Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  common rail system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 4/63 81-86
2
75%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 2 48--53
PL W pracy autorzy prezentują wyniki własnych badań dotyczących doboru dawki w trzyczęściowym wtrysku paliwa w układzie Common Rail okrętowego średnioobrotowego silnika spalinowego. Badania przeprowadzono na specjalnym stanowisku badawczym umożliwiającym stosowanie różnych wartości ciśnienia w zasobnik[...]
EN In this paper authors present the results of their studies on the selection of fuel dose in three-part injection system Common Rail of marine medium-speed combustion engine. The study was conducted on a special test stand, which allows the use of different pressure in the hydraulic tank and various [...]
3
75%
Logistyka
2014 nr 6 8112--8119
PL Powszechnie wiadomo, że diagnozowanie pojazdów metodami inwazyjnymi wymaga dużego nakładu czasu co w dobie gospodarki rynkowej bezpośrednio przekłada się na efektywność pracy przedsiębiorstw. Każda nowa metoda diagnozowania pozwalająca na wcześniejsze zwolnienie stanowiska serwisowego i dająca możli[...]
EN It is generally known that cars’ diagnostics with the use of invasive methods is extremely time consuming which directly influences efficiency of corporations. Any new method which is more efficient, less time consuming, allowing mechanics to diagnose a greater number of cars is really valued elemen[...]
4
75%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC2 178--183
PL W artykule przedstawiono badania rozrzutu dawkowania czterech wtryskiwaczy silnika wysokoprężnego 1.3 Multijet produkowanego przez firmę FIAT-GM POWERTRAIN Polska w Bielsku Białej. Badaniom poddano wtryskiwacze wymontowane z jednego silnika. Badania przeprowadzono dla wybranych wartości ciśnienia 75[...]
EN This article presents the study of fuel dose variation for four CR injectors of 1.3 Multijet diesel engine which is produced by Fiat-GM Powertrain Poland in Bielsko Biała. The injectors were removed from the same engine. The research were conducted for selected values of rail pressure: 75, 100 and 1[...]
5
63%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 688--694
PL Artykuł przedstawia analizę pracy współczesnego elektromagnetycznego wtryskiwacza Common Rail Bosch generacji 2,5. Generacja ta jest najnowszym typem wtryskiwaczy elektromagnetycznych firmy Bosch. Referat opisuje działanie badanego wtryskiwacza, sposoby jego testowania, weryfikację podzespołów oraz [...]
EN This paper presents an analysis of the operation of modern Bosch Common Rail solenoid-controlled fuel injector of generation 2.5. This generation is the latest type of Bosch solenoid-controlled fuel injectors. The paper describes the operation of tested fuel injector, methods of its testing, verific[...]
6
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2010 z. 2/78 127-136
PL Współczesne tłokowe silniki spalinowe o zapłonie samoczynnym charakteryzują się parametrami pracy porównywalnymi z parametrami silników o zapłonie wymuszonym, przy mniejszym zużyciu paliwa. Są one obecnie powszechnie stosowane do napędu samochodów osobowych, również tych najmniejszych. Są to silniki[...]
EN Modern piston compression-ignition internal combustion engines have parameters that are comparable with those of positive ignition engines, yet at lower fuel consumption. They are widely used to drive passenger cars, also those smallest ones. When compared with older generation engines, they demonst[...]
7
51%
Maszyny Górnicze
2017 R. 35, nr 1 63--76
PL Silniki spalinowe z zapłonem samoczynnym są stosowane w kopalniach węgla kamiennego do napędu maszyn transportowych. Wzrastające wymagania dotyczące poprawy jakości spalin przyczyniły się do rozwoju systemów zasilania silnika. W efekcie zmniejszono zużycie paliwa, zwiększono moc przy jednoczesnym zm[...]
EN Engines with compression ignition are being used in coal mines for driving of transport machinery. Increasing requirements concerning quality of exhaust gases caused development of engine power supply systems. As a result, fuel consumption was reduced, power was increased while the weight of the eng[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last