frictional properties composite brake blocks of railway brakes. Brief description of brake test bench at the University of Zilina is presented as well. There are presented results of the material analyses of chosen types of composite types[...]
12
80%
Materials Science Poland
2013 Vol. 31, No. 2 259--263
EN In this work, first principles calculations have been performed to study the doping and distribution of Si atoms in TiC lattice. The results confirm that Si atoms prefer to occupy Ti sites and their segregation on the TiC crystal surface may occur. But in the presence of carbon vacancies on the surf[...]
13
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 357--361
EN The paper presents the results of investigations concerning the possibilities of application of composite materials in the construction of internal combustion engines. The total mass of the engine can be reduced by allying composite materials, which have a much higher strength than hitherto applied [...]
14
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2001 Vol. 39 nr 3 539-562
PL Stochastyczna analiza niezawodności w zagadnieniu kontaktowym kompozytu ze sferycznymi inkluzjami. Tematem niniejszej pracy jest zastosowanie stochastycznej metody perturbacji w analizie niezawodności materiałów kompozytowych ze sferycznymi inkluzjami. W analizie tej wykorzystano stochastyczną metod[...]
EN The application of the stochastic perturbation technique in the classical Hertz contact problem of a composite with spherical particle is presented in the paper. The perturbation approach is used in conjunction with the Weibull-Second Order Third Moment (W-SOTM) reliability model in numerical analys[...]
15
80%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 3 383-390
EN The characteristic feature of contemporary civilization is generation of excessive noise level into the environment. To avoid this problem several solutions are proposed and applied, natural and artificial ones. The paper presents the conditions of constituting polymer composites consisting of recyc[...]
16
80%
Archiwum Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono charakterystyk magnesów trwałych Nd-Fe-B. Zamieszczono wyniki badań struktury, własności magnetycznych i mechanicznych materiałów kompozytowych magnetycznie twardych oraz omówiono możliwości modyfikacji technologii wytwarzania tych materiałów.
EN The paper presents characteristic of permanent magnets Nd-Fe-B. Results of examination of the structure, magnetic and mechanical properties of hard magnetic composite materials are shown. The possibilities of manufacturing technology modification are discussed.
17
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono możliwości określenia parametrów defektów występujących w materiałach kompozytowych w badaniach nieniszczących metodami termografii w podczerwieni. Przeanalizowano zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne związane z charakteryzacją tych defektów. Przedstawiono przykł[...]
EN Possibility of qualification of parameters defects in composite materials by IR thermography NDT methods is presented in the paper. Both theoretical and practical problems connected with characterization these defects was analyzed. Some exemplary results of numerical modeling processes of heat trans[...]
18
80%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
1998 nr 1 109-120
PL Przeanalizowano wpływ niektórych parametrów konstrukcyjnych opony pneumatycznej na jej deformację i naprężenia wywołane działaniem ciśnienia wewnętrznego. Zastosowano metodę elementów skończonych. Założono obrotową symetrię zadania. w rozważaniach uwzględniono duże przemieszczenia. Wzięto także pod [...]
EN The influence of some parameters of pneumatic tire on its deformation and stresses under inflation pressure has been analyzed. The 2D axisymmetrical finite element model was applied. Large displacements have been taken into account in the strain-displacement relations. Orthotropy ratio variations ap[...]
19
80%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The purpose of this paper is to present the technique of manufacturing the composite materials based on porous ceramic preforms infiltrated by liquid aluminium alloy and examination of the structure and corrosion resistance of those materials. Design/methodology/approach: The material for i[...]
20
80%
Modelowanie Inżynierskie
2008 T. 5, nr 36 301-306
PL Praca przedstawia wyniki badań nad projektowaniem optymalnego kształtu osi włókien wzmacniających w materiałach kompozytowych pod kątem uzyskania przez element konstrukcyjny wykonany z tego materiału wymaganych własności mechanicznych. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań zastosowano opracowaną meto[...]
EN The results of investigation in the area of designing of fibre shape in composite materials so that the structure should satisfy assumed requirements in the range of mechanical properties is discussed. properties is discussed. The optimisation method based on evolutionary algorithm is applied during[...]
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last