Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  comparative navigation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Annual of Navigation
2004 No. 8 89-96
EN The article presents how to assess different compression algorithms in the context of using them according to radar images and approximation position methods. Furthermore, an assessment of two images compression methods was shown - Fast Fourier Transform method and projection method.
2
100%
Annual of Navigation
2004 No. 8 77-88
EN The problem of continuous position availability is one of the most important issues connected with human activity on the sea. Because the availability of the electronic navigational systems can be limited in some cases (for example military operations) we should considered additional methods of gath[...]
3
80%
Annual of Navigation
2010 No. 16 149-164
EN In ECDIS systems, the radar display is overlapping the chart at the position set out by GPS or other navigational system. In case this information is lost, the radar image is overlapping the point of the reckoned position. The paper presents a different method of integration of the radar image with [...]
4
80%
Annual of Navigation
2006 No. 11 95-102
EN The article undertakes an issue of building an autonomous coastal positioning system that would work on the basis of information included in a radar image. Prior researches have led to working out the method of extracting characteristic points from the radar image - peninsulas, buoys etc. Currently [...]
5
80%
Annual of Navigation
2006 No. 11 89-94
EN The article presents the application of the feedforward neural network with Hebba selforganization to radar images compression. Influence of number of neurons and size of segments of a radar image to its compressed form is checked.
6
80%
Annual of Navigation
2014 No. 21 187--214
PL W artykule przedstawiono badania mające na celu ocenę dokładności wyznaczania pozycji statku przez dopasowywanie dookólnego obrazu mapowego do rzeczywistego wizyjnego obrazu linii brzegowej. W pierwszej części opisano założenia oraz sposób przygotowania badań. Zaprezentowano zaprojektowane i zbudowa[...]
EN The following article presents researches aimed at the evaluation of precision in determining a ship’s position through comparing a omnidirectional map image to a real vision image of the coast line. The first part establishes the thesis and preparatory forms in conducting the research. It also pres[...]
7
80%
Polish Maritime Research
2015 nr 1 3--9
EN This paper presents a dynamic hyperboloidal mapping model aimed at building image of electronic navigational chart which constitutes an equivalent to that obtained from a hypercatadioptric camera system. In the 1st part, space and three reference frames located in it are defined. These are: the obse[...]
8
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2006 nr 8 (80) 93-101
PL Istotą nawigacji porównawczej jest porównanie dynamicznie zarejestrowanego obrazu ze wzorcem i na tej podstawie wyznaczenie pozycji statku. W każdym z obrazów znajduje się duża ilość informacji nadmiarowej, która powinna być przed dalszą obróbką zredukowana. W artykule zaprezentowano trzy wybrane te[...]
EN The essence of comparative navigation is to match a dynamically registered image with the pattern and to plot the position on that basis. Radar images contain lots of redundant data which should be removed before any further processing. The paper presents three techniques and assesses their usefulne[...]
9
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 3 (75) 119-128
PL Istotą nawigacji porównawczej jest porównanie dynamicznie zarejestrowanego obrazu ze wzorcem i na tej podstawie wyznaczenie pozycji statku. W artykule wykorzystano rzeczywiste obrazy radarowe z przejścia statku torem po Zalewie Szczecińskim. Przebadano odpowiedzi różnych rodzajów sztucznych sieci ne[...]
EN The essence of comparative navigation is to match a dynamically registered image with the pattern and to plot the position on that basis. Radar images used in the research were registered on the Świnoujście - Szczecin fairway. Responses from different kinds of artificial neural network were examined[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last