Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  compact development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Budowlany
2018 R. 89, nr 7-8 113--116
PL W artykule poruszono problem realizacji budynku usługowo-biurowego z wielopoziomowym parkingiem wśród zwartej zabudowy centrum miasta, na terenie znajdującym się w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej. Przedstawiono historię tego rejonu, działania związane z przygotowaniem realizacji inw[...]
EN The paper discusses the issue of carrying out a construction project comprising a service and office building with a multi-level car park facilities in a high-density housing in a city centre, in the area located in the archaeological zone of conservation protection. It presents the history of the r[...]
2
80%
Inżynieria i Budownictwo
2016 R. 72, nr 7 398--400
PL Przedstawiono problematykę prowadzenia badań archeologicznych poprzedzających procesy przebudowy, remontu lub renowacji budynków na terenach objętych ochroną konserwatorską w zwartej zabudowie śródmiejskiej. Prace te są zazwyczaj związane z koniecznością odsłonięcia bądź podkopania fundamentów budyn[...]
EN The paper presents problems associated with conducting archaeological works prior to the activities related to construction, reconstruction, repair or renovation of buildings situated in urban areas protected by conservation laws. These works are generally associated with exposure of foundations of [...]
3
80%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 58--59
PL Artykuł stanowi przegląd problemów technicznych przy wznoszeniu budynków plombowych z zachowaniem historycznych, frontowych fasad elewacyjnych. Na przykładzie kilku zrealizowanych obiektów omówiono sposoby zapewniania stateczności pozostawianych fasad elewacyjnych w poszczególnych fazach procesu bud[...]
EN This article provides an overview of the technical problems relating to the construction of urban infills in compact development with the preservation of the historic facade walls. Methods of providing stability for facade walls at various phases of the building process are shown on the several exam[...]
4
80%
Budownictwo i Prawo
PL W artykule przedstawiono regulacje prawne dotyczące nasłonecznienia w polskich aktach prawnych i w przepisach innych krajów europejskich. Zaprezentowano wybrane sposoby określenia nasłonecznienia na podstawie narzędzi komputerowych oraz przykładów rozwiązań architektonicznych zastosowanych w celu sp[...]
EN The article presents legal regulations concerning insolation in Polish legal acts and in the regulations of other European countries. Selected ways of determining sun exposure based on computer tools and examples of architectural solutions used to meet legal requirements are presented. The analysis [...]
5
80%
Builder
2018 R.22, nr 3 62--65
6
70%
Builder
2018 R.22, nr 12 44--47
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last