Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  community participation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architectus
2010 Nr 2(28) 219--222
PL Proces kształtowania przestrzeni odbywa się w wielowymiarowej sferze dynamicznych współzależności. Kształtowanie środowiska odwzorowuje wspólne dla lokalnej społeczności wzorce kulturowe, zachowania przestrzenne, struktury społeczne, styl życia i kondycję ekonomiczną. Architektura jest tych wartości[...]
EN Sustainable development, sustainable design, and sustainable space design - involve improvement of quality of life of present and future generations in harmonious coexistence of man with nature [5]. Traditionally, the environmental protection emphasizes the environmental aspect connected with natura[...]
2
100%
Przestrzeń i Forma
2010 nr 13 219-228
PL Tworzenie strategii rozwoju w polskich gminach powoli ewoluuje ku prawdziwemu modelowi partycypacyjnemu, ale i zaczyna uwzględniać elementy przestrzenne. Przykłady brytyjskie pokazują, że mimo iż jest to droga pełna wyzwań i kompromisów, nie ma z niej odwrotu. Potrzebne są: dobra wola, technika, sze[...]
EN The creation of core strategies in Polish boroughs slowly evolves not only towards a participation model, but also introduces spatial elements to it. British examples demonstrate that this is a way of fuli of challenges and compromises, but there is no alternative to it. Essential elements are: a go[...]
3
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Tematem rozważań jest współczesny zespół mieszkaniowy Water Villas w Almere jako przykład architektury silnie zintegrowanej z krajobrazem, powstałej w wyniku partycypacji społecznej. Wille realizują poniekąd założenia głoszone jeszcze przez Witruwiusza. Cechuje je: trwałość, użyteczność oraz estetyk[...]
EN The presentation is focused on a modern residential complex of Water Villas in Almere as an illustration of architecture strongly integrated with the landscape, created as a result of participation of the community. The principles underlying the idea of the villas can be traced as far back as Vitruv[...]
4
84%
Surowce i Maszyny Budowlane
2010 nr 3 22-27
PL Jednym z największych wyzwań górnictwa we współczesnej Europie jest uzyskanie odpowiedniego poziomu akceptacji społecznej. Pokazanie korzyści, jakie niesie eksploatacja odkrywkowa i osłabienie stereotypów dotyczących działalności górniczej. Jak przekonać przeciwników do kopalni kruszywa? Autor przed[...]
5
84%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Celem artykułu jest analiza efektów uzyskanych przy projekcie i realizacji publicznego Parku nad „Balatonem” w Warszawie. Przypadek ten jest interesujący, ponieważ proces tworzenia parku oparty był na zasadach partycypacji społecznej, w której aktywnymi uczestnikami byli: profesjonalni projektanci, [...]
EN The aim of this article is to analyse the effects that have been achieved during the design and implementation of the Public Park at the “Balaton” in Warsaw. This case is interesting due to the fact that the process of its design was based on the principles of public participation, with active invol[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last