Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  communication infrastructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2014 nr 5 547--550
PL Analiza pierwotnej wersji projektu kładki. Właściwości dynamiczne kładki. Propozycja zmian konstrukcyjnych i analiza drgań kładki.
EN The analysis of the initial version of the footbridge design. The dynamic characteristics of the footbridge. Details of the construction changes and vibration analysis of the footbridge.
2
88%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 2 18-20
PL Pomysł połączenia całego świata jednolitą i współpracującą ze sobą siecią komunikacyjną od zawsze był marzeniem człowieka. Od zawsze też istniały techniczne przeszkody w jego realizacji. Dziś, dzięki rozwojowi inżynierii budowlanej, bariery te upadły, a jedyne, z czym musimy się zmagać, to bariery l[...]
3
88%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 2 38-41
PL W ciągu ostatnich dwóch lat paleta systemów oraz dostawców konstrukcji z gruntu zbrojonego uległa znacznemu powiększeniu. Technologia Freyssisol, wprowadzona i rozpropagowana na polskim rynku blisko 12 lat temu przez Freyssinet Polska Sp. z o.o., znajduje dziś wielu zwolenników i naśladowców.
4
88%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2012 nr 18 92--102
PL Celem artykułu jest przedstawienie wpływu rozwijającej się infrastruktury i elementów kształtujących charakter zainwestowania infrastrukturalnego na przekształcenia krajobrazu regionu Gór Świętokrzyskich. Zmiany w krajobrazie są uwarunkowane czynnikami przyrodniczymi i pozaprzyrodniczym. W grupie el[...]
EN The article aims at indicating the influence of developing infrastructure and all elements developing the nature of infrastructural investing on changes in the landscape of the Świętokrzyskie Mountains region. The changes in the landscape are determined by natural and non-natural factors. Demographi[...]
5
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2015 nr 3 36-43
PL Znaczący w ostatnich latach rozwój technologii wzmacniania podłoża powoduje, że budowanie nasypów komunikacyjnych staje się możliwe niemal w każdych warunkach. Decyzja o tym, czy należy podjąć budowę na „trudnych” i niestabilnych gruntach, zależy od inwestora i jego budżetu.
EN The significant development of ground reinforcement technology in recent years makes the construction of communication embankments possible in almost all conditions. The decision whether to build on ‘difficult’ or unstable surfaces depends on the investor and their budget. More and more often, the i[...]
6
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 2 44-46
PL Prezentowane zadanie inwestycyjne jest częścią przedsięwzięcia Budowa Trasy W-Z w Gdańsku. Trasa Wschód - Zachód, zgodnie z obowiązującym nazewnictwem, stanowi ciąg uliczny al. Armii Krajowej, która łączy obwodnicę Trójmiasta (DK nr 6) ze Śródmieściem Gdańska (DK nr 1) oraz wyjazdem z miasta w kieru[...]
7
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2016 Nr 5 38--39
PL 20 lipca 2016 r. oddano do użytku odcinek autostrady A4 Rzeszów – Jarosław, pomiędzy węzłem Rzeszów Wschód (A4/S19) i Jarosław Zachód (A4/DK94). Ten ponad 41-kilometrowy fragment stanowił ostatnie brakujące ogniwo autostrady łączącej wschód z zachodem Polski. Tym samym najdłuższa w kraju, bo licząca[...]
EN The Rzeszów-Jarosław section of the A4 motorway between the Rzeszów Wschód (A4/S19) interchange and Jarosław Zachód interchange (A4/DK94) was put into operation on 20 July 2016. That 41-km-plus fragment was the last missing link of the motorway connecting the eastern and western part of Poland.
8
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2013 Nr 2 64--65
PL Modernizacja linii kolejowej Kraków – Rzeszów to szansa na rozwój w całym regionie. Jej znaczenie odczują zarówno pasażerowie podróżujący na tej trasie, jak i przedsiębiorstwa eksportujące swoje towary za dwie (wschodnią i zachodnią) granice kraju. Prace umożliwią pociągom pasażerskim osiągnięcie pr[...]
EN Modernization of the Krakow - Rzeszow railway is a chance for development of the entire region. The modernized railway will make life easier for both passengers travelling between those citities, and the companies exporting their goods through Eastern and Western borders. Trains will be able to trav[...]
9
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2013 Nr 3 86--87
PL 5–7 grudnia 2012 r. w Wojskowym Zespole Wypoczynkowym „Zakopane” w Kościelisku odbyła się 11. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Nowoczesne technologie i systemy zarządzania w kolejnictwie. Poniżej prezentujemy wnioski pokonferencyjne.
