Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 8
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  complex technical system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2011 Vol. 2, No. 2 345--360
EN There is presented the computer program based on methods and algorithms for prediction of the operation cost of the complex technical system in variable operation conditions. The program allows to determine of the costs of the non-repairable and repairable improved complex technical systems before a[...]
2
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2011 Vol. 2, No. 2 337--344
EN There is presented the computer program is based on methods and algorithms for prediction of the operation cost of the complex technical system in variable operation conditions. The program allows to determine of the costs of the non-repairable and repairable complex technical systems before and aft[...]
3
75%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W fazie eksploatacji system techniczny występuje zarówno w procesie użytkowania, jak i obsługi zachodzących równocześnie lub po sobie. Powstaje wówczas konflikt wobec zależności działań oraz ograniczoności dostępu do obiektu technicznego. W celu rozwiązania konfliktu eksploatacyjnego procesy użytkow[...]
EN During the exploitation phase, the operating and service processes take place on one technical object. They can be performed at the same time or in sequence. Therefore, in an exploitation system, there is an exploitation conflict: The main reason for this is a dependence of operating and service act[...]
4
75%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Problemy współczesnej eksploatacji złożonych systemów (struktur) technicznych jakimi są np. elektrownie, linie dystrybucji energii elektrycznej czy statki powietrzne można wyraźnie podzielić na dwie grupy, na diagnostykę., ściślej kontrolę stanu, realizowaną w czasie rzeczywistym za pomocą odpowiedn[...]
EN The problems of present operating process of complex technical systems (structures) which are for example the power plants, rope of electric energy distribution or the aerial ships can be clearly divide on two groups, on diagnostics, more closely the control of state, realized in real time based on [...]
5
75%
Problemy Eksploatacji
2015 no. 4 99--112
PL Podczas fazy eksploatacji następuje zmiana zdolności systemu do funkcjonowania od wartości maksymalnej do wartości granicznej. Zdolność tę określa się jako potencjał użytkowy. Ilość potencjału użytkowego zawartego w systemie technicznym jest podstawową charakterystyką określającą możliwość i opłacal[...]
EN The amount of the operational potential included in the system is a main characteristic of the system operation possibility and profitability. A quantitative analysis of this characteristic should be the source of the information used in operation control of complex technical systems. Unfortunately,[...]
6
75%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2011 T. 15, z. 2 335-344
PL Złożone urządzenia i systemy techniczne charakteryzują się uszkodzeniami elementów mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych. Elementy te posiadają różne rozkłady czasów zdatności, np. wykładniczy, Weibulla, normalny, logarytmo-normalny, potęgowy i gamma. W przypadku gdy sumuje się wiele różnych[...]
EN Complex devices and technical systems are characterized by damage of mechanical, electrical, electronic elements. These components have different up time distributions, such as exponential, Weibull, normal, log-normal, power law and gamma. In case of the summation of many different streams of damage[...]
7
63%
Management Systems in Production Engineering
2012 nr 2 (6) 12-17
PL W artykule przedstawiono pojęcie struktury systemu ze szczególnym uwzględnieniem struktury niezawodnościowej. Przedstawiono zalety i wady modelowania struktury niezawodnościowej systemu z wykorzystaniem blokowych schematów niezawodności (RBD). Przedstawiono modele RBD okrętowego systemu parowo-wodne[...]
EN In the paper the concept of a system structure with particular emphasis on the reliability structure has been presented. Advantages and disadvantages of modeling the reliability structure of a system using reliability block diagrams (RBD) have been shown. RBD models of a marine steam�-water system c[...]
8
63%
Problemy Eksploatacji
2014 no. 1 15--32
PL W fazie eksploatacji system techniczny realizuje cele, dla których został zaprojektowany i wytworzony. Realizacja celów użytkowania systemu powoduje zmianę wartości cech systemu na skutek działania czynników wymuszających zależnych i niezależnych od jego działania. Stan systemu determinowany jest wa[...]
EN During an operation phase, a technical system accomplishes goals for the purpose of which it was designed and created. The execution of the system operation tasks induces changes in the system feature values. The changes origin from an impact of wearing factors, which can be divided into two groups,[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last