Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  comparison test
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule omówiono dwa opublikowane w 2010 r. nowe dokumenty dotyczące badań biegłości: PN-EN ISO/lEC 17043:2010 Ocena zgodności. Wymagania ogólne dotyczące badań biegłości (oryg.) oraz dokument EA-4/18 Wytyczne dotyczące poziomu uczestnictwa w badaniach biegłości.
EN In 2010 year two new documents concerning general requirements for proficiency testing were published - the standard EN-ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment - General requirements for proficiency testing (supersedes ISO/IEC 43:1997 Guide) and advisory document EA-4/18:2010 Guidance on the level [...]
2
100%
Materiały Budowlane
2016 nr 6 222--223
3
100%
Cement Wapno Beton
2015 R. 20/82, nr 3 162--170
PL Zbadano wpływ trzech superplastyfikatorów poli(sulfonianów naftalenowych) na konsystencję zaczynów i betonów z cementów: CEM I 42,5 N, odpornego na siarczany oraz portlandzkiego wapiennego (CEM II/B-L). Konsystencję oraz jej zmiany w czasie badano za pomocą mini-stożka i metodą opisaną w normie ASTM[...]
EN Three commercial polynaphthalene sulfonalte superplasticizers were used to study their effect on the slump behavior of cement pastes made of CEM 142.5 N, sulfate resisting and Portland limestone (CEM II/B-L) cements as well as on the respective concretes. The initial slump and the slump loss of the [...]
4
100%
Przegląd Spawalnictwa
2018 R. 90, nr 6 11--18
PL Zagadnienia odporności na zużycie materiałów stosowanych w budowie maszyn i urządzeń odgrywają istotną rolę. Głównym celem prezentowanych badań było porównanie zużycia wybranych materiałów w warunkach oddziaływania strumienia ściernego na ich powierzchnię. Do badań wytypowano następujące stale: X120[...]
EN Problems of wear resistance of materials used in the construction of machines and devices are very important. The main aim of the presented research was to compare the consumption of selected materials under the conditions of abrasive stream activity on their surface. The following steels were selec[...]
5
63%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań strumienia objętości powietrza na stanowisku do badań porównawczych metodą odniesienia i metodami polowymi w Laboratorium LFS ITB zgodnie z procedurą nr LFS-004/1/09-2010, która umożliwia badania porównawcze. Opisano stan uregulowań normatywnych w zak[...]
EN In the article the methodology and test results of air flow rates on the stand for the comparison tests of field measuring instruments, performed at the LFS ITB Laboratory by the reference and field methods, according to the test procedure no. LFS-004/1/09-2010, were presented. The state of standard[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last