10
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 4 64-66
PL Jedna z najważniejszych inwestycji na drogach krajowych w województwie warmińsko-mazurskim - obwodnica Gołdapi w ciągu drogi krajowej nr 65 - zrealizowana przez Bilfinger Berger Budownictwo SA, lidera konsorcjum firm wykonawczych, została zakończona pod koniec października 2010 r. Budowa obwodnicy r[...]
11
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2013 Nr 1 20-22
PL Tradycyjnie w Krynicy Zdroju 16.21 września 2012 r. odbyła się 58. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB KRYNICA 2012. Organizację tegorocznej konferencji powierzono Wydziałowi Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej.
EN 58th Annual Scientific Conference Rzeszów-Krynica 2012 is a continuation of long tradition of conferences started in 1958. From the beginning the venue of the conference was Krynica (south of Poland), where all researchers in the area of civil engineering have met in the middle of September each yea[...]
12
75%
Logistyka
2014 nr 6 4854-4860
PL Konstrukcje inżynierskie z blach falistych od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku na stałe są wpisane jako elementy infrastruktury komunikacyjnej. Z uwagi na ich przeznaczenie oraz zagrożenia wynikające z eksploatacji, prawidłowe zaprojektowanie, wykonanie oraz utrzymanie powinno zapewnić trwałe[...]
EN Engineering structures of corrugated sheets since the mid-nineties are permanently inscribed as part of the communication infrastructure. Due to their purpose and risks arising from the operation, proper design, construction and maintenance should ensure a durable and safe functioning the entire roa[...]
13
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 6 36-38
PL W październiku 2010 r. Hydrobudowa 9 SA rozpoczęła realizację inżynierskich obiektów drogowo-mostowych na autostradzie A1 Toruń - Stryków, odcinek III, węzeł Brzezie - węzeł Kowal z węzłem Pikutkowo w km 186 + 348 do 215 + 893,13 (ok. 29,5 km). Prace przy budowie 27 obiektów mostowych zakończą się w[...]
14
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 6 88-94
PL Jak już wspomniano w poprzednich artykułach z niniejszego cyklu, istnieje wiele metod obliczeniowych konstrukcji przepustów zarówno sztywnych, jak i podatnych. Duża liczba obecnie wykonywanych przepustów to konstrukcje podatne, współpracujące z gruntem. Z uwagi na fakt, że konstrukcje tego typu zost[...]
15
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 4 54-55
PL Już po raz dziewiąty firma doradcza Arcata Partners opracowała, we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa i firmami drogowo-mostowymi, raport o stanie drogownictwa. Szczegółowo opisano w nim kondycję branży oraz przedstawiono prognozy rozwoju rynku robót drogowych do 2015 r.
16
75%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 4 60-62
PL Projekt obejmuje budowę obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu DK nr 8 w lokalizacji od km 575 + 550 do km 586 + 620 i w ciągu DK nr 63 w lokalizacji od km 164 + 600 do km 169 + 452 wraz z budową i przebudową niezbędnych obiektów i urządzeń służących do utrzymania dróg krajowych i transportu drogoweg[...]
17
75%
Przegląd Komunikacyjny
2012 Nr 5-6 68-69
PL W roku 1853 zapada decyzja o budowie linii kolejowej łączącej Wrocław z Poznaniem. W tym czasie funkcjonują koleje: Górnośląska, Świdnicko-Świebodzicka, Dolnośląsko-Marchijska. Każda z tych linii kończy się dworcami czołowymi bez powiązania komunikacyjnymi między sobą. Dopiero w 1848 wybudowano kole[...]
18
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 2 42-43
PL Ściany oporowe stosuje się do wykończenia skarp nasypów o pochyleniu 82.90[stopni] oraz przyczółków obiektów mostowych przeznaczonych do ruchu kołowego i kolejowego. Do budowy ścian z gruntu zbrojonego wykorzystywane są prefabrykowane bloczki betonowe, kształtujące lico ściany, wyposażone w element [...]
19
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 1 38-39
PL Już od 13 lat w Żmigrodzie, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, organizowane są spotkania o tematyce drogowo-mostowej. Dotyczą one aktualnych zagadnień z zakresu infrastruktury komunikacyjnej. Tematem pierwszej sesji były metody monitorowania stanu wewnętrznego konstrukcji inżynierskich przy zastosow[...]
20
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 1 32-33
PL 29 października 2010 r. przedstawiciele Bilfinger Berger Budownictwo SA podpisali umowę na przebudowę liczącego 22,8 km odcinka drogi krajowej nr 8 od Rawy Mazowieckiej w województwie łódzkim do granicy województwa mazowieckiego. Kontrakt o wartości 465,7 mln zł jest realizowany w konsorcjum z firmą[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